Auto-Moto Doprava Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Královehradecký Krimi Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Praha Složky IZS Středočeský Ústecký Vysočina Z domova Zlínský Zprávy podle krajů

ZAUJALO NÁS: V loňském roce bylo historicky nejméně usmrcených na českých silnicích

ČESKÁ REPUBLIKA – Na základě předběžných policejních statistik bylo v období leden až prosinec v důsledku dopravních nehod na pozemních komunikacích v České republice usmrceno 507 osob, tj. o 38 méně než vloni (tj. – 7 %). Jedná se o nejnižší počet usmrcených v historii České republiky. Naopak nejvíce usmrcených v historii samostatné České republiky bylo evidováno v roce 1994, kdy si dopravní nehody vyžádaly 1 473 usmrcených osob, tj. 2,9x více než v uplynulém roce 2017.

V prosinci bylo (zatím) usmrceno 43 osob, tj. o 8 osob méně než ve stejném měsíci vloni (pozn. je pravděpodobné, že toto číslo bude ještě po „vyčištění databáze“ o něco nižší). Historicky nejméně usmrcených bylo v měsíci prosinci evidováno v roce 2010 (40 usmrcených), naopak nejvíce v roce 1994 – z dnešního pohledu nepředstavitelných 177 usmrcených osob v důsledku dopravních nehod. V 7 z 12 uplynulých měsíců došlo k nejnižšímu počtu usmrcených osob v historii České republiky (vyjma ledna, února, června, listopadu a prosince, kdy byly „rekordními“ roky 2016, 2014, 2016, 2016 a zmíněný rok 2010).

Suverénně nejtragičtějším měsícem v roce 2017 byl červen, kdy bylo usmrceno 63 osob; následován srpnem s 55 usmrcenými osobami, v ostatních měsících již nebylo usmrceno přes 50 osob. Devět osob bylo usmrceno 24. 6. 2017 – také „rekordní“ počet usmrcených v jednom dni.

Aby byla (v oblasti strategického cíle počtu usmrcených osob) splněna Národní strategie bezpečnosti silničního provozu, nesmělo být v roce 2017 usmrceno více než 427 osob! Tento předpoklad „vzal za své“ již na začátku listopadu. V „konečné“ bilanci byl předpoklad překročen o 80 usmrcených osob, tzn. že Národní strategie bezpečnosti silničního provozu v roce 2017 v oblasti uvedeného strategického cíle splněna nebyla. Pozn. od roku 2012 byla NSBSP v oblasti uvedeného strategického cíle splněna jen v roce 2013.

Předpoklad pro rok 2018 je opět ambicióznější – aby byla (v oblasti strategického cíle počtu usmrcených osob) splněna Národní strategie bezpečnosti silničního provozu, nesmí být v roce 2018 usmrceno více než 393 osob, tj. o 114 méně než vloni! Měsíčně by tak v průměru nemělo být usmrceno více než 32 osob, tj. o přibližně 10 osob méně než v loňském roce! Musí tedy dojít ke snížení počtu usmrcených osob o přibližně 22 %)! Zatím nejvyšší meziroční pokles (- 17,4 %) byl zaznamenán v roce 2016, naopak nejvyšší nárůst (+ 17,5 %) byl zaznamenán v roce 2007 (pozn. rok následující po zavedení bodového hodnocení řidičů).

Autor: Lukáš Kadula
Centrum dopravního výzkumu

Jan Vraný
Majitel agentury jan.vrany@jvpress.cz
http://www.jvpress.cz

Napsat komentář