Krimi Policie Složky IZS Technika YouTube Z domova Zajímavosti Zprávy podle krajů

AKTUALIZUJEME: Strážníci, kteří v Uherském Hradišti zasahovali proti muži bez roušky, se nedopustili přestupku ani trestného činu! Jejich zákrok byl v souladu se zákonem

UHERSKÉ HRADIŠTĚ – Dvojice strážníků z Uherského Hradiště, která před měsícem zasáhla na ulici proti muži bez roušky, se nedopustila přestupku ani trestného činu! Policisté prověřování incidentu ukončili s tím, že zákrok strážců pořádku byl v souladu se zákonem.

To je výsledek policejního vyšetřování zákroku strážníků v Uherském Hradišti proti muži s tříletým dítětem, který si odmítal nasadit respirátor a nechtěl se legitimovat. Hlídka strážníků proto muže před zraky plačícího tříletého dítěte zalehla a zpacifikovala. Následně spoutaného muže strážníci předvedli na služebnu. Celou událost natočila na mobilní telefon jedna ze svědkyň incidentu. O dítě se zatím postarala prodavačka z nedaleké pekárny.

Vídeozáznam z celého zákroku přitom na sociální síti vzbudil pohoršení a vlnu negativních reakcí zaměřených proti městským strážníkům v Uherském Hradišti. Za jejich počínání se omluvil jak starosta města Stanislav Blaha, tak i velitel MP Uherské Hradiště.

Oba strážníci byli okamžitě postaveni mimo službu a případem se začala zabývat policie. „Výsledek šetření krajského ředitelství policie Zlínského kraje je pro nás stěžejní. Jeho závěry jsou jednoznačné – dva městští strážníci postupovali v rámci svých kompetencí, které nepřekročili. Vzhledem k uvedeným skutečnostem se strážníci vrací ke svým pracovním povinnostem,“ okomentoval rozhodnutí starosta města Uherské Hradiště Stanislav Blaha.

Tiskové prohlášení k prověření zásahu strážníků městské policie

V souvislosti se zákrokem Městské policie Uherské Hradiště dne 10. 3. 2021 v Havlíčkově ulici v Uherském Hradišti podal starosta města Ing. Stanislav Blaha podnět na Policii ČR k prošetření daného incidentu. Dle vyrozumění Policie ČR v uvedeném zákroku strážníků nedošlo k naplnění znaků skutkové podstaty jakéhokoliv trestného činu ani nebyly zjištěny skutečnosti nasvědčující spáchání přestupku.

Dle vyrozumění Policie České republiky, které bylo doručeno dne 7. 4. 2021, nebyly zjištěny skutečnosti důvodně nasvědčující tomu, že by ze strany strážníků Městské policie Uherské Hradiště při zákroku, jenž byl proveden dne 10. 3. 2021, došlo k naplnění znaků skutkové podstaty jakéhokoliv trestného činu, které by odůvodňovaly zahájení úkonů trestního řízení podle § 158 odst. 3 trestního řádu. Ve shora uvedeném zákroku strážníků rovněž nebyly zjištěny skutečnosti, nasvědčující spáchání přestupku podle zákona č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích.

Ve věci bylo provedeno šetření spočívající zejména v podání vysvětlení zúčastněných osob a svědků, včetně přezkoumání dostupných zajištěných podkladů, zejména videozáznamů poskytnutých jak ze strany občanů, tak pořízených kamerovým systémem města Uherské Hradiště.

„Vyhodnocením všech okolností případu nebylo zjištěno, že by provedený zákrok strážníků vybočil z rámce jejich zákonných zmocnění či kompetencí,“ potvrdil Vlastimil Pauřík, velitel Městské policie Uherské Hradiště.

„Výsledek šetření krajského ředitelství policie Zlínského kraje je pro nás stěžejní. Jeho závěry jsou jednoznačné – dva městští strážníci postupovali v rámci svých kompetencí, které nepřekročili. Vzhledem k uvedeným skutečnostem se strážníci vrací ke svým pracovním povinnostem,“ okomentoval rozhodnutí Stanislav Blaha, starosta města Uherské Hradiště.

Služební úkon strážníků primárně a jednoznačně od počátku sledoval účel, pro který jim byla pravomoc a kompetence svěřeny. Tedy odstranění protiprávního stavu spočívajícího v nerespektování vládního nařízení, resp. nařízení Ministerstva zdravotnictví, kterým se s účinností od 1. března 2021 zakazuje všem osobám pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest mj. na všech veřejně přístupných místech v zastavěném území obce.

Zákrok strážníků byl proveden s cílem dokončit prováděný úkon, tedy předvést osobu podezřelou ze spáchání přestupku ke zjištění totožnosti, jelikož tato osoba svou totožnost prokázat odmítala a zákonné výzvy strážníků nerespektovala. Přítomnost nezletilého dítěte u prováděného zákroku na posouzení jeho zákonnosti nic nemění.

Provedeným šetřením rovněž nebyly v přístupu strážníků k nezletilému dítěti při a po provedeném zákroku zjištěny skutečnosti zakládající jejich, ať již trestněprávní či správně-právní odpovědnost, zejména pokud se týká údajného ponechání nezletilého dítěte na místě bez jakéhokoli dohledu či dozoru. Tato prvotně médii a veřejností prezentovaná okolnost nebyla provedeným šetřením potvrzena vzhledem k tomu, že na místě byla také jiná hlídka městské policie.

Autor: redakce
Zdroj: Město Uherské Hradiště

 

 

Jan Vraný
Majitel agentury jan.vrany@jvpress.cz
http://www.jvpress.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *