Auto-Moto Cestování Doprava Finance Politika Technika Ústecký Z domova Zajímavosti Zprávy podle krajů

Z DOPRAVY: Dokončení dálnice D7 i tunel v Bílině. Také o tom se hovořilo na setkání hejtmana Ústeckého kraje s ŘSD

ÚSTECKÝ KRAJ – Ředitel Správy Chomutov Ředitelství silnic a dálnic Martin Vidímský jednal s hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem a náměstkem Jaroslavem Komínkem o výstavbě nových komunikací na území kraje a údržbě a modernizaci stávající sítě silnic I. třídy. K dobrým zprávám patří kromě dokončení dálnice D7 v roce 2025 také stanovení termínu zahájení prací na vybudování tunelu, která má zásadním způsobem ulevit dopravou přetížené Bílině. Také zde se jedná o rok 2025.

Setkání vedení kraje a ŘSD v úzkém kruhu se již stalo milou tradicí. Pravidelné koordinační schůzky přispívají k dobré vzájemné informovanosti a sladění prací na silnicích v majetku státu i kraje. „Spolupráce s chomutovskou správou je na regionální úrovni výborná. Daří se nám koordinovat výstavbu či opravy od úrovní samospráv až po běžnou provozní údržbu přímo na silnicích,“ zhodnotil v úvodu hejtman Oldřich Bubeníček.

Kromě pokračování výstavby dálnice D7, kdy v příštím týdnu budou zahájeny práce na zkapacitnění obchvatu Panenského Týnce, se hovořilo o přípravách na vybudování Kladrubské spojky, která má ulevit především Teplicím. Mezi menší plánované investice patří úpravy ústeckého rondelu nebo dobudování bypassu u okružní křižovatky na silnici I/13 v Bílině. V příštím roce by také ze strany ŘSD mohlo dojít k realizaci opatření vedoucích ke zvýšení rychlosti na silnici I/13 mezi Bílinou a Mostem.

„Kromě výstavby nových nesmíme opomíjet údržbu a úklid stávajících silnic. Zde je velmi důležitá spolupráce mezi ŘSD a Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje. Těší mě, že se ŘSD podařilo zajistit zhotovitele oprav a věřím, že výsledek pocítí především řidiči, a to jak na kvalitě cestování, tak na bezpečnosti,“ shrnul náměstek Jaroslav Komínek.

Na setkání se jednalo také o opravách mostů a přípravě dalších staveb, které si zaslouží detailnější projednání.

Autor:  Mgr. et Mgr. Magdalena Fraňková
Zdroj: Ústecký kraj

Jan Vraný
Majitel agentury jan.vrany@jvpress.cz
http://www.jvpress.cz

Napsat komentář