Ústecký Z domova Zprávy podle krajů

Vánoce, Silvestr i Nový rok jsou pro energetiky běžnými pracovními dny

Severní Čechy – Prakticky běžnými pracovními dny jsou pro energetiky vánoční svátky, včetně Silvestra a Nového roku. Na to, aby „nezhasly“ nazdobené stromečky a také televize s pohádkami bude například během Štědrého dne v rámci celé České republiky dbát 1 140 zaměstnanců Skupiny ČEZ.

Na severu Čech se to budou hlavně směnaři z nepřetržitých provozů elektráren, Teplárny Trmice, malé vodní elektrárny Želina a vodní elektrárny Střekov, dispečeři z ČEZ Distribuce a montéři z ČEZ Distribuční služby. Další desítky pracovníků budou doma držet pohotovost na telefonu.

„Na směně bude vždy kolem 38 našich lidí plus dalších 20 z dodavatelských firem v rámci podpory provozu elektrárny,“ říká Miroslav Kryl, vedoucí odboru řízení provozu Elektrárny Počerady.  Nad provozem či zálohou paroplynového cyklu v Počeradech pak bude během vánočních svátků a na Nový rok bdít pět provozních zaměstnanců. Chod Elektrárny Tušimice bude zajištovat ve sváteční dny vždy 25 pracovníků na každé směně. „To jsou kmenoví zaměstnanci. S nimi ovšem bude ještě v pravidelném nepřetržitém režimu sloužit zhruba 20 lidí z dodavatelských firem,“ dodává Pavel Nezbeda, vedoucí oddělení řízení směnového provozu Elektrárny Tušimice.

V centrálních dozornách (velínech) bude i během vánočních svátků živo.

Elektrárně Prunéřov II se během tří svátečních dní vystřídá na každé směně maximálně 35 kmenových zaměstnanců. Stejně tak tomu bude i na Silvestra a Nový rok,“ poznamenal Tomáš Janda, vedoucí odboru řízení provozu Elektrárny Prunéřov II. O chod její starší sestry Elektrárny Prunéřov I se ve stejné dny bude starat zhruba 30 pracovníků na každé směně. Také v Elektrárnách Prunéřov budou na každé směně další dvě desítky zaměstnanců dodavatelských firem, které se starají o podpůrné provozy, jako je například zauhlování či obsluha VEP, bez nichž by prakticky výroba elektřiny či tepla nemohla existovat.

„Provoz ekologického výrobního bloku č. 4 s fluidní technologií a nového nadkritického bloku č. 6 v Elektrárně Ledvice budou v období vánočních svátků zajišťovat v nepřetržitém cyklu všechny čtyři směny, přičemž průměrně bude na každé 44 lidí, z nichž je 23 kmenových zaměstnanců elektrárny. Ti budou nejen dodávat elektřinu do přenosové či distribuční elektrické sítě, ale i zajišťovat spolehlivé dodávky tepla do přilehlých měst Teplice, Bílina a Ledvice,“ doplňuje Ondřej Moucha, vedoucí odboru řízení provozu Elektrárny Ledvice. Kromě této elektrárny bude na všech ostatních sloužit vždy dalších pět kmenových zaměstnanců ČEZ, a to podnikoví profesionální hasiči.

Jako každoročně ovšem, kolik a kde výrobních bloků bude v provozu, rozhodne vždy aktuálně dispečink podle potřeby sítě. Velké podniky, tedy velcí „žrouti“ energie sice Vánoce spíše prožívají v klidovém režimu, ale zapotřebí bude zajistit energii pro teplo domovů, rozsvícené stromečky, vánočně nasvícené domky, zahrádky a podobně. A třeba i pro rozžhavené obrazovky televizí a počítačů. Jediné co bude rozsvícené bez elektrické energie, budou dětské oči zářící nad rozbalovanými dárky či televizními pohádkami.

Dodávky tepla budou rovněž každodenně přes vánoční svátky i na Silvestra zajišťovat na čtyři desítky zaměstnanců Skupiny ČEZ střídající se v nepřetržitém provozu Teplárny Trmice, a to včetně podnikových hasičů. Ani vodní elektrárna Střekov v Ústí nad Labem nezůstane během Vánoc a na přelomu roku bez obsluhy. Zde se slouží dvanáctihodinové směny a každý den se zde tak střídají dva pracovníci obsluhy. Jednoho strojníka neblokových zařízení a zároveň hrázného a jezného bude mít na každé dvanáctihodinové směně i malá vodní elektrárně Želina u Kadaně.

Štědrovečerní večeři i oslavy konce starého a příchodu nového roku si budou muset nechat ujít i někteří pracovníci poruchové služby, provozní elektrikáři, elektromontéři, dispečeři, operátoři call centra a řada dalších profesí související s distribucí elektřiny. Další desítky pracovníků budou doma držet pohotovost na telefonu. Splnit nároky na bezporuchový provoz distribuční sítě o vánočních svátcích totiž vyžaduje nepřetržitou připravenost pohotovostních čet, které musí okamžitě vyrazit do terénu a odstranit eventuální poruchy na vedení. Proto budou desítky pracovníků dispečinku a poruchové služby v pohotovostním režimu. Téměř 100 jich bude o svátcích dbát na to, aby na severu Čech „nezhasly“ vánoční stromečky a televize s pohádkami. V případě blížící se nepřízně počasí se tyto počty navyšují o další desítky pracovníků.

Autor: Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severní a střední Čechy

Jan Vraný
Majitel agentury jan.vrany@jvpress.cz
http://www.jvpress.cz

Napsat komentář