Kultura Turistika Ústecký Z domova Zprávy podle krajů

ZAUJALO NÁS: Historické město roku: Žatec obhájil své prvenství v Ústeckém kraji

ŽATECKO – Titul Historické město roku se uděluje jako ocenění za nejlepší přípravu a realizaci v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, který je nástrojem k obnově kulturních památek nacházejících se v nejcennějších částech našich historických měst, prohlášených za městské památkové rezervace a zóny.

„S Žatcem a především s památkami na pěstování a zpracování chmele je spojena další významná událost, a to odborné hodnocení nominace Žatce, města chmele, na zápis na Seznam světového dědictví UNESCO Hodnocení probíhalo v létě 2017 prostřednictvím mezinárodních expertů. Výsledek, a doufejme, že kladný, budeme znát snad v polovině letošního roku. V Žatci se každoročně také odehrává významná kulturní akce – Žatecká Dočesná, která aspiruje na post kulturního festivalu s nejdelší tradicí v kraji, neboť vloni se konal již její 60. ročník,“ hodnotí historické město roku krajská radní Jitka Sachetová.

Komise pro hodnocení adeptů na Historické město roku v případě vítězného města Žatec již podruhé za sebou vysoce ocenila dlouhodobou a soustavnou péči nejen o památkový fond, kterou vyvíjí město v souvislosti se zápisem Žatce – města chmele do seznamu UNESCO. Chmelařské stavby nejsou nikde jinde na světě dochovány v takovém množství a koncentraci a město každoročně vynakládá nemalé částky na pořádání různých kulturních akcí, spojených s udržováním kulturního dědictví a zejména regionálních chmelařských tradic. Mimořádná kvalita spočívá ve velkém počtu typologicky ojedinělých chmelařských staveb, koncentrovaných na malém území v samotném historickém jádru města, při současném dochování původní středověké uliční struktury.

Celkové hodnocení s malým bodovým rozdílem zejména mezi prvním a druhým místem, a rovněž mezi třetím a čtvrtým místem, svědčí o svědomité péči všech zúčastněných měst o jejich památkové zóny a rezervace.

Hodnotící komise, složená ze zástupců Národního památkového ústavu, Ministerstva pro místní rozvoj a Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska během dvou dnů provedla návštěvu všech soutěžících měst, vyslechla obhajobu přihlášek a navštívila i některé památky obnovené v rámci „Programu“ v uvedeném soutěžním roce. Při závěrečném posouzení v sídle územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem vzešlo výsledné ohodnocení zúčastněných měst: Žatec (270 bodů) – nominován do celostátního kola soutěže, Kadaň(265 bodů), Terezín (237 bodů), Benešov nad Ploučnicí (230 bodů).

Vítěz krajského kola obdrží z programu regenerace 100 000 Kč a pamětní list. Vítěz celostátního kola soutěže získá, kromě práva užívat příslušný rok titul Historické město roku, hlavní cenu 1 000 000 Kč. Slavnostní vyhlášení cen proběhne v dubnu 2018.

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón byl ustaven vládním usnesením z března 1992 jako nástroj záchrany a rozvoje historických jader měst a obcí. Vyhlašovateli soutěže jsou Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Svaz historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS-ČMS).

Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem zajišťuje úkoly státní památkové péče v rozsahu své územní působnosti, která zahrnuje okresy Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem. Přímo spravuje 2 objekty ve vlastnictví ČR, kostel sv. Floriána je celoročně přístupný veřejnosti s průvodcem od prosince 2013, zámek Krásné Březno, sídlo  územního odborného pracoviště, je zpřístupněn částečně při zvláštních příležitostech jako jsou výstavy a přednášky.

Zdroj: Daniel Vágner
PR pracovníkÚOP NPÚ v Ústí nad Labem
www.npu.cz/cs/uop-usti-nad-labem

Jan Vraný
Majitel agentury jan.vrany@jvpress.cz
http://www.jvpress.cz