Složky IZS Ústecký Z domova Zajímavosti Zprávy podle krajů

ZAUJALO NÁS: Vladimír Paťava z Litvínova získal nejvyšší hasičské ocenění, a to čestný titul ZASLOUŽILÝ HASIČ

LITVÍNOV/PŘIBYSLAV – Nejvyšší hasičské ocenění, a to čestný titul ZASLOUŽILÝ HASIČ slavnostně převzal v Centru hasičského hnutí v Přibyslavi člen Sboru dobrovolných hasičů Litvínov a člen výkonného výboru Okresního sdružení hasičů v Mostě Vladimír Paťava.

Dobrovolný hasič Vladimír Paťava do řad dobrovolných hasičů vstoupil v roce 1964. Tuto činnost v následujícím období spojil i s profesionálními hasiči, nejprve na Okresním veřejném požárním útvaru v Trutnově a později v závodním požárním útvaru podniku Doly V.I. Lenina v Komořanech na Mostecku.

V průběhu doby činnosti u dobrovolných hasičů absolvoval různé odborné kurzy, potřebné pro činnost dobrovolného hasiče.

V roce 1976 se zapojil do práce s mladými hasiči, nejprve v Albrechticích, následně v Litvínově – Hamru a v Litvínově. V letech 1983 až 1989 vykonával funkci vedoucího Okresní odborné rady mládeže. V roce 1999 vstoupil do Jednotky PO v Litvínově, kde působí dosud.

V současné době vykonává funkci náměstka starosty SDH Litvínov a funkci vedoucího Okresní odborné rady represe a rozhodčích požárního sportu, je členem Výkonného výboru OSH Most.

Slavnostního udělení nejvyššího hasičského ocenění se zúčastnila manželka oceněného hasiče a za Město Litvínov starostka Mgr. Kamila Bláhová, která oceněnému poděkovala za dlouholetou aktivní činnost.

Redakce agentury JV PRESS k nejvyššímu hasičskému ocenění GRATULUJE… 

 

Autor: Ing. Ladislav Langmajer
Starosta OSH Most

Jan Vraný
Majitel agentury jan.vrany@jvpress.cz
http://www.jvpress.cz