Složky IZS Ústecký Z domova Zajímavosti Zdravotnictví Zprávy podle krajů

Aplikace Záchranka a Horská služba ČR spojily své síly při záchraně raněného na horách

ÚSTECKÝ KRAJ – Aplikace Záchranka funguje téměř dva roky a za tak krátkou dobu se jí podařilo dosáhnout výrazných úspěchů; ve svých chytrých telefonech ji má více než půl milionu uživatelů, na základě volání z aplikace vyjížděla ZZS k 1500 případům, přes aplikaci volá o pomoc zhruba 40 lidí každý den, při použití aplikace se podařilo zkrátit dojezdové časy záchranářů.

„I přes tyto úspěchy se snažíme aplikaci neustále vylepšovat, k druhým narozeninám jsme si tak nadělili spolupráci s horskou službou a také nové funkcionality, při vývoji novinek vycházíme ze zpětné vazby odborníků – tedy záchranářů, ale i uživatelů,“ říká Filip Maleňák, autor aplikace Záchranka.

Oficiální aplikace zdravotnické záchranné služby – Záchranka – se tak stává i oficiální aplikací Horské služby České republiky. Nyní při stisknutí nouzového tlačítka v případě, že se člověk nachází na horách, dochází k odeslání nouzové zprávy s přesnou GPS polohou, stavem baterie a zdravotními informacemi, kontakty na osoby blízké a dalšími údaji, jak na ZZS příslušného kraje, tak všem členům HS v dané oblasti. Následně dochází vždy k vytočení linky 155, kde operátoři koordinují celou záchrannou akci. V případě, kdy je součinnost obou záchranných složek potřebná, mají tak obě složky současně k dispozici kompletní identifikaci volajícího. Přeposílaní informací či zdlouhavé vysvětlování situace se tak díky spojení aplikace Záchranka a aplikace Horská služba zjednodušilo.

Se spojením aplikací ale zároveň nedošlo ke ztrátě možnosti kontaktovat pouze HS, jak byli uživatelé zvyklí právě z aplikace Horská služba. Samostatné tlačítko pro přímé kontaktování HS je v aplikaci Záchranka zachováno. Uživatel se tak dovolá na linku 1210 a současně odešle nouzovou zprávu přímo HS. Tuto funkcionalitu můžou lidé v nouzi použít např. v případě, že se ztratí na horách. V záložce „Lokátor“ pak nově uživatelé aplikace Záchranka najdou také kompletní přehled stanic horské služby. „Můžou si tak vyhledat jim nejbližší stanici, nebo si přečíst lyžařské desatero,“ dodává Maleňák.

Mezi další novinky patří i nové grafické rozhraní aplikace Záchranka – podoba se po dvou letech částečně změnila právě na základě zpětné vazby od uživatelů. Aplikace Záchranka má nyní světlý podklad, větší písmo a přehlednější ikony, změny se prováděly v duchu celé aplikace – tedy tak, aby jednoduše umožnily záchranu člověka v nouzi.

V minulém roce také Záchranka přinesla novinku pro neslyšící uživatele, kteří v případě neschopnosti hlasově komunikovat s operátorem linky 155 můžou svůj stav specifikovat pomocí jednoduchých ikon. Nově se tato možnost otevírá všem uživatelům, v případě, že jim jejich stav nedovolí mluvit, zmáčknou tlačítko „nemohu mluvit“ a budou komunikovat se záchranáři pomocí ikon.

Poslední novou funkcionalitou je zadání adresy trvalého bydliště do informací o uživateli aplikace, a to včetně čísla bytu či poschodí, ve kterém uživatel žije. Záchranáři tak nemusejí volajícího o pomoc, který operátorce řekne, že je doma, zdlouhavě hledat. Potřebu přidat adresu trvalého bydliště do osobního profilu uživatele aplikace Záchranka iniciovali sami záchranáři – často se totiž setkávali s tím, že pokud pacienti využili aplikaci Záchranka v budově, GPS nedokázala s přesností na metry určit, kde se raněný nachází.

Novou verzi aplikace Záchranka bylo možné vyvinout pouze díky počáteční podpoře Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, péči generálního partnera Nadace Vodafone a také zájmu České pojišťovny. Velmi oceňujeme spolupráci s Horskou službou ČR, Asociací zdravotnických záchranných služeb ČR, Českou resuscitační radou a s dalšími partnery.

Jiří Brožek, výkonný ředitel Horské služby ČR: „Jsme rádi, že k tomuto unikátnímu propojení záchranářů došlo. Ve stejnou chvíli budeme moct vyrazit člověku v nesnázích na pomoc, navíc budeme přesně vědět, kde se nachází.“

Vítězslav Sladký, operátor ZOS, ZZS Plzeň „Oceňujeme zejména novinku přidání adresy trvalého bydliště do osobního profilu uživatele aplikace, využijeme ji zejména u seniorů, kteří se nepohybují tak často venku a když se jim něco stane a zavolají, řeknou pouze, že jsou doma. My v takové chvíli budeme mít informace z aplikace Záchranka, takže vyrazíme přímo na místo, budeme znát adresu a třeba i patro, ve kterém se pacient nachází, což nám zásadně usnadní práci.“

Adriana Dergam, místopředsedkyně správní rady Nadace Vodafone „Kromě všech zmíněných novinek musím připomenout, že aplikace Záchranka v tuto chvíli obsahuje i nejpodrobnější veřejně dostupnou databázi AED, která je tvořená jak záchrannými službami, tak i samotnými uživateli. Ti můžou AED nahlásit přímo v aplikaci. V případě, že se pak člověk setká s tím, že musí neprodleně podat první pomoc, může rychle a efektivně zjistit, jestli není AED v jeho blízkosti.“

Ivana Buriánková, tisková mluvčí, Česká pojišťovna „Na začátku všeho byla aplikace Horská služba. V době, kdy jsme ji pomáhali uvést do života, jsme ani netušili, že se za pár let stane inspirací pro tak zajímavý, významný a užitečný projekt, jakým je právě Záchranka. Spojení Záchranky a Horské služby dává smysl a je přirozeným krokem vpřed.“

Autor: Prokop Voleník

Jan Vraný
Majitel agentury jan.vrany@jvpress.cz
http://www.jvpress.cz