Složky IZS Ústecký Z domova Zprávy podle krajů

Preventivní přednášky bílinských strážníků jsou investicí do budoucna

BÍLINA – Víte, co je to netolismus nebo kybergrooming? Jsou to jen příklady reálných hrozeb užívání internetu, kterým jsou vystavené především děti a mladiství. Právě oni se o temné stránce internetu dozvědí při preventivních besedách strážníků.

“Kyberkriminalita je poměrně nový druh nebezpečí hlavně pro mladou generaci. Snažíme se děti o těchto hrozbách informovat, často si ani neuvědomují, že se s nimi třeba denně setkávají. Musejí vědět, jak jim předcházet, jak se jim bránit a řešit je. Někdy jim nedokáží poradit ani rodiče, protože tyto věci sami neznají. Pro naše strážníky, kteří se prevencí zabývají, to znamená hlavně neustálé vzdělávání a seznamování se s novými hrozbami, před kterými je nutné varovat,” uvedl ředitel Městské policie Bílina Petr Kollár s tím, že pravidelné a zajímavé přednášky pro děti jsou spíše investicí do budoucnosti než řešením aktuálních problémů.

Kyberkriminalita – virtuální nebezpečí v realitě

Děti a dospívající tráví velkou část svého volného času na internetu, především na sociálních sítích. “Děti, někdy ale i rodiče, podléhají dojmu, že se jim doma v dětském pokoji nemůže nic stát. Přednášky tedy cílíme na bezpečné užívání internetu, na předcházení a snižování rizik v online prostředí. S dětským věkem se pojí jistá dávka naivity a důvěřivosti, neopatrnosti a touhy po přátelství, které děti hledají i na sociálních sítích. Přitom jim velmi ubližuje nevhodné a závadné chování na internetu,” upozornila preventistka Radka Marková.

Děti se na internetu mohou setkat například s kyberšikanou, kdy je někdo cíleně dlouhodobě uráží a ponižuje, dále s psychickou manipulací dospělou osobou zvanou kybergrooming. Nebezpečné může být také pronásledování oběti přes internet nebo takzvaný netolismus, což je závislost na virtuálních drogách, ať už jde o sociální sítě, hry a podobně. “Nebezpečí dětem hrozí i při zveřejňování osobních informací a informací o své rodině, ale i při nakupování na internetu, při stahování a sdílení dat. Mnohdy je pro ně obtížné rozpoznat důvěryhodnost online informací,” dodala Radka Marková.

Témat přednášek a besed s dětmi v mateřských i základních školách je kromě kyberkriminality celá řada. “Vždy je styl a téma přednášky zaměřeno na věk dětí. V mateřinkách jsou hlavně o bezpečném chování při přecházení silnic, opatrnosti při setkání s neznámými lidmi a podobnými tématy. Ve školách se na prvním stupni zaměřujeme na správné chování, rizika spojená s letním koupáním, šikanu, bezpečnou jízdu na kole, ale už i na drogy a vandalství,” popsal ředitel. Pro druhý stupeň jsou témata spojená s trestní odpovědností, legálními i nelegálními drogami v celé škále rizik, gamblerstvím, sexuálním obtěžováním, dluhy, právě s riziky nových technologií a mnoha dalšími. “Někdy se stává, že se z původního tématu postupně odkloníme, protože žáky v dané třídě zajímá nebo trápí něco jiného. Taková beseda má velký význam a může na problémy upozornit v raném stádiu, kdy se dobře řeší. Žáci k nám postupem let, kdy se setkáváme, získávají důvěru a my se snažíme ji v žádném případě nezklamat,” doplnila preventistka.

 

Autor: Pavlína Nevrlá

 

Jan Vraný
Majitel agentury jan.vrany@jvpress.cz
http://www.jvpress.cz