Složky IZS Ústecký Z domova Zprávy podle krajů

Vichřice změnila charakter i námět cvičení elektrárenských hasičů; vyzkoušeli si záchranu zraněné osoby ze stísněných prostor

Počerady – Požár šikmého zauhlovacího mostu pro výrobní bloky 5 a 6, včetně záchrany zraněné osoby; to byl námět havarijního cvičení profesionálních podnikových hasičů z Elektrárny Počerady, a. s., ze Skupiny ČEZ. Původně se ovšem mělo jednat o velké taktické cvičení, do něhož by se zapojili jak hasiči z HZS Ústeckého kraje, územního odboru Žatec, tak i jednotky dobrovolných hasičů z okolních obcí, například Postoloprt. Protože však všichni měli v uplynulých dnech kvůli likvidaci následků silného větru svých starostí více než dost, změnil se požár na pouhé zahoření kabeláže v zauhlovacím mostu s důrazem na záchranu zraněné osoby ze stísněných zakouřených prostor.

„Havarijní cvičení, které má ověřit reakci, činnost a spolupráci směnového inženýra, členů požární hlídky, jednotky hasičů a členů Havarijního štábu Elektrárny Počerady při vzniku mimořádné události se koná jednou ročně. Protože jsme měli již vše naplánované, rozhodli jsme se využít možnosti uspořádat ho nyní, aniž by musely být povolány k zásahu hasičské jednotky z venku. Proto jsme trochu pozměnili scénář a zaměřili se hlavně na záchranu zraněného zaměstnance, který se nadýchal kouřových zplodin a zkolaboval. Šikmé zauhlovací mosty jsou dlouhé a úzké, tudíž i poměrně málo prostorné. Zajímalo nás, jak by si v nich hasiči poradili s likvidací požáru a transportem zraněného ve speciálních nosítkách,“ uvedl Miroslav Kryl, vedoucí odboru řízení provozu Elektrárny Počerady a zároveň autor náhradního scénáře cvičení. Jak dodal, inspirací mu byl opravdový požár zauhlovacího pasu v Elektrárně Chvaletice.

Příčinou fingované mimořádné události se tak stala technická porucha – zkrat a následné zahoření kabeláže. Zakouření prostoru zpozoroval jeden ze zaměstnanců, který ještě stihnul aktivovat elektronický hlásič požárů a poté po nadýchání zplodin zkolaboval. Následovala aktivace jednotky hasičského záchranného sboru a informování směnového inženýra. Ten vyslal na místo požární hlídku, zajistil beznapěťový stav zasažené části technologie a dle pokynů předsedy havarijního štábu zaktivoval jeho členy. Rovněž informoval, v tomto případě šlo jen o ověření platnosti kontaktů, o mimořádné události všechny dotčené instituce, které podléhají ohlašovací povinnosti, a to jak v rámci Skupiny ČEZ, tak i mimo ni. Ověřena byla i funkčnost prostředků pro vyrozumění zaměstnanců a dalších osob v elektrárně – siréna, rozhlas a megafon.

FOTOGALERIE ZE CVIČENÍ…

„Dá se říci, že vše proběhlo tak, jak má. Samozřejmě, něco jiného je cvičení a něco jiného opravdový zásah. Každopádně směnový inženýr a požární hlídka postupovali v součinnosti s našimi profesionálními hasiči v souladu s Plánem havarijní připravenosti. Stejně tak i proběhly svolání a následné aktivity havarijního štábu spojené s řešením mimořádné události,“ uzavřel Miroslav Kryl, který je pochopitelně jako vedoucí odboru řízení provozu rovněž členem Havarijního štábu Elektrárny Počerady.

Autor: Ota Schnepp/ mluvčí Skupiny ČEZ pro severní a střední Čechy

Jan Vraný
Majitel agentury jan.vrany@jvpress.cz
http://www.jvpress.cz