Finance Kultura Školní okénko Složky IZS Sport Technika Z domova Zajímavosti Zprávy podle krajů

ZAPIŠTE SI DO DIÁŘE: VI. ročník seriálu STIMAX CUP aneb šedesátkování a stovkování Ústeckého kraje má letos čtyři kola

ÚSTECKÝ KRAJ – Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústeckého kraje a STIMAX International, s.r.o. pořádají  VI. ročník seriálu STIMAX CUP aneb šedesátkování a stovkování Ústeckého kraje, který se koná pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka a za finanční podpory Ústeckého kraje.

Seriál je určen pro závodníky – jednotlivce, členy Sborů dobrovolných hasičů, v kategoriích mladší a starší žáci, dorost, muži a ženy do 100 let. Letošní ročník startuje v sobotu 4. května ve Lhenicích na Teplicku. Závěrečné finálové 4. kolo se pak uskuteční v Chomutově, a to v sobotu 21. září.

Na soutěžící čeká: Běh na 60 m s překážkami proběhne v kategorii mladší žáci A ve věku 6 až 8 let, mladší žáci B ve věku 9 až 11 let a starší žáci. Pro kategorie dorost, muži a ženy do 100 let jde o běh na 100 m s překážkami.

Provedení disciplín se řídí aktuální Směrnicí hry Plamen a Směrnicí pro celoroční
činnosti dorostu včetně všech dodatků.

Redakce Agentury JV PRESS je i letos jedním z hrdých mediálních partnerů seriálu STIMAX CUP aneb šedesátkování a stovkování Ústeckého kraje.

Místa a termíny soutěží zařazených do VI. ročníku STIMAX CUP v roce 2019:
 1. kolo – sobota 4. května 2019 – místo: Lhenice, okres Teplice
 2. kolo – sobota 22. června 2019 – místo: Ústí nad Labem
 3. kolo – sobota 7. září 2019 – místo: Lovosice, okres Litoměřice
 4. kolo (finálové) – sobota 21. září 2019 – místo: Chomutov

Základní pravidla pro jednotlivé závody:
Všechny závody proběhnou dvoukolově (dva pokusy každý závodník), lepší z obou časů se závodníkovi započítává.

Každý závodník může startovat v jednotlivém závodě pouze v jedné soutěžní dle svého ročníku narození – jeho zařazení do určité soutěžní kategorie platí pro celý ročník 2019.

Ročník narození je důležitou součástí přihlášky k závodu.
kategorie věk rok narození
1 + 3 (mladší A) 6 až 8 let 2013 2012 2011
2 + 4 (mladší B) 9 až 11 let 2010 2009 2008
5 a 6 (starší žáci) 11 až 15 let 2008 2007 2006 2005 2004
7 a 9 (dorost) 13 až 16 let 2006 2005 2004 2003
8 a 10 17 až 100 let od ročníku 2002

soutěžní kategorie pro rok 2019:
běh na 60 m s překážkami
1) mladší žáci A – dívky – od 6 do 8 let 4) mladší žáci B – chlapci – od 9 do 11 let
2) mladší žáci B – dívky – od 9 do 11 let 5) starší žáci – dívky – od 11 do 15 let
3) mladší žáci A – chlapci – od 6 do 8 let 6) starší žáci – chlapci – od 11 do 15 let
Znamená to, že v roce 2019 nesmí soutěžící dovršit v nejmladší kategorii 9 let,
v mladší kategorii 12 let a v kategorii starší 16 let.
běh na 100 m s překážkami
7) dorost dívky – 13 – 16 let 9) dorost chlapci – 13 – 16 let
8) dorost dívky + ženy – 17 – 100 let 10) dorost chlapci + muži – 17 – 100 let
překážky

ŠEDESÁTKOVÁNÍ
 kladina – délka 4 m, šířka 0,18 m, výška 0,80 m od země k povrchu kladiny
 mladší + starší dívky – příčné břevno s výplní – výška 0,70 m, šířka 1,8 – 2 m,
tloušťka min. 40 mm
 starší chlapci – bariéra – výška 1,50 m, šířka 2 m, tloušťka min. 40 mm

STOVKOVÁNÍ
dívky + ženy – 13 – 100 let
 příčné břevno s výplní – výška 0,70 m, šířka 1,8 – 2 m, tloušťka min. 40 mm
 kladina – délka 8 m, šířka 0,18 m, výška 0,80 m od země k povrchu kladiny
chlapci – 13 – 16 let
 bariéra – výška 1,70 m, šířka 2 m, tloušťka min. 40 mm
 kladina – délka 8 m, šířka 0,18 m, výška 0,80 m od země k povrchu kladiny
chlapci + muži – 17 – 100 let
 bariéra – výška 2 m, šířka 2 m, tloušťka min. 40 mm
 kladina – délka 8 m, šířka 0,18 m, výška 1,2 m od země k povrchu kladiny

Všechny soutěže budou měřeny jednotnou elektronickou časomírou, kterou dodá
OSH Ústí nad Labem.

přihlášení závodníků
Termíny přihlášení závodníka do soutěže bude definováno v samostatných
propozicích příslušného závodu.
Veškeré přihlášky se budou odesílat elektronickým systémem (Google formuláře).
Každý závodník svým přihlášením dává souhlas k uveřejnění jména a příjmení
ve startovní a výsledkové listině, uveřejnění jeho fotek v článcích k danému
kolu a na stránkách KSH ČMS.
Na pozdě došlé přihlášky nebude brán zřetel.
Pokud se přihlášený závodník k prezenci v daném čase nedostaví, bude ze startovní listiny závodu vyřazen.
Bez platného přihlášení nebudou závodníci na start připuštěni.
startovné

Od letošního ročníku se zavádí startovné, které je 30 Kč za jednoho závodníka
v jednom závodě.
hodnocení:
Každá soutěž (každé kolo) bude hodnocena samostatně ve všech kategoriích.
Bude vyhlášeno a oceněno vždy prvních pět závodníků a závodnic v dané kategorii.

Celkové vyhodnocení bude provedeno v rámci vyhlášení výsledků finálového závodu v CHOMUTOVĚ. V celkovém vyhodnocení bude vyhlášen prvních 10 v každé kategorii.

Absolutní vítěz v dané kategorii bude dán součtem tří nejlepších časů. Pokud by došlo ke stejnému součtu, o absolutním vítězi rozhodne nejlepší čas ze všech kol.

V letošním roce bude vyhlášen v každé kategorii nejlepší čas v daném seriálu. V každém závodě bude vyhlášena nejmladší závodnice a nejmladší závodník.

organizační informace:
 poběží se následovně: kategorie 1 a 2 (mladší dívky) – všichni 1. pokusy a poté
všichni 2. pokusy, pak budou pokračovat 3 + 4, 5, 6, 7 + 8, 9, 10 – všichni v dané kategorii 1. pokusy a poté všichni 2. pokusy

První kolo ve Lhenicích bude mít obrácené pořadí. Nejdříve začne dorost a poté
mladší a starší kategorie. Pořadí bude 7, 9, 8, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 při prezenci předloží závodník členský průkaz SH ČMS s nalepenou fotografií
 povrch drah: tartan
 počet drah:
1. kolo – Lhenice – 2 3. kolo – Lovosice – 3
2. kolo – Ústí nad Labem – 4
4. kolo – Chomutov – 3
 počet pokusů: každý závodník má 2 pokusy
Do hodnocení se započítává lepší z obou dosažených časů. V případě rovnosti
časů se pro určení na prvních třech místech přihlíží nejprve k horšímu
z dosažených časů a je-li i ten shodný, uskuteční se třetí pokus.
 maximální počet všech závodníků: 250 – 300 (dle pořadatele daného kola)

Aktuální počty přihlášených budou aktualizovány na http://www.kshusti.estranky.cz/

 každé SDH si přiveze minimálně 2 sady hadic pro danou kategorii
 kontrola nářadí bude probíhat namátkově během celé soutěže
 doba na přípravu …. 1. minuta od doběhnutí posledního závodníka
v rozběhu cílem
 startovní čísla: budou závodníkům předána při prezenci. Vedoucí závodníků
ručí za vrácení startovních čísel v neponičeném stavu.
 materiál k provedení disciplín (hadice, proudnice, rozdělovač, přilba, opasek):
každý závodník si přiveze vlastní
 hlavní rozhodčí: Jaroslav Feller
 rozhodčí disciplín: Ondřej Dašek, Milan Novák
 zdravotní služba je zajištěna
 stravování, pitný režim:

o OBČERSTVENÍ ANI PITNÝ REŽIM nebude v letošním roce poskytováno.
o v místě konání bude zajištěn stánek s občerstvením
Další informace budou vždy v přihlášce k danému kolu.

Pár novinek pro letošní rok:
1) Startovné bude 30 Kč za jednoho závodníka v jednom závodě.
2) I letos na každého účastníka čeká tričko.
3) V každém závodě bude vyhlášeno prvních 5 v každé kategorii. V závěrečném kole bude vyhlášeno prvních 10.
4) V každém závodě bude vyhlášen nejmladší účastník a nejmladší účastnice.
5) V závěrečném kole bude vyhlášen a oceněn v každé kategorii nejlepší čas celého seriálu.
6) Druhé kolo v Ústí nad Labem se poběží na 4 dráhy.
7) První kolo ve Lhenicích bude mít obráceně starty. Nejdříve poběží DOROST, MUŽI, ŽENY aneb 100 m s překážkami. Poté kategorie mladší a starší.

Na Vaši účast se těší všichni pořadatelé.

Jan Vraný
Majitel agentury jan.vrany@jvpress.cz
http://www.jvpress.cz

Napsat komentář