HZS Pardubický Složky IZS Z domova Zajímavosti Zprávy podle krajů

SMUTNÁ ZPRÁVA: Zemřel bývalý profesionální hasič z HZS Chrudim kpt. Bohuslav Šulc

PARDUBICKO – S velkým zarmoucením oznamujeme všem, že ve věku 68 let zemřel bývalý příslušník HZS Pardubického kraje Bohuslav Šulc.

K profesionálním hasičům nastoupil v září roku 1994 ke Správě a útvaru Sboru požární ochrany Chrudim jako technik. Za dobu své praxe u hasičů vykonával funkci lektora při školení velitelů a strojníků. V roce 1995 absolvoval velitelský kurz a byl předurčen pro funkci velitele stanice.

Velkou zásluhu měl Bohuslav Šulc na výstavbě požární stanice Seč. Výstavbě se věnoval se 100 % nasazením a stanici Seč vedl celých 20 let.

Z jeho iniciativy se vybudovalo na požární stanici zázemí pro nácvik disciplín v požárním sportu. Až do konce své kariéry u profesionálních hasičů se aktivně zapojoval do odborné přípravy velitelů a strojníků JSDH obcí.

Velmi se také podílel na preventivně-výchovné činnosti. Byl skvělým a nezapomenutelným moderátorem řady společenských akcí a soutěžních klání pořádaných nejen hasičským záchranným sborem.

Příslušníkem Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje územního odboru Chrudim byl až do prosince 2015, kdy jeho služební poměr skončil

Poslední rozloučení se uskuteční v pátek 23. srpna v 13 hodin v obřadní síni v Chrudimi.

Čest jeho památce!

Zdroj: HZS Pardubického kraje 

Jan Vraný
Majitel agentury jan.vrany@jvpress.cz
http://www.jvpress.cz

Napsat komentář