Prohlášení o GDPR

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále, jen „GDPR“).

Prohlášení – informace

Návštěvníci webů – Záleží nám na plném soukromí našich čtenářů a návštěvníků našich internetových press webů, z tohoto důvodu pracujeme opravdu jen s minimem informací, které jsou potřeba k zdárnému zobrazování našich webových portálů, které provozuje mediální agentura JV PRESS. Nejsme
proto schopni identifikovat žádného konkrétního člověka, který na naše zpravodajství přistupuje. Na našich stránkách nemáme vlastní přihlašovací ani kontaktní formuláře. Využíváme, ale některých externích služeb, o kterých bychom vás dále rádi informovali.
Obchodní partneři – Inzerce na našich stránkách, není obecně určena pro nepodnikající fyzické osoby, tudíž nesbíráme v tomto směru žádné jejich osobní data či údaje. Ve vztahu, ke spolupracujícím firmám, OSVČ, neziskovým a obchodním společnostem a podob. uchováváme jen takové údaje, které jsou nezbytné pro plnění smlouvy a další zákonné náležitosti (například údaje ve fakturacích). Ty mohou být zpracovány externí účetní firmou a externí obchodní firmou, zajišťující inzerci na našich webových stránkách, se kterou mediální agentura JV PRESS spolupracuje.
Zaměstnanci – Provozovatel press webu Mediální agentura JV PRESS v současné době nemá žádné své zaměstnance na HPP či VPP, tudíž nesbírá žádné osobní údaje od těchto osob.

I. Správce osobních údajů

JV PRESS se sídlem na adrese Chomutovská 2234, Most, 43401 IČO: 01261487, (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12. GDPR, informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

II. Která data sbíráme pro chod weboví stránky

K 25. květnu 2018, provozujeme internetové zpravodajský portál
www.jvpress.cz

Pro správnou funkci našich webů je zapotřebí na nezbytně dlouhou dobu využívat takzvaných .cookies Ty nám pomáhají například počítat návštěvnost našich stránek. Mohou pomoci v některých případech i s cílením reklamy. Cookies si můžete nastavit ve vašem internetovém prohlížeči, kde je můžete případně zakázat. Pro statistické informace mohou některé s námi spolupracující systémy využívat anonymizovaných IP
adres. Ty nelze spojit s žádnou konkrétní osobou.

III. Jak se s daty z webových stránek pracuje a kdo s nimi pracuje

Vlastní inzertní systém – Aktuálně nabízíme pouze inzerci, ve formě reklamních sdělení PR článků a nebo bannerové reklamní kampaně.
Diskuze – Pro diskutování pod články / publikovaným obsahem webu v obsahové části webu můžete využít nástroje k tomu určené a používané – propojené se sociální sítí Facebook.

IV. Práva subjektů údajů

Mezi práva všech subjektu údajů (například; ve vztahu mezi vydavatelem / provozovatelem daného zpravodajského serveru a jeho zaměstnanci, či případně mezi vydavatelem / provozovatelem daného zpravodajského serveru a reklamním partnerem – obchodním partnerem, klientem, spolupracující agenturou nebo mezi, kteří jsou rovněž subjekty údajů) patří:
• právo na informace o zpracování osobních údajů (OÚ)
• právo na přístup subjektu k OÚ (právo získat od správce OÚ potvrzení o zpracování OÚ, právo získat kopii zpracovávaných OÚ)
• právo na opravu
• právo na výmaz („právo být zapomenut“)
• právo na omezení zpracování
• právo na přenositelnost údajů
• právo vznést námitku
• právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí

Informace k PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ aktualizovány k 25. květnu 2018