Ústecký Z domova Zajímavosti Zprávy podle krajů

ZAUJALO NÁS: Nově vysazené lípy budou bránit prašnosti do Vitčic

ÚSTECKÝ KRAJ – Patnáct lip srdčitých vysadili zaměstnanci obce Veliká Ves podél Doupovské dráhy na návětrné straně Vitčic. Nová liniová výsadba má přitom v budoucnu snížit prašnost z pole, které Vitčice odděluje od sousedních Podlesic. Obci přispěla na výsadbu nové zeleně Nadace ČEZ částkou 21 000 korun z grantu Stromy.

„Byli jsme již podruhé úspěšní u Nadace ČEZ se žádostí o příspěvek na výsadbu nové zeleně. V roce 2016 jsme v rámci grantu Stromy získaly 14 000 korun na deset nových lip srdčitých pro Nové Třebčice, kde jsme museli pokácet staré a nemocné vrby. Vzhledem k tomu, že tam jako náletové dřeviny historicky nepatřily, nově jsme pak vysázeli lípy, které nyní navazují na původní alej do Veliké Vsi. V případě letošní výsadby u Vitčic jde ovšem o novou liniovou výsadbu. Inspirací nám byly právě Nové Třebčice. I tam se jednalo o návětrnou stranu a tudíž přirozenou ochranu proti prašnosti. Samozřejmě, budeme se snažit uspět s podobnými žádostmi i do budoucna, protože kvalitní a zdravé zeleně není v našich obcích nikdy dost,“ říká Miroslav Ogáseanu, starosta Veliké Vsi, pod níž spadají i Nové Třebčice, Široké Třebčice, Vitčice a Podlesice. Jak starosta ještě dodal, pro malou obec s několika osadami, je vzhledem k jejímu omezenému rozpočtu i 14 000 či letošních 21 000 korun dost peněz. „Proto jsme uvítali možnost, opět si zažádat o grant u Nadace ČEZ a jsme rádi, že jsme uspěli“

Pozitivní vliv stromů se dotýká mnoha oblastí lidského života. Správně umístěná zeleň snižuje negativní důsledky urbanizovaného prostředí, je schopná zvyšovat vlhkost vzduchu, tlumit výkyvy teploty i nežádoucí proudění vzduchu. Je významným producentem kyslíku a částečně také vzduch zbavuje škodlivých plynů. Snižuje prašnost i hluk, plní důležitou estetickou funkci.„Vážíme všech, co novou zelení myslí na vylepšení životního prostředí místa, kde žijí. Zvláště návrat původních dřevin do krajiny, kam historicky vždy patřily, nás těší. Proto rádi podporujeme i takové malé projekty, jakými jsou předloňská výsadba deseti lip srdčitých v Nových Třebčicích a letošní výsadba patnácti stejných stromů ve Vitčicích. Zároveň nás těší, že starostové myslí na všechny jimi spravované obce a snaží se vylepšit životní prostředí v každé z nich,“ poznamenala Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ.

Autor: Ota Schnepp
mluvčí Skupiny ČEZ pro střední a severní Čechy

Jan Vraný
Majitel agentury jan.vrany@jvpress.cz
http://www.jvpress.cz