Auto-Moto Doprava Finance Krimi Pomáháme Složky IZS Technika Ústecký Z domova Zajímavosti Zprávy podle krajů

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Informace pro řidiče pokutované v obci Srbice Městskou policií Dubí v období 1. – 28. ledna 2020! Za toto období budou všechny pokuty zrušeny

TEPLICKO – Krajský úřad Ústeckého kraje dospěl po prověření dostupných informací k závěru, že v časovém období 1. – 28. ledna 2020 prováděla Městská policie Dubí v obci Srbice měření rychlosti, aniž by nabyl právní moci souhlas krajského úřadu s veřejnoprávní smlouvou uzavřenou mezi obcí Srbice a městem Dubí, jejímž předmětem je výkon dohledu nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích v obci Srbice strážníky a prostředky Městské police Dubí.

Po tomto zjištění byla dne 7. února 2020 Městská policie Dubí vyzvána, aby krajskému úřadu sdělila, kolik přestupků zjištěných v období 1. – 28. ledna 2020 v obci Srbice na Teplicku bylo projednáno příkazem na místě a kolik přestupků bylo oznámeno správnímu orgánu k řízení o přestupku.

Současně byla Městská policie Dubí vyzvána, aby Krajskému úřadu Ústeckého kraje neprodleně zaslala příslušnou spisovou dokumentaci, kterou Městská policie Dubí zpracovala v uvedeném období k jednotlivým přestupkům pravomocně projednaným příkazem na místě, nezávisle na tom, zda se jednalo o pokutu uloženou a zaplacenou, nebo o pokutu na místě nezaplacenou.

Vzhledem ke skutečnosti, že v uvedeném období Městská policie Dubí měřila rychlost v obci Srbice v rozporu s příslušnými právními předpisy, Krajský úřad Ústeckého kraje z pozice nadřízeného správního orgánu Městské policie Dubí provede zkrácené přezkumné řízení, v němž budou všechny příkazy uložené dotčeným osobám za zjištěná překročení nejvyšší dovolené rychlosti na místě ZRUŠENY.

Autor:  Ing. Martin Volf
Ilustrační snímek

Jan Vraný
Majitel agentury jan.vrany@jvpress.cz
http://www.jvpress.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *