záchrana osob
Pardubický Pomáháme Složky IZS Turistika Z domova Zajímavosti Zprávy podle krajů

V těžkém horském terénu se cvičilo vyhledávání ztracených osob

 

DOLNÍ MORAVA – Ve středu 24. ledna v dopoledních hodinách se uskutečnilo cvičení složek IZS v Dolní Moravě, v terénu horského masívu Kralický Sněžník. Jednalo se o záchranu pohřešované rodiny s dětmi.

Do cvičení byly zapojeny i jednotky požární ochrany. Cílem cvičení bylo ověřit připravenost složek IZS v Pardubickém kraji, jejich vzájemnou spolupráci a ověření součinnosti při společném zásahu – pátrací akci v terénu.

Cvičení bylo prováděno za zhoršených klimatických podmínek – souvislé sněhové pokrývky v těžkém horském terénu a vzhledem k počasí nemohl vzlétnout ani vrtulník.

Hasiči byli na místě se speciální technikou, která umožňovala komunikaci s jednotlivými zasahujícími hasiči i policisty přímo v terénu. Nechyběl zde ani velitelsko-spojový automobil, který je určený pro velitele zásahu a k podpoře spojení.  Vozidlo je vybaveno vlastním zdrojem elektrické energie, osvětlovacím stožárem, komunikační technikou, faxem, tiskárnou, internetovým připojením a dalším nezbytným příslušenstvím pro řízení zásahu. „Zasahující hasiči a policisté měli u sebe i lokátory pro monitorování pohybu v terénu,“ uvedl ke cvičení kpt. Ing. Tomáš Kubín z oddělení komunikačních a informačních systémů HZS Pardubického kraje. Pro prochladlé osoby byl připraven i kontejner nouzového přežití se stanem pro 50 osob, nákladní evakuační automobil pro evakuaci osob z nedostupných míst i dopravu materiálu a další zásahová vozidla.

Při pátrací akci byl simulován i zával pohřešovaných osob lavinou a jejich vyproštění z laviny, prvotní ošetření a transport k posádce Zdravotnické záchranné službě Pardubického kraje.

Nasazení:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Horská služba ČR, okrsek Kralický Sněžník

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Jednotky požární ochrany dle požárního poplachového plánu Pardubického kraje

Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje

Připomeňme jeden z posledních úspěšných zásahů: ten se stal 20. července 2017. Jednotky hasičů i policejní skupiny pátraly u Chocně po ztraceném starším muži. Na místě ze strany hasičů zasahovalo 10 jednotek – čtyři profesionální a 6 dobrovolných. Pátralo se v řece a v lesním porostu. Na místě byl policejní psovod i psovod z HZS Pardubického kraje, který, ač má atestaci na vyhledávání osob ze sutin, byl k místu nejblíže a navíc osoba, která byla hledaná.

S Maxem, který je vycvičeny pro vyhledávání osob především zavalených troskami budov, jsme byli vysláni prohledat nebezpečnou oblast pro nasazení pátracích rojnic. Dle informace od místních lidí se v naší oblasti měla nacházet jakási zřícenina hradu, strmá a neschůdná stráň nad železniční tratí, což je riskantní pohyb i pro psa, les a břeh řeky. Do týmu nám byl přidělen jeden místní hasič, který se v oblasti orientoval. Hledání jsme s Maxem zahájili kolem 00:02 hodin,“ popisuje noční hledání pprap. David Hynek, DiS. Od odpoledních hodin v tomto regionu silně pršelo a byla opravdu vážná obava o zdraví 85letého muže.

Po krátkém nasazení začal Max silně reagovat na lidský pach a ten ho vedl ke strmé stráni. Max měl snahu tuto strmou stráň seběhnout, ale byla silně podmáčená a natolik neschůdná, že se to Maxovi nepodařilo seběhnout. Proto jsem ho přivolal a rozhodl jsem se ho nasadit ze spodní části stráně. Když se nám podařilo sejít kopec na břeh řeky pod strání, tak jsem Maxe znova poslal hledat a po asi 50 metrech začal znova reagovat na pach. Max šel za pachem směrem ke stráni. Musel se prodrat vysokou trávou, keři a kopřivami, kde našel pohřešovaného pána asi 3 m od kolejí. Pán byl nalezen živ, ale podchlazený, rozmočený a téměř bez šatů,“ doplňuje pátrání David Hynek, který hned kousek odvedl Maxe stranou a začal se s hasičem věnovat dezorientovanému muži a ihned mu poskytli první pomoc. Starší hledaný muž byl tehdy hned transportován z porostu do péče zdravotnické záchranné službě.

 

zdroj: Vendula Horáková, tisková mluvčí

foto: HZS Pardubického kraje

redaktor: Tomáš Pitterling

záchrana osob

 

Tomáš Pitterling
Ředitel redakce tomas.pitterling@jvpress.cz