Ústecký Z domova Zajímavosti Zdravotnictví Zprávy podle krajů

ZDRAVOTNICTVÍ: Neurologové, lékárníci a další zdravotníci se sešli v přednáškových prostorách teplické nemocnice

TEPLICE – Neurologické oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., společně s Centrem pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění v Teplicích uspořádalo v uplynulém měsíci v přednáškových prostorách teplické nemocnice konferenci na téma mezioborová spolupráce a péče o nemocné s roztroušenou sklerózou (RS) v komplexním rozsahu. Záštitu nad akcí, které se vztahovala k třináctému výročí oficiálního zahájení činnosti specializovaného pracoviště pro léčbu roztroušené sklerózy mozkomíšní v Teplicích, převzal předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák.

Účastníky konference pozdravil generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala, který v úvodním slově omluvil nepřítomnost předsedy představenstva z důvodu jeho pracovních povinností. „Paní primářka teplické neurologie MUDr. Matra Vachová se letos na konci měsíce ledna stala absolutní vítězkou v kategorii Veřejná správa prestižní čtenářské ankety Osobnost roku Ústeckého kraje 2017. Certifikát za přínos pro rozvoj regionu převzala z rukou předsedy představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiřího Nováka, který získal již v roce 2015 tuto cenu v kategorii Podnikání a management, za osobní přínos pro rozvoj největšího poskytovatele zdravotní péče v Ústeckém kraji při modernizaci pěti nemocnic, investic do nejmodernějšího přístrojového vybavení, zvyšování mezd zaměstnanců i měnícího se obrazu vnímání společnosti u veřejnosti. Jde o anketu, ve které hlasuje široká veřejnost. Děkuji paní MUDr. Martě Vachové za úsilí a péči, se kterou odvádí svoji práci,“ uvedl Ing. Petr Fiala.

Zároveň připomněl, že právě v těchto dnech probíhá rekonstrukce části teplického neurologického oddělení a RS centra. „Zejména se jedná o změny dispozic, výměnu oken, rozvodů technického zařízení budovy, elektrotechnické instalace atd. Veškeré náklady na realizaci jsou hrazeny z vlastních zdrojů teplického neurologického oddělení. Předpokládaný termín ukončení stavebních prací je zhruba v polovině měsíce dubna letošního roku,“ dodal generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

MUDr. Marta Vachová, primářka Neurologického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., letos na konferenci přivítala 110 účastníků – lékaře, lékárníky, zdravotních sestry ze spádové oblasti zdravotnického pracoviště, kterým je Ústecký, Liberecký, ale také Karlovarský kraj, studenty Fakulty zdravotních studií UJEP v Ústí nad Labem, rovněž zástupce pacientské organizace ROSKA. „Moje přednáška se věnovala novinkám a možnostem v léčbě roztroušené sklerózy. Urologické problematice u nemocných s touto diagnózou a možnostem řešení poruch sfinkterů vyvolaných tímto neurologickým onemocněním se ve své přednášce věnoval MUDr. Jaroslav Ženíšek, Ph.D., z ústecké kliniky urologie a robotické chirurgie. O roztroušené skleróze a idiopatických střevních zánětech z pohledu gastroenterologa pohovořil MUDr. Martin Bortlík, Ph.D., z ISCARE Praha. Tato přednáška byla novým tématem, které se stále častěji v rámci sdružených autoimunit diskutuje. Závěrem velmi osvěžující přednášku prezentoval MUDr. Michael Chytrý, který se zabývá nejen psychoterapeutickými intervencemi u chronicky nemocných, ale také u jejich ošetřovatelů. Pomoc kvalitního psychologa je zásadní nejen pro úspěšnou léčbu pacienta, ale také pro udržení stability terapeutického týmu,“ řekla MUDr. Marta Vachová.

Zdroj: Krajská zdravotní 

Jan Vraný
Majitel agentury jan.vrany@jvpress.cz
http://www.jvpress.cz