Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Koronavirus Královehradecký Kultura Liberecký Moravskoslezký Olomoucký Pardubický Plzeňský Politika Praha Školní okénko Středočeský Technika Ústecký Vysočina Z domova Zajímavosti Základní škola Zdravotnictví Zlínský Zprávy podle krajů

AKTUÁLNĚ: Začal nový školní rok. Do lavic usedá 1,4 milionů žáků a studentů

ČESKO – Žáci a studenti se dneškem vracejí do většiny škol. Zahájení školního roku 2020/2021 a návrat do školních lavic se týká 1,4 milionu dětí a studentů. Do prvních tříd přitom usedne 107 800 prvňáčků. Děti se vracejí do škol po dlouhých pěti měsících.

Některé školy ale oznámily, že dnes, tedy v úterý 1. září kvůli koronavirovému výskytu bohužel neotevřou a výuka začne pouze na dálku prostřednictvím Internetu. Nošení roušek není od 1. září ve školách povinné. Případné nošení roušek si tak školy rozhodují samy.

Základní školy

  • Na základní školy bude docházet přibližně 961,2 tis. žáků (což je o 8,3 tis. více než v minulém školním roce), z toho 554,1 tis. na 1. stupeň a 407,1 tis. na 2. stupeň základních škol.
  • Do 1. ročníků nastoupí 107,8 tis. nových žáků (asi o 1,2 tis. více než v minulém školním roce) a na víceletá gymnázia a konzervatoře odejde cca 9,0 % ze žáků 5. (resp. 7.) ročníků základních škol.

Střední školy

  • Na středních školách se bude vzdělávat v denní formě vzdělávání cca 408,5 tis. žáků (to je o 9,9 tis. více než v minulém školním roce).
  • Na gymnáziích se bude vzdělávat 132,0 tis. žáků (82,5 tis. v oborech víceletých gymnázií), v ostatních oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou se bude vzdělávat 184,5 tis. žáků a v oborech středního vzdělání a středního vzdělání s výučním listem 92,0 tis. žáků.
  • Do středních škol bude ve školním roce 2020/21 přijato asi 110,0 tis. žáků (to je asi o 5,6 tis. více než v minulém školním roce), z toho 25,0 tis. žáků bude přijato do oborů gymnázií (12,0 tis. do oborů víceletých gymnázií), do ostatních oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou bude přijato 51,0 tis. žáků a do oborů středního vzdělání a středního vzdělání s výučním listem bude přijato celkem 34,0 tis. žáků.
  • V minulém školním roce (2019/20) střední školu absolvovalo cca 72,5 tis. žáků (asi o 650 méně než v předchozím školním roce), z toho 21,0 tis. žáků v oborech gymnázií (9,5 tis. v oborech víceletých gymnázií), ostatní obory středního vzdělání s maturitní zkouškou absolvovalo 31,0 tis. žáků a obory středního vzdělání a středního vzdělání s výučním listem absolvovalo 20,5 tis. žáků.

Konzervatoře

  • Přibližně 3,7 tis. žáků se bude vzdělávat v oborech konzervatoří (standardně ukončených absolutoriem) a asi 700 žáků bude do těchto oborů přijato. Obory konzervatoří ve školním roce 2019/20 absolvovalo přibližně 300 žáků.

 Pravidla pro používání mobilních telefonů ve škole

  • Ve školním nebo vnitřním řádu školy bude možné omezit nebo zakázat používání mobilních telefonů nebo jiných elektronických zařízení ve školách a školských zařízeních.

MINISTR ŠKOLSTVÍ ROBERT PLAGA K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Vážené paní ředitelky, páni ředitelé, vážené paní učitelky a páni učitelé, milé žákyně a milí žáci, studentky a studenti, pracovnice a pracovníci ve školství, vážení a milí rodiče,

když jsem Vám přesně před rokem přál úspěšný školní rok, netušil jsem tehdy, a nikdo z nás, jak moc náročný rok to pro české školství bude. V březnu se poprvé v novodobé historii naší země zavřela většina škol pro prezenční výuku a výuka se přesunula ze školních lavic do domácností. My všichni jsme čelili situaci, kterou nikdo z nás neznal, nepřipravoval se na ni a možná si ji ani nedokázal představit. Přesto si troufnu tvrdit, že jsme ji společně zvládli, za což všem opět velmi děkuji.

Již nyní je zřejmé, že i nový školní rok bude bohužel ovlivněn trvající pandemií nového typu koronaviru. V této souvislosti tak ještě více než jindy nabývají na důležitosti a aktuálnosti základní lidské hodnoty, jako je ohleduplnost, tolerance, vzájemný respekt a odpovědné chování k sobě i k ostatním. Pamatujme na to nejenom při dodržování aktuálně platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví či krajských hygienických stanic, ale i při sledování zdravotního stavu svého a svých blízkých, při dodržování pravidel osobní hygieny, včetně té respirační, při běžném mezilidském styku ve škole i mimo ni. Jsem přesvědčen, že pokud se k sobě i k ostatním budeme chovat výše uvedeným způsobem, podaří se nám situaci čelit se sebevědomím, klidem a bez zbytečného strachu a úzkosti.  V případě covid‑19 je třeba si uvědomit, že se jedná o nemoc, která může i při respektování stanovených hygienických a protiepidemických pravidel postihnout každého z nás, a která tak nesmí být okolím vnímána jako stigmatizující.

Jsem připraven se svými kolegy na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy učinit vše, co je v našich kompetencích a silách, abychom školám, pedagogům a dalším zaměstnancům ve školství, ale i žákům a jejich rodičům poskytli i v nadcházejícím období potřebnou podporu – legislativní, metodickou i finanční. Připomínám, že již v březnu 2020 ministerstvo spustilo portál NaDálku, na kterém mohli nejen učitelé najít spoustu informací k distanční výuce. Navázali jsme také spolupráci s neziskovým sektorem a vláda rovněž vyčlenila 1,3 miliardy korun na pořízení technického vybavení základních škol pro učitele, ale také pro žáky, kteří v rodině nedisponují potřebným zařízením pro případ distančního vzdělávání. Věřím, že tyto prostředky, společně s těmi, které směřují do škol z rozpočtu obcí a krajů díky rozpočtovému určení daní, pomohou školy ještě lépe připravit na případné změny ve způsobu vzdělávání, ke kterým může v průběhu tohoto školního roku dojít.

Přestože bude tento školní rok náročný, věřím, že pro vás všechny bude především přínosný, úspěšný a obohacující, a to z osobního i profesního pohledu.

Děkuji Vám a jsem s Vámi!

Ing. Robert Plaga, Ph.D.

ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Autor: redakce 
a MŠMT ČR

Jan Vraný
Majitel agentury jan.vrany@jvpress.cz
http://www.jvpress.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *