Finance Ústecký Z domova Zajímavosti Zdravotnictví Zprávy podle krajů

ZAUJALO NÁS: Krajská zdravotní úspěšně pokračuje v revitalizaci ústecké Masarykovy nemocnice

ÚSTÍ NAD LABEM – Krajská zdravotní, a. s., pokračuje v plánované revitalizaci Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. S jejími dosavadními výsledky, probíhajícími i chystanými investičními akcemi se v pátek 20. dubna 2018 seznámili členové vedení Krajské zdravotní, a. s. – Ing. Jiří Novák, předseda představenstva, Ing. Petr Fiala,  generální ředitel, a MUDr. Aleš Chodacki, náměstek pro řízení zdravotní péče, které doprovodil MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Tyto akce předtím proběhly v dalších čtyřech nemocnicích Krajské zdravotní, kde se realizuje také celá řada investic.

„Jsem přesvědčen, že nepřeženu s konstatováním, že počet investičních akcí v rámci Krajské zdravotní je v současnosti ohromný. A proinvestovat v letošním roce jeden a půl miliardy není jednoduché. Musím zároveň zdůraznit, že jsme kvůli tomu museli přijmout celou řadu opatření. Pochopitelně se snažíme, aby investice byly rozděleny do všech pěti nemocnic, přičemž je samozřejmé, že největší jejich část spadá právě sem, do ústecké Masarykovy nemocnice,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

„Děkuji současnému vedení představenstva, Ing. Jiřímu Novákovi, za to, že inicioval masivní podporu Krajské zdravotní. Proto jsme v posledních letech svědky nebývalé obnovy jejího majetku. Prezentace je tudíž zaměřena na připomenutí toho, co bylo v Masarykově nemocnici dokončeno v nedávné době, dále na probíhající akce a také na další záměry,“ přiblížil Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

Do Centra komplexní onkologické péče V Podhájí Krajská zdravotní investovala s důsledným využíváním dotačních titulů a za finanční investiční podpory Ústeckého kraje 280 960 839,54 Kč, z toho stavební náklady do onkologie činí 75 410 710,46 Kč, do nukleární medicíny 19 380 993,60 Kč, další náklady 6 543 952,33 Kč, a to i včetně zateplení a zřízení nemocniční lékárny. Náklady za pořízení přístrojů pro onkologii činí 78 928 106  Kč, pro nukleární medicínu 97 763 642,62 Kč. V současné době probíhá úprava a rozšíření stávajícího parkoviště včetně pořízení nového oplocení a vjezdových bran, zřízení terapeutické části a příjem a skladování radiofarmak, to vše celkem za přibližně 8,4 milionů Kč včetně DPH. Celková částka investice do areálu V Podhájí činí tedy téměř 290 milionů včetně DPH.

Kromě revitalizace areálu V Podhájí  probíhají v Masarykově nemocnici i další významné stavební akce. Administrativní nástavba na dětském pavilonu v areálu na Bukově, kam se přestěhuje zázemí anesteziologie, umožní přemístit dětskou jednotku intenzivní péče (JIP) do přízemí tohoto pavilonu blíže k rentgenům a Emergency. Významnou akcí, která byla zahájena v závěru loňského roku, je vybudování následné rehabilitace v pavilonu T, kam se oddělení přesune ze stávajících prostor. Třetí významnou akcí je vybudování pracoviště kardiochirurgie a s ní související nový pavilon, kde se pracuje na přípravě projektu.

„V historii Masarykovy nemocnice, po jejím úplném přestěhování do areálu na Severní Terase, nikdy neprobíhala v tak krátkém čase několika let realizace takového množství investičních akcí vedoucích k její modernizaci. Proto si velmi vážím práce představenstva Krajské zdravotní a děkuji také Ústeckému kraji za dlouhodobou investiční podporu,“ uvedl MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Další informace o Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.:

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., je největším zdravotnickým zařízením z pěti nemocnic Krajské zdravotní, a. s. – je „vlajkovou lodí“ jednoho z nevětších poskytovatelů zdravotní péče v České republice. Úzce spolupracuje s Fakultou zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Díky této spolupráci zde vzniklo již 10 klinik, zatím poslední z nich je od 1. 1. 2018 Radiologická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice  Ústí nad Labem, o. z. O tom, jak úzká je spolupráce mezi Krajskou zdravotní respektive Masarykovou nemocnicí a ústeckou univerzitou, svědčí i připravovaný projekt na vybudování zcela nového objektu fakulty přímo v areálu na Severní Terase na pozemku poskytnutém univerzitě Krajskou zdravotní. Rektor Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., naposledy deklaroval zájem o vybudování objektu pro Fakultu zdravotnických studií přímo v areálu nemocnice 22. ledna letošního roku během aktu slavnostního ustavení radiologické kliniky s tím, že vedení univerzity udělá maximum pro to, aby v roce 2018 získalo finanční prostředky a dokončilo projekt stavby. Odhad nákladů na výstavbu objektu Fakulty zdravotnických studií UJEP činí 305 milionů Kč včetně DPH.

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., disponuje 47 primariáty, včetně oddělení následné péče v Ryjicích. K 31. 12. 2017 měla ústecká Masarykova nemocnice celkem 1261 lůžek, z toho 1106 lůžek akutní péče, 122 tzv. jipových lůžek, 30 lůžek následné péče a 115 lůžek následné péče v Ryjicích a 10 lůžek následné péče DIOP Ryjice – JIP.

Investice byly podpořeny Ústeckým krajem!

Autor: Krajská zdravotní

Jan Vraný
Majitel agentury jan.vrany@jvpress.cz
http://www.jvpress.cz