Školní okénko Ústecký Z domova Zajímavosti Zdravotnictví Zprávy podle krajů

Představitelé Krajské zdravotní jednali s řediteli středních zdravotnických škol v Ústeckém kraji

ÚSTECKÝ KRAJ – Sjednocení představ o spolupráci středních zdravotnických škol a Krajské zdravotní, a. s. (KZ), vytvoření plánu spolupráce pro rok 2018 a koordinace aktivit směrem k Ústeckému kraji v oblasti podpory zdravotnických oborů na těchto školách. To bylo hlavním cílem jednání zástupců vedení KZ s řediteli středních zdravotnických škol v Ústeckém kraji ve čtvrtek 15. března 2018 ve Vzdělávacím institutu KZ. Přítomni mu byli i náměstci hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybák a Mgr. Bc. Petr Šmíd. Za KZ jednání vedli předseda představenstva Ing. Jiří Novák, generální ředitel Ing. Petr Fiala a náměstek pro řízení lidských zdrojů Ing. Vojtěch Krump.

Na setkání přijali pozvání ředitelé PhDr. Miroslava Zoubková z Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední školy zdravotnické Ústí nad Labem, Ing. Jitka Hašková z Vyšší odborné školy ekonomické, sociální a zdravotnické, Obchodní akademie, Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy Most, Mgr. Jan Mareš, MBA, ze Střední odborné školy energetické a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy Chomutov a Mgr. Martina Černá ze Střední zdravotnické školy Děčín. Všechny uvedené školy jsou příspěvkovými organizacemi, jejichž zřizovatelem je Ústecký kraj.

„Výchova sester, kterou v rámci Ústeckého kraje se svými kolegy zajišťujete, je práce velmi záslužná a také velmi náročná. Děkujeme za ni, my si vás a učitelů vážíme. Zároveň nás těší, že zájem o práci v Krajské zdravotní ze strany absolventů středních zdravotnických škol roste. Stát se sestrou v Krajské zdravotní je vnímáno v současné době jako atraktivní – průměrný plat za poslední čtyři roky vzrostl o 47 % a nyní je 37 tisíc korun. Snažíme se spolupráci se středními zdravotnickými školami prohlubovat, náš nadační fond nabízí stipendijní program. Na druhou stranu bychom byli rádi, aby absolventi do Krajské zdravotní v co největším počtu nastoupili, protože jí nyní chybí celkem 194 sester,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

„Před časem jsme školy s managementem navštívili, dohodlo se například vybavování žáků oblečením a takto prakticky bychom měli postupovat dál. Rád bych zmínil i projekt tzv. letní zdravotní školy, který pořádají v Děčíně během letních prázdnin už druhým rokem. Studentky se při odborné praxi v nemocnici naučí spoustu dovedností a my si zároveň vychováváme kvalitní budoucí personál. Letos se přihlásilo deset studentů. Tento projekt se mi velmi líbí,“ doplnil Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

Představitelé Krajské zdravotní, a. s., a ředitelé škol se zabývali celou řadou témat, mezi nimiž byla spolupráce v oblasti praktické výuky studentů středních škol – praxe v nemocích KZ, specializační vzdělávání sester, podpora z KZ – oděvy pro studenty na praxi, stipendia, propagace oboru – dny otevřených dveří a prezentace na webových stránkách, směřování absolventů do KZ a prezentace společnosti jako zaměstnavatele, participace Ústeckého kraje jako jediného akcionáře KZ a zřizovatele škol a model 4+1 u všeobecných sester a spolupráce na praktické části výuky.

„Jde o významný posun, protože je potřeba, abychom měli možnost společně o věcech hovořit. Nebude to krátkodobá záležitost, ale cesta na dlouhé roky, abychom mohli pracovat se skupinou potenciálních uchazečů o práci v Krajské zdravotní a pomohli tomu, co její nemocnice potřebují,“ řekla po skončení pracovního setkání, i za ostatní přítomné ředitele škol, Ing. Jitka Hašková z Mostu.

Zdroj: Krajská zdravotní

Jan Vraný
Majitel agentury jan.vrany@jvpress.cz
http://www.jvpress.cz