Auto-Moto Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Královehradecký Krimi Liberecký Moravskoslezký Olomoucký Pardubický Plzeňský Praha Složky IZS Středočeský Technika Ústecký Vysočina Z domova Zajímavosti Zlínský Zprávy podle krajů

RADY ŘIDIČŮM: Vojenská policie řidičům ukázala, jak se mají chovat při předjíždění vojenské kolony

ČESKO – Simulace přesunu jednotek ozbrojených sil byla tématem dopravně-preventivní akce, kterou na bývalém letišti u obce Kámen na Pelhřimovsku zrealizovala Vojenská policie (VP) ve spolupráci s BESIP. Cílem této akce bylo řidičům vysvětlit problematiku přesunů vojenských kolon v běžném provozu a ukázat, jak ji lze řešit.

Jednotky Armády České republiky (AČR) mohou řidiči na silnici potkat běžně v průběhu celého roku, kdy se po našem území přesouvají z důvodu plnění služebních úkolů. V současné době se již mohou setkávat i s přesuny zahraničních armád. V obou případech bývají kolony zpravidla doprovázeny Vojenskou policií.

Neví, jak se chovat při předjíždění vojenské kolony

Ačkoli zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích uvedenou problematiku řeší, většina řidičů přesto neví, jak se chovat, pokud potkají kolonu doprovázenou vozidly s právem přednosti v jízdě. „Neohleduplné chování řidičů, ať už jde o nebezpečné předjíždění, zakázané zařazování se do kolon či nerespektování pokynů vojenských policistů může silně ohrozit bezpečnost silničního provozu,“ řekl řídící akce, vojenský policista, major Robert Netrval.

Při vyhodnocování kritických bodů nelze vynechat ani technický faktor vozidel. Z hlediska účelu použití má bojová technika odlišnou konstrukci. Výhled řidiče z bojového vozidla je značně omezen. Rozhodne-li se řidič civilního automobilu zařadit se do vojenské kolony, řidič bojového vozidla jej nemusí vidět. Obdobně lze pohlížet na rizikové vstupování chodců do vozovky.

Vojenská kolona na akci na bývalém letišti Kámen byla složena z vozidel Land Rover Defender 110, z pěti kolových bojových vozidel pěchoty Pandur II a jednoho vozidla Tatra 810. Doprovod kolony s označením Vojenská policie byl zabezpečen motocyklem BMW 1200GS a dvěma vozidly Škoda Octavia.

Kolik času potřebuje na zastavení vojenské a civilní vozidlo?

Jednotlivé ukázky potvrdily, že pokud se kolona o délce 960 metrů pohybuje rychlostí 40 km/ hodinu, potřebuje řidič automobilu jedoucí rychlostí 90 km/ h k předjetí kolony 72 sekund a vzdálenost 1800 metrů. Při nuceném náhlém zastavení v rychlosti 70 km/h osobní automobil zastaví na dráze 21 metrů, kdežto bojové vozidlo na dráze 39 metrů.

„Předjížděcí manévr by měl každý řidič pečlivě zvážit. Následky nebezpečného chování řidičů mohou být totiž pro ně i pro ostatní účastníky silničního provozu fatální,“ zdůraznila tisková a informační důstojnice VP nadporučice Nikola Hájková.

FOTOGALERIE…


Co mít tedy při střetu s kolonou ozbrojených sil na paměti?

  • Nepředjíždějte kolonu, pokud nemáte k dispozici dostatečně dlouhý dráhový a časový úsek
  • Do kolony se nikdy nezařazujte
  • Dbejte pokynů vojenských policistů

Autor: npor. Nikola Hájková
Autor fotek: kpt. Dušan Vítů

Jan Vraný
Majitel agentury jan.vrany@jvpress.cz
http://www.jvpress.cz

Napsat komentář