Školní okénko Složky IZS Ústecký Z domova Zajímavosti Základní škola Zprávy podle krajů

OBRAZEM: Projekt Hasiči do škol odstartoval v ústeckém kraji v ZŠ Elišky Krásnohorské

ÚSTECKÝ KRAJ – Je něčí život, zdraví nebo majetek v ohrožení? Nevíš si rady a potřebuješ pomoc profesionálních záchranářů? Kolik lidí denně v České republice se náhle ocitá v situaci, kdy si klade tuhle otázku? A kolik se v ní ocitá dětí? Dokáží se ve chvíli, kdy se nečekané události valí, správně rozhodnout? A co v tom rozhodování hraje důležitou roli?

K tomu nejsilnějšímu a nejúčinnějšímu patří vše, co se člověk naučil už jako dítě. A proto je tu projekt HASIČI PRO ŠKOLY.

Hasičský záchranný sbor ČR dnes u příležitosti Dne požární bezpečnosti představil a odstartoval v Základní škole Elišky Krásnohorské v Ústí nad Labem vzdělávací projekt Hasiči pro školy do výuky žáků druhého stupně základních škol ČR. Hasiči pro školy jsou dílem koordinátorů preventivní výchovné činnosti Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje a Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje a spolupracovala na něm Policie ČR – ředitelství PČR Ústeckého kraje a Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje. Představení projektu, nad kterým převzalo záštitu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, a financoval jej Ústecký kraj, se zúčastnil hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, náměstek generálního ředitele pro prevenci a civilní nouzovou připravenost plk. Ing. Daniel Mikloš, náměstek ústředního školního inspektora PhDr. Ondřej Andrys, MAE, ředitel HZS Ústeckého kraje plk. Ing. Roman Vyskočil, ředitel HZS Zlínského kraje plk. Ing. Vít Rušar, a hlavní autoři projektu: por. Ing. Iva Karafiátová, koordinátor preventivně výchovné činnosti HZS ÚK, por. Ing. Adam Fuksa, koordinátor preventivně výchovné činnosti HZS ZLK.

Přítomní byli svědky první živé výuky prostřednictvím projektu Hasiči pro školy v deseti třídách druhého stupně školy.

Projekt pod názvem „Hasiči pro školy“ obsahuje výukový materiál pro podporu vzdělávání v oblasti Ochrany člověka za mimořádných událostí a běžných rizik.

Projekt je zacílen na žáky základních škol a jejich učitele, kdy si prostřednictvím interaktivních prezentací, doplněných videoukázkami, fotografiemi a úkoly, zábavnou formou přiblíží problematiku ochrany člověka, jeho života, zdraví i jeho majetku. Odborníci z řad Hasičského záchranného sboru ČR reagují na dlouhodobou absenci kvalitního a zejména komplexního výukového materiálu pro danou cílovou skupinu.

Pro každý ročník je vytvořeno 5 hodin z oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva (celkem tedy 20 výukových hodin). Součástí každé hodiny je interaktivní prezentace, pracovní list pro děti a metodická příručka pro učitele. Materiál plně reflektuje závazné požadavky na výuku dané problematiky, zároveň je logickou a odbornou součástí komplexního vzdělávacího rámce vzdělávání na základních školách. Projekt hasiči pro školy je dostupný zdarma pro všechny školy v České republice. www.hasiciproskoly.cz

V prostorách školy byl, jako dík Základní škole Elišky Krásnohorské za spolupráci na projektu, uspořádán projektový den IZS, kde se na 16 stanovištích představil Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Policie ČR a Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje.

FOTOGALERIE: Hasiči do škol v Ústeckém kraji… 

Autor: Lukáš Marvan

Jan Vraný
Majitel agentury jan.vrany@jvpress.cz
http://www.jvpress.cz