Ústecký Z domova Zprávy podle krajů

Na zámečku Větruše proběhla konference Ústecké chirurgické dny

ÚSTÍ NAD LABEM – Chirurgické oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., uspořádalo v závěru listopadu v zámečku Větruše v Ústí nad Labem odbornou konferenci „Ústecké chirurgické dny“. Akce, letos zaměřenou na trendy v onkochirurgii, cévní chirurgii a varia, se zúčastnilo 170 lékařů a sester.

Dvoudenní program lékařské sekce obsahoval 37 příspěvků. Zásadními přednáškami byly ty specialistů z Chirurgické kliniky Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity a Fakultní nemocnice Brno – Bohunice a Chirurgické kliniky Pardubice, zaměřené na nové operační přístupy k TaTME (transanální totální mezorektální excize). Zajímavostí byla videokonference ze Slovenska k robotické operaci karcinomu rekta. V sesterské sekci se objevilo celkem 15 přednášek, mezi nimi například „Amputací život nekončí“, „Co je to etika, sestřičko?“ nebo „Sálová komunikace“. Nad akcí měl záštitu náměstek hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybák.

„Chirurgie má v naší nemocnici dlouhou a slavnou tradici. Zakladatelem ústecké chirurgické školy byl profesor MUDr. Jiří Rödling, asistent věhlasného profesora chirurgie Arnolda Jiráska. Profesor Rödling přijel do Ústí v prvních poválečných dnech, aby zde převzal po Němcích a posléze vybudoval velké chirurgické oddělení s více než 400 lůžky. Za ním přišla ona silná generace chirurgů, kteří pak šířili slávu ústecké chirurgie v celorepublikovém měřítku. S postupem času se pak od velké chirurgie oddělovaly jednotlivé odbory, jednou z prvních byla třeba traumatologie. Naší snahou je, aby chirurgie navázala na vynikající tradici oboru, a k tomu jistě přispěje i dnešní konference,“ řekl jejím účastníkům MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

„Tématem letošních Ústeckých chirurgických dnů byl aktuální pohled na problematiku nádoru žaludku a hlavně komplexní pohled na kolorektální karcinom, kde zazněly přednášky na vysoké odborné úrovni od kolegů z Prahy, Brna, Pardubic a Olomouce včetně našeho pracoviště. Jednalo se o průřez touto problematikou od vyšetření po patologické vyšetření i onkologickou léčbu. Že jde o velmi aktuální téma, potvrdily i časté dotazy a živé diskuze. V cévní chirurgii se prolínal pohled chirurgický s pohledem intervenčních radiologů na léčbu aneuryzmat aorty a ostatní cévní onemocnění. Dalekou cestu k nám vážili kolegové až z Vyškova či Znojma. V paralelní sesterské sekci zazněly také kvalitní přednášky,“ zhodnotil letošní ročník akce MUDr. Martin Sauer, primář Chirurgického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., jenž byl odborným garantem konference.

Chirurgické oddělení ústecké Masarykovy nemocnice poskytuje pacientům veškerou standardní péči odpovídající chirurgickému klinickému pracovišti. Oddělení má akreditaci také na onkochirurgii. Mimo léčebně-zdravotní péče je součásti práce oddělení také činnost pedagogická. Oddělení je rovněž výukovou základnou pro mediky VI. ročníku Karlovy Univerzity Lékařské fakulty v Plzni a současně je postgraduálním a akreditovaným pracovištěm pro všeobecnou a cévní chirurgii. Současně slouží jako výukové centrum pro vyšší bakalářské studium a pro střední zdravotní školu.

Zdroj: Krajská zdravotní

Jan Vraný
Majitel agentury jan.vrany@jvpress.cz
http://www.jvpress.cz

Napsat komentář