Ústecký Z domova Zdravotnictví Zprávy podle krajů

Lékaři na konferenci hodnotili rok 2017 na oddělení hrudní chirurgie ústecké Masarykovy nemocnice

ÚSTECKÝ KRAJ – Oddělení hrudní chirurgie Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., uspořádalo na začátku prosince odbornou konferenci „Hrudní chirurgie v Ústí nad Labem v roce 2017“.

V přednáškových prostorách Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a. s., se jí zúčastnilo 70 zdravotníků. Odborným garantem konference byl MUDr. Ivan Staněk, MBA, primář Oddělení hrudní chirurgie Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Odborníci si připravili přednášky na témata „Rok 2017 na oddělení hrudní chirurgie v Ústí nad Labem – 70 let existence“,  „Historie oboru hrudní chirurgie“ a  „CTC u pacientů s karcinomem plic – naše zkušenosti“.  V dalším bloku se přednášející věnovali tématům „Tupé poranění hrudníku“ a „Lobektomie plic prováděná videotorakoskopicky“.

„Konferenci jsme uspořádali už počtrnácté.  Patří tak k tradici, že se s kolegy ze všech spolupracujících odborností alespoň jedenkrát za rok můžeme setkat a předat si důležité informace včetně novinek, které v našem oboru hrudní chirurgie zavádíme. Těší nás zájem všech, kdo na konferenci přijeli z pracovišť, se kterými úzce spolupracujeme a posílají nám z nich pacienty. Právě díky této velmi dobré spolupráci se podařilo na oddělení hrudní chirurgie podle přednesených statistických dat za rok 2016 provést nejvíce lobektomií – tedy odstranění plicního laloku – otevřenou cestou. Konkrétně to bylo u 118 pacientů z celkového počtu 873 v celé České republiky, když žádné jiné pracoviště nepřekročilo hranici 100 pacientů,“ uvedl MUDr. Ivan Staněk, MBA.

„Chtěl bych především poblahopřát primáři Staňkovi a jeho kolektivu k výsledkům, kterých dosahují. Děkuji za vynikající kus odvedené práce a chtěl bych všechny ujistit, že vedení Masarykovy nemocnice jejich úsilí maximálně podporuje a bude podporovat i nadále. Věřím, že se nám podaří získat statut pneumoonkochirurgického centra tak, jak tento program vyhlásilo ministerstvo zdravotnictví v listopadu tohoto roku. Získání statutu by prospělo kreditu nemocnice i oddělení a bylo by příslibem dalšího úspěšného rozvoje hrudní chirurgie i plicního oddělení v Masarykově nemocnici,“ vyzdvihl MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Oddělení hrudní chirurgie má v ústecké Masarykově nemocnici sedmdesátiletou tradici. Poskytuje chirurgickou péči pacientům s nádorovými a zánětlivými chorobami plic, mezihrudí, hrudní stěny, bránice, včetně TBC. Zajišťuje 24hodinovou torakochirurgickou pohotovost pro poranění hrudníku, včetně operací netransportabilních pacientů v příslušné nemocnici. Poskytuje služby nejen Ústeckému, ale i Libereckému kraji, má tedy nadregionální působnost. V této oblasti je jediným pracovištěm tohoto typu.

Zdroj: Krajská zdravotní

Jan Vraný
Majitel agentury jan.vrany@jvpress.cz
http://www.jvpress.cz

One Reply to “Lékaři na konferenci hodnotili rok 2017 na oddělení hrudní chirurgie ústecké Masarykovy nemocnice

  1. Pingback: important source

Napsat komentář