HZS Politika Složky IZS Technika Ústecký Z domova Zajímavosti Zdravotnictví Zprávy podle krajů Zvířata

NA AKTUÁLNÍ TÉMA: 32. letošní ohnisko ptačí chřipky v Česku se nachází v malochovu slepic v Poleradech na Mostecku

MOSTECKO – 32. letošní ohnisko ptačí chřipky v Česku se nachází v malochovu slepic v Poleradech na Mostecku v Ústeckém kraji.

Chovatel nahlásil úhyn čtyř z pěti chovaných kusů drůbeže. Vyšetření ve Státním veterinárním ústavu potvrdilo, že se jedná o ptačí chřipku subtypu H5N8. Zbývající kus bude utracen. Krajské veterinární správa vymezí kolem ohniska tříkilometrové ochranné pásmo a pásmo dozoru o poloměru deseti kilometrů a v těchto pásmech vyhlásí mimořádná veterinární opatření.

7. 4. 2021
Byla potvrzena tři nová ohniska ptačí chřipky. První z nich se nachází v chovu pekingských kachen ve Starém Bydžově v Královéhradeckém kraji. Jedná se o chov společnosti Perena (10. pozitivně testovaný chov kachen téhož chovatele). V chovu se nachází více než 9000 kachen. Z důvodu významného poklesu snášky, byly v chovu provedeny odběry vzorků (výtěry). Vyšetření v Národní referenční laboratoři ve Státním veterinárním ústavu Praha potvrdilo ptačí chřipku subtypu H5N8.

Zbývající dvě nová ohniska se nacházejí v malochovech. První z nich v obci Třebotov v okrese Praha-západ ve Středočeském kraji. Chovatel nahlásil úhyn devíti z 14 chovaných nosnic, které se mohly dostat do kontaktu s volně žijícími ptáky z nedalekých rybníků. Ptačí chřipka byla potvrzena také v drobnochovu nosnic a kachen v obci Vysočany na Tachovskou. Také zde uhynula většina z 11 chovaných kusů drůbeže – nosnic a kachen. Také v obou výše zmíněných malochovech se jedná o ptačí chřipky subtypu H5N8. Zbývající drůbež ve všech třech chovech bude v souladu s legislativou utracena. Příslušné krajské veterinární správy vymezí tříkilometrová ochranná pásma a pásma dozoru o poloměru deseti kilometrů a v těchto pásmech vyhlásí mimořádná veterinární opatření.

Dosud bylo letos v České republice letos potvrzeno 31 ohnisek ptačí chřipky v chovech drůbeže či u ptáků chovaných v zajetí. V 19 případech byla nákaza potvrzena u nalezených volně žijících ptáků.

4. 4. 2021
Dvacáté osmé ohnisko ptačí chřipky bylo potvrzeno v obci Razice v okrese Teplice v Ústeckém kraji. Chovatel nahlásil krajské veterinární správě úhyn labutě, dvou pštrosů a páva. Celkem se v chovu nacházeli 4 pštrosi, 5 pávů, 2 labutě, 3 husy a 1 kachna. Jedná se o zájmový chov zvířat a ptáků. V hospodářství se nalézá několik uměle vytvořených rybníčků s krmítky, kde probíhá hromadné krmení vodní drůbeže domácí spolu s volně žijícími ptáky. Všechna drůbež je krmena a chována dohromady. Veterinární inspektoři v místě provedli šetření, odebrali vzorky a nařídili chovateli předběžná opatření s cílem zabránit šíření nákazy.

Následně laboratorní vyšetření ve Stáním veterinárním ústavu Praha potvrdilo u uhynulých ptáků virus ptačí chřipky. Zbývající ptactvo v chovu bude v souladu s legislativou utraceno. Krajská veterinární správy vymezí tříkilometrové ochranné pásmo a pásmo dozoru o poloměru deseti kilometrů a v těchto pásmech budou vyhlášena mimořádná veterinární opatření.

2. 4. 2021
Dvě nová ohniska ptačí chřipky byla potvrzena ve vesnici Loučky (součást obce Zátor) v Moravskoslezském kraji a v obci Dobřenice v Královéhradeckém kraji. Jedná se o ohniska a s pořadovým číslem 26 a 27. V malochovu v Loučkách u Zátoru došlo k úhynu 5 slepic z celkového počtu 15 a v drobnochovu v obci Dobřenice postupně uhynulo 10 slepic z 35. Veterinární inspektoři v obou místech provedli šetření, odebrali vzorky a nařídili chovateli předběžná opatření s cílem zabránit šíření nákazy.

Následně laboratorní vyšetření ve Stáním veterinárním ústavu potvrdila u uhynulých kusů virus ptačí chřipky. Zbývající drůbež v obou chovech bude v souladu s legislativou utracena. Krajské veterinární správy vymezí tříkilometrové ochranné pásmo a pásmo dozoru o poloměru deseti kilometrů a v těchto pásmech budou vyhlášena mimořádná veterinární opatření.

Zdroj: Státní veterinární správa

Jan Vraný
Majitel agentury jan.vrany@jvpress.cz
http://www.jvpress.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *