Auto-Moto Cestování Doprava Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Královehradecký Krimi Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Pomáháme Praha Složky IZS Středočeský Technika Turistika Ústecký Vysočina Z domova Zajímavosti Zdravotnictví Zlínský Zprávy podle krajů

Co brání zásahů hasičů

Hasiči denně vyjíždějí k větším či menším požárům v bytových domech. Jen za rok 2018 to prozatím bylo na území Moravskoslezského kraje 97 požárů v bytových domech. Při těchto požárech byla usmrcena jedna osoba, 5 osob zraněných a celková škoda na majetku je 1 486 000 Kč. 

 

Při většině z těchto zásahů hasičům komplikovaly dojezd na místo události a nejvhodnější ustavení techniky nevhodně zaparkované automobily. Málokterý řidič při parkování myslí na to, že nevhodně zaparkovaným vozidlem může ohrozit život svůj nebo svých blízkých. Prioritou je pro řidiče zaparkovat a to nejlépe, co nejblíže svému domovu.

 

Co ale v případě, že bude potřebovat pomoc? A to nejen od hasičů v případě požáru, ale také při zdravotních potížích od záchranné služby nebo při ochraně svého majetku od policie.

 

Základní předpoklad k tomu, aby se k Vám pomoc dostala včas je rychlé ohlášení události, bezproblémový dojezd a nejvhodnější ustavení požární techniky na místě události. Automobily zaparkované tak, že neponechají potřebnou průjezdnou šířku vozovky, automobily zaparkované na nástupních plochách pro požární techniku a před nadzemními nebo nad podzemními hydranty brání rychlému a účinnému požárnímu zásahu.

Myslete při parkování na to, že i Vy nebo Vaši blízcí můžete potřebovat pomoc.

Parkujte vždy na k tomu vyhrazených místech a dále respektujte tyto zásady:

Ponechte trvale volně průjezdnou šířku příjezdové komunikace k objektům, k nástupním plochám a k požárním hydrantům, nejméně 3 metry,

Neparkujte přímo před vstupem do objektu,

Neparkujte na nástupních plochách pro požární techniku – tato plocha slouží k ustavení výškové techniky v případě požárního zásahu,

Neparkujte v těsné blízkosti nadzemních i podzemních hydrantů.

Pomůžeme Vám, ale musíme se k Vám dostat včas.

Více zde.

 

autor: Zdeněk Šlachta

foto: HZS MSK

redaktor: Tomáš Pitterling

Tomáš Pitterling
Ředitel redakce tomas.pitterling@jvpress.cz