Kultura Pomáháme PR Školní okénko Ústecký Z domova Zajímavosti Zprávy podle krajů

Barmanský kurz v Podbořanech

PODBOŘANY – Gymnázium a Střední odborná škola v Podbořanech, pořádala pro své žáky učebního oboru kuchař – číšník v dubnu 2018 základní barmanský kurz.

Zájemci jsou celý týden intenzivní formou připravováni pro vykonávání profese barman – nápojář specialista. Výuka navazuje na školní osnovy. Je rozšířena o poznání speciálního barmanského inventáře, jeho používání, o znalosti technického vybavení optimálního baru, jeho provoz a bezpečnou údržbu. Velký důraz je kladen na poznání surovin, a práci s nimi. Žáci se učí dekorovat hotové výrobky (koktejly) vhodným ovocem a zeleninou. Přednášel zkušený lektor pan Zdeněk Javorský, exprezident České barmanské asociace.

Při praktickém nácviku výroby míšených nápojů si žáci ověřují své dovednosti. Velmi oblíbené jsou jakostní rozbory vzhledu, vůní a chutí vyrobených drinků.  Systém opakování jednotlivých úkonů, včetně ochutnávek, směruje žáky k základnímu faktu.  Uznávaný barman je velmi zručný, vzdělaný, tvůrčí řemeslník, vytvářející nápojové kompozice z jedinečných surovin,  ve  vysoké kvalitě, s lehkostí, taktem a šarmem své osobnosti.

Letošní závěrečná praktická zkouška kopírovala denní práci barmana. Přijetí hosta, jeho objednávka pomocí vlastnoručně zhotoveného koktejlového lístku, příprava pracoviště, výroba objednaného míšeného nápoje, servis, úklid a předání pracoviště lektorovi kurzu. Hosty tvořili učitelé školy a rodiče učňů.

Slavnostní předání osvědčení s certifikací MŠMT  provedl ředitel školy Ing., Bc, Jiří Marhold společně s paní Evou Pospíšilovou, vyučující odborné předměty. Oba vyjádřili velké uspokojení nad pracovním nasazením všech žáků, s předvedenými znalostmi a dovednostmi. Nejlepším předali drobné dárky. Shake well ! Nejen ve škole, v učebně přeměněné na funkční bar, ale především na pracovištích, v denním životě.

 

autor: Zdeněk Javorský exprezident České barmanské asociace

foto: Gymnázium a Střední odborná škola v Podbořanech

redaktor: Tomáš Pitterling

 

Tomáš Pitterling
Ředitel redakce tomas.pitterling@jvpress.cz