Politika Ústecký Z domova Zajímavosti Zprávy podle krajů

Vědci, umělci, lékaři a ekologické organizace vyzývají k ukončení těžby a spalování uhlí! Aktivisté chystají na Mostecku další KLIMAKEMP

MOSTECKO – Klimakemp 2018 je za rohem! Na čtyři desítky vědců a vědkyň, umělců a umělkyň, novinářů a novinářek, bývalých disidentů a disidentek či zástupců ekologických i lidskoprávních organizací podepsaly text výzvy nazvané Za klimatickou spravedlnost a čisté ovzduší bez výjimek. Smyslem výzvy iniciované hnutím Limity jsme my je podpořit úsilí o co nejrychlejší ukončení těžby a spalování fosilních paliv, zejména uhlí.

Mezi signatáři je například významný český filozof Pavel Barša, ředitel Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR Michal V. Marek, bývalý disident Petr Uhl, dokumentaristka Apolena Rychlíková, lékařka Lenka Čeganová nebo herečka a bývalá poslankyně Táňa Fischerová.

Od pondělí bude moct podepsat kdokoliv přímo na stránkách www.limityjsmemy.cz

Ve výzvě se konkrétně píše, že je třeba odmítnout rozšiřování těžby na dole Bílina a žádat postupné uzavření všech uhelných elektráren, tak jako to již plánuje řada evropských zemí. Nemůžeme připustit, aby se podobně jako v případě elektrárny Chvaletice dostaly ze státních rukou do majetku uhlobaronů, kteří budou chtít prodloužit jejich provoz o další desítky let či si na ně opatřit od státních úřadů plošné výjimky z emisních limitů. Naopak musíme nastartovat proces směřující k co nejrychlejšímu ukončení těžby a spalování uhlí vůbec.

Limity jsme my je otevřené hnutí proti fosilním palivům usilující o klimatickou spravedlnost. V loňském roce uspořádalo historicky první klimatický kemp v České republice, během kterého více než sto čtyřicet lidí zablokovalo provoz dolu Bílina v Mosteckém uhelném revíru.

Letos opět pořádá klimatický kemp, konkrétně v termínu od 27. června do 1. července. Součástí pětidenního kempu budou přednášky, workshopy, síťování a také akční víkend proti fosilnímu průmyslu. Konkrétní místo kempu hnutí zveřejní 11. června na svých webových stránkách a sociálních sítích.

Hnutí Limity jsme my v loňském roce uspořádalo historicky první český Klimakemp. Během loňského pětidenního kempu jsme pořádali tři dny workshopů a přednášek, během akčního víkendu více než sto čtyřicet lidí zablokovalo provoz dolu Bílina v Mosteckém uhelném revíru.

Jedeme z kopce, zrychlujeme a nikdo nechce zatáhnout za brzdu. Zatímco svět se vzpamatovává z trojice nejteplejších let v historii měření, které provázejí klimatické katastrofy po celém světě, krajinu České republiky i okolních evropských zemí sužuje už několikátým rokem drastické sucho.

Odborníci se shodují, že se naše planeta rapidně otepluje a lidská činnost je toho hlavní příčinou. Přes tyto evidentní důkazy se o dopadech, souvislostech i příčinách oteplování v naší společnosti hovoří nedostatečně a nejasně. Změny klimatu a s nimi spojené projevy extrémního počasí již dnes ohrožují živobytí stovek milionů lidí po celém světě. Prohlubují příčiny chudoby, hladu a válek.
Vůbec nejhůře jimi paradoxně trpí ti, kteří k nim přispěli nejméně, konkrétně lidé ze zemí globálního jihu. Změny klimatu proto představují celosvětově jedno z nejzávažnějších ohroženílidských práv, sociální spravedlnosti a naděje na důstojný život pro všechny.

Hlavním původcem změn klimatu jsou emise skleníkových plynů z těžby a spalování fosilních paliv jako uhlí, ropa či zemní plyn. Řešení předpokládá jejich včasné a spravedlivé nahrazení čistými zdroji energie. Nemá-li nakonec dojít k nevratným změnám, jež by vážně ohrozily život naší civilizace, musí podle doporučení vědců až 80% známých zásob fosilních paliv zůstat pod zemí.
Česká republika s jedněmi z nejvyšších emisí v přepočtu na obyvatele v Evropě nese spolu s ostatními státy globálního severu zvýšenou míru spoluzodpovědnosti za současný stav. Namísto toho Česká republika stále provozuje flotilu starých uhelných elektráren, které slouží z podstatné části pro výrobu elektřiny na vývoz do zahraničí a jsou zdrojem velkých příjmů pro uhlobarony.

Vláda v roce 2015 prolomila limity těžby na dole Bílina, aby se ČEZ mohl dostat k dalším milionům tun uhlí. Zásadní debata o změnách klimatu, které ohrožují naši společnou budoucnost, a o přechodu na čistou a spravedlivou ekonomiku, prakticky neprobíhá. Začít bychom proto měli tam, kde emise vznikají tím nejnesmyslnějším a nejškodlivějším způsobem. Je třeba odmítnout rozšiřování těžby na dole Bílina a žádat postupné uzavření všech uhelných elektráren, tak jako to již plánuje řada evropských zemí. Nemůžeme připustit, aby se podobně jako v případě elektrárny Chvaletice dostaly ze státních rukou do majetku uhlobaronů, kteří budou chtít prodloužit jejich provoz o další desítky let či si na ně opatřit od státních úřadů plošné výjimky z emisních limitů. Naopak musíme nastartovat proces směřující k co nejrychlejšímu ukončení těžby a spalování uhlí vůbec.

Povrchová těžba uhlí po celá desetiletí devastovala krajinu severních Čech, vyháněla lidi z jejich domovů a místní uhelné elektrárny dodnes poškozují naše zdraví vypouštěním špinavých látek do ovzduší. Vznikající vládní koalice si do programového prohlášení napsala snižování emisí skleníkových plynů a útlum uhelných elektráren, poslanci jejích stran ale ve sněmovně snahy o omezení výjimek pro staré uhelné elektrárny odmítli. Zdá se, že nejnutnějších změn se z nejvyšších pater politiky v nejbližší době nedočkáme. Vyzýváme proto veřejnost, aby se do rozhodování o budoucí podobě  české energetiky zapojila sama a žádala klimatickou spravedlnost a čisté ovzduší bez výjimek.

Podporujeme všechny nenásilné občanské aktivity, které budou k prosazení potřebných změn směřovat. Zároveň se připojujeme k pozvání na druhý český klimakemp, jejž občanské hnutí Limity jsme my pořádá od 27. června do 1. července 2018.

Podepsáni/y:
Mgr. Lukáš Likavčan, environmentální filosof
Mgr. Ing. Jan Blažek, Katedra environmentálních studií MU
Mgr. Martin Černý, Katedra environmentálních studií MU
Petr Uhl, novinář a bývalý disident
doc. Mgr. Tereza Stockelövá, Ph.D., socioložka
Zuzana Vlasatá, novinářka, předsedkyně Centra pro média, ekologii a demokracii
Michaela Ledererová – programová ředitelka Greenpeace Česká republika
Václav Walach Ph.D. – výzkumný pracovník Západočeské univerzity v Plzni
Petr Bittner, publicista
Ing. Edvard Sequens, předseda Calla – Sdružení pro záchranu prostředí, z.s.
Mgr. Alexander Ač, Ph. D., klimatolog
RNDr. Jan Hollan, Ph. D., fyzik
Jiří Silný, teolog
Mgr. Vojtěch Pelikán, Ph. D., Katedra environmentálních studií MU
doc. MUDr. Jan Trnka, Ph.D., lékař a vysokoškolský pedagog
Doc. Břetislav Rychlík, režisér, vysokoškolský učitel
Kristýna Hrubanová, ředitelka NaZemi
Jakub Patočka, šéfredaktor Deníku Referendum a zakladatel Hnutí DUHA
Mgr. Petr Kupka, Ph.D., politolog
Prof. Pavel Barša, Ph.D., vysokoškolský učitel
Doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D., environmentální etik a filosof
prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., ředitel Ústavu výzkumu globální změny AV ČR
Mgr. Jan Horáček, Ph.D., Ústav fyziky plazmatu Akademie věd České republiky
Čestmír Klos, ekologický novinář
Jiří Zemánek, historik umění
Pilgrim, potulná univerzita z. s.
Táňa Fischerová, aktivistka, herečka, bývalá poslankyně.
PhDr. Matěj Stropnický, bývalý předseda Strany zelených
Apolena Rychlíková, dokumentaristka, redaktorka A2larm
Magdaléna Šipka, básnířka a teoložka
Mgr. Mikuláš Vymětal, Th.D., evangelický farář
Jan Bierhanzl, filosof a vědecký pracovník FLÚ AV ČR
EDUCON, z.s.
Social Watch Česká republika, z.s.
kampaň “Česko proti chudobě”
Tomáš Tožička, rozvojový pracovník
RNDr Naďa Johanisová, PhD, ekologická ekonomka
KLIK – Klimatická koalice, platorma ekologických organizací zabývajících se klimatem
prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc., historička umění
Ivan Buraj, umělecký vedoucí HaDivadla
Václav Magid, umělec a pedagog
Miroslav Patrik, Děti Země
Martin Dokupil Škabraha, filosof
Prof. PhDr. Ing. Josef Šmajs, CSc., filosof
Michaela Pixová, sociální geografka
Otakar Bureš, filosof
MUDr. Lenka Čeganová, lékařka

Zdroj: Limity jsme my

Jan Vraný
Majitel agentury jan.vrany@jvpress.cz
http://www.jvpress.cz

Napsat komentář