Ústecký Z domova Zajímavosti Zdravotnictví Zprávy podle krajů

Finanční dar pro Krajskou zdravotní zpříjemní prostředí ústecké onkologie

ÚSTÍ NAD LABEM – Členové kapely The Boom předali v sobotu 17. února zástupcům Onkologického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., šek v hodnotě 50 tisíc korun. Kapela ústeckou onkologii dlouhodobě finančně podporuje, celkem jí od roku 2010 věnovala z vánočních charitativních koncertů 360 800 korun.

Primářka MUDr. Martina Chodacká uvedla, že získané finanční prostředky, stejně jako v předchozích letech budou využity k dalšímu dovybavení interiérů pro zpříjemnění pobytu onkologických pacientů jak na ambulantním úseku, tak i na lůžkové části onkologického oddělení. Celý pavilon prochází od roku 2014 postupnou rozsáhlou rekonstrukcí. „Peníze získávané z vánočních charitativních koncertů kapely The Boom nám již několik let pomáhají zlepšovat prostředí zejména na našich lůžkových stanicích, což má pozitivní vliv na psychiku našich hospitalizovaných pacientů. Moc si této dlouhodobé finanční podpory od členů kapely vážíme,“ řekla MUDr. Martina Chodacká.

 

Díky 27. vánočnímu charitativnímu koncertu kapely The Boom, který se konal 16. prosince 2017 v ústeckém Domě kultury, putuje letos ve prospěch Onkologického oddělení v ústecké Masarykově nemocnici celkem 100 tisíc Kč. „Šek na padesát tisíc korun od našeho dlouholetého podporovatele, firmy Adler, byl předán v prosinci přímo na koncertě. Dnes jsme předali šek na dalších padesát tisíc korun, které jsou získané ze vstupného. Finanční prostředky na ústecké oddělení onkologie věnujeme od roku 2010,“ uvedl frontman kapely The Boom Pavel Nepivoda.

Komplexní onkologické centrum (KOC) Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., ve spolupráci s Onkologickým oddělením Nemocnice Chomutov, o. z., zajišťuje kompletní péči o onkologické pacienty v regionu. Jedná se o jediné pracoviště svého druhu v Ústeckém kraji, které se věnuje zejména radiační onkologii a klinické onkologii, podpůrné a paliativní terapii, dispenzarizaci nemocných v rámci oboru a zajišťuje aplikaci biologické léčby pro pacienty celého regionu. Součástí ústeckého pracoviště je paliativní ambulance s mobilním hospicem a onkologická ambulance Nemocnice Teplice. Všechna tato pracoviště spadají od 1. 7. 2013 pod jeden primariát. V rámci Nemocnice Most funguje onkologická ambulance se zaměřením na dispenzarizaci a systémovou léčbu (s výjimkou cílené léčby), která má svůj samostatný primariát.

Zdroj: Krajská zdravotní

Jan Vraný
Majitel agentury jan.vrany@jvpress.cz
http://www.jvpress.cz