Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Královehradecký Krimi Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Pomáháme Praha Složky IZS Středočeský Ústecký Vysočina Z domova Zajímavosti Zlínský Zprávy podle krajů

Blíží se pálení čarodějnic, víte jak si ho bezpečně užít?

Hasiči každoročně vyjíždějí k desítkám požárů vzniklých v souvislosti s pálením čarodějnic, zaměstnávají je ale tradičně i plané výjezdy. Ideální je stav, kdy hasiči o pálení čarodějnic předem vědí a kdy se oznamovatel před nahlášením požáru přesvědčí, že jde opravdu o požár nebo táborák.

Povinnost hlásit oheň ze zákona mají spolky, obce a právnické osoby. Fyzické osoby tuto povinnost nemají, ale právě ty hasiči žádají o nahlášení akce předem. Nejjednodušší je oznámit pálení na webu HZS (http://paleni.hzspk.cz/). Do databáze je potřeba zadat datum, místo a přibližný čas pálení, kontaktní osobu a její telefon atd.

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje v této souvislosti nabádá všechny k opatrnosti a připomíná několik základních rad z oblasti požární ochrany, které by měli ve vlastním zájmu všichni účastníci čarodějnické veselice dodržovat:

 

– Při přípravách na rozdělávání ohně je nutné si předem rozmyslet umístění ohniště či místa pálení. V lese je zakázáno rozdělávat oheň celoročně. Místo pro rozdělávání ohně musí být od kraje lesa vzdálené minimálně 50 metrů, v případě stohu je pak nutno dodržet odstup minimálně dvojnásobný – tedy 100 metrů. Ohniště musí být bezpečně izolováno od hořlavých materiálů, ohraničeno kameny a pruhem širokým nejméně 1 metr zbaveným jakýchkoliv hořlavin. Pozor je nutné dát pozor i na kořeny stromů a keřů.

 

– Zcela zakázáno je rozdělávání ohně ve vysoké suché trávě, na strništi, pod větvemi a na kořenech stromů, na suchém listí, lesní hrabance, rašelině apod. Pamatujte i na bezpečnou vzdálenost od obytných nebo hospodářských budov, neboť kvůli odletujícím jiskrám z vysoké vatry hrozí například zapálení střechy.

 

– Při umísťování ohniště je rovněž nutné věnovat pozornost aktuální povětrnostní situaci, tedy jaký je směr a síla větru, a zvážit, jaká doba uběhla od posledních dešťových srážek atd.

 

– Hranici z polen je potřeba stavět tak, aby byla stabilní a nehrozilo její zhroucení do stran.

 

– Při pálení ohňů by měla být vždy přítomna alespoň jedna osoba starší 18 let. A pozor! I rodiče mohou být podle § 78 zákona o požární ochraně postiženi pokutou v případě, že z hlediska požární ochrany zanedbají dohled nad svými dětmi.

 

– Oheň se nesmí nechat ani na okamžik bez dozoru, opustit místo pálení můžete až poté, co ohniště důkladně uhasíte – ať již prolitím vodou, nebo zasypáním zeminou Pamatujte, že i ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé uhlíky a poryv větru je znovu rozdmýchá a oheň roznese do okolí. Hasiči musí téměř každý rok dohašovat ohniště, která byla po veselici ponechána bez dozoru svému osudu.

 

– Mnohde lidé při pálení čarodějnic ohně přeskakují. Tato riskantní zábava může způsobit, že se vznítí část vašeho oděvu. Pokud v tomto případě nemáte po ruce dostatek vody, popř. jiné hasební látky, je vhodné použít pravidlo „Zastav se, lehni si a kutálej se!“ Pokud vám hoří oděv, neutíkejte, okamžitě si lehněte na zem a pro ochranu obličeje si ho zakryjte dlaněmi (dlaně nepřikládejte na tvář pouze v případě, že hoří rukávy oblečení). Válejte se, dokud plameny neuhasnou. Je-li po ruce deka, nebo jiná vhodná textilie z přírodních vláken, lze ji také použít k uhašení hořícího oděvu.

 

– S pálením čarodějnic je také bohužel dosti často spojeno pálení pneumatik a plastových lahví. Tento zlozvyk velmi poškozuje životní prostředí a může mít i neblahé zdravotní následky. Stejně jako pálení jiných materiálů obsahujících chemické látky, také pálení pneumatik je zákonem přísně zakázáno a sankce mohou v tomto případě dosáhnout až do výše 150 tisíc korun.

 

– Zvláště u větších akcí není od věci povolat požární hlídku z řad místních dobrovolných hasičů i s vozidlem/cisternou, hasiči také doporučují informovat o zapalování ohňů místní úřad.

 

zdroj: Petr Poncar

redaktor: Tomáš Pitterling

Tomáš Pitterling
Ředitel redakce tomas.pitterling@jvpress.cz