Ústecký Z domova Zajímavosti Zdravotnictví Zprávy podle krajů

ZAUJALO NÁS: Krajská zdravotní dokončila rekonstrukci oddělení nukleární medicíny v chomutovské nemocnici

CHOMUTOV – Krajská zdravotní, a. s., (KZ) dokončila rekonstrukci a modernizaci Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Chomutov, o. z. Slavnostního otevření a prezentace se zúčastnili členové vedení KZ – Ing. Jiří Novák, předseda představenstva a generální ředitel Ing. Petr Fiala, a MUDr. Irena Voříšková, ředitelka zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s., – Nemocnice Chomutov, o. z. Rekonstruovanými prostorami je provedl MUDr. Aleš Chodacki, primář Oddělení nukleární medicíny Krajské zdravotní, a. s.  – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., a Nemocnice Chomutov, o. z. 

„První etapa obnovy nukleární medicíny v chomutovské nemocnici, kterou jsme završili v roce 2016, přišla na 25 milionů korun, tato druhá část rekonstrukce oddělení byla investicí za 17,8 milionu korun. Celkem jsme do nukleární medicíny v Chomutově investovali téměř 43 milionů korun včetně DPH. Vedení společnosti splnilo, co si předsevzalo – do obou pracovišť, která jsou součástí Komplexního onkologického centra, tedy v ústecké Masarykově a v chomutovské nemocnici, Krajská zdravotní s výraznou finanční podporou Ústeckého kraje investovala dohromady více než 160 milionů korun včetně DPH. Výsledkem je nejmodernější nukleární medicína v České republice a všem, kdo se na této proměně podíleli, patří velké poděkování,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ.
„Modernizaci nukleární medicíny náleží k systémovým investičním akcím, které probíhají ve všech nemocnicích Krajské zdravotní. Jsem rád, že se ji podařilo úspěšně dokončit. Chci upozornit na to, že než dojde k úspěšnému završení každé takové investiční akce, stojí to mnoho úsilí a musí se často přijmout řada opatření. Ing. Jiří Novák, který stojí od roku 2014 v čele představenstva KZ, absolvoval bezpočet náročných jednání, aby pro investice zajistil finanční prostředky. Za to mu patří velké poděkování,“ upozornil Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ.

„Za tyto okamžiky jsem velmi šťastná. Je totiž vidět, že naše nemocnice se posouvá dál, prostředí se zlepšuje pro pacienty, ale i pro zaměstnance. Obě skupiny to velice oceňují. Je vidět, že se na chomutovskou nezapomíná. Chci panu předsedovi představenstva poděkovat, protože to je určitě jeho zásluha, stejně jako panu generálnímu řediteli a celému vedení KZ. Doufám, že takových okamžiků budeme mít čím dál více,“ řekla MUDr. Irena Voříšková, ředitelka zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z.
Prezentaci rekonstrukce oddělení nukleární medicíny v chomutovské nemocnici přítomným zprostředkoval jeho primář MUDr. Aleš Chodacki. Prezentace je přílohou této tiskové zprávy.

Druhá etapa rekonstrukce Oddělení nukleární medicíny Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z., navazuje na první část modernizace této součásti Komplexního onkologického centra. Modernizované prostory konvenční nukleární medicíny včetně nové laboratoře pro přípravu radiofarmak byly do běžného provozu uvedeny k 1. 5. 2016.

Nukleární medicína je lékařský obor, který slouží k diagnostice a léčbě pomocí izotopů, patří mezi neinvazivní vyšetřovací metody. Na rozdíl od diagnostické radiologie, která je založena na anatomii, nukleární medicína umožňuje získávat informace nejen anatomické, ale hlavně o orgánových funkcích či metabolizmu.

Podrobné informace k rekonstrukci a modernizaci Oddělení nukleární medicíny Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z.:

Krajská zdravotní, a. s., zajistila pro modernizaci chomutovského oddělení nukleární medicíny značné prostředky. Nákup přístroje Hybridní systém SPECT/CT za 13 847 240 Kč byl podpořen ve výši 85 % z Regionálního operačního programu Severozápad, konkrétně z projektu Inovace a obnova zobrazovací techniky Krajské zdravotní, a. s. Ke spoluúčasti ve výši 15 % bylo využito navýšení základního jmění Krajské zdravotní, a. s., Ústeckým krajem, jediným akcionářem společnosti.

V souvislosti s pořízením přístroje proběhly úpravy nejen potřebných prostor, ale také souvisejících čekáren, komunikačních a dalších obslužných prostor, vše za 6,43 milionu Kč, z vlastních zdrojů Krajské zdravotní, a. s. Úpravy byly dokončeny v březnu 2015 a jejich realizace trvala čtyři měsíce.
Zcela z prostředků Krajské zdravotní, a. s., konkrétně za 2,86 milionu Kč, byla vybudována laboratoř pro přípravu radiofarmak. Vybavení této laboratoře za 2 miliony Kč nakoupila Krajská zdravotní, a. s., rovněž z vlastních zdrojů. Laboratoře pro přípravu radiofarmak jsou prostory s deklarovanou třídou čistoty, v nichž je možno připravit léčivé přípravky pro diagnostiku pacientů vyšetřovaných na nukleární medicíně.

Celkové investice do nukleární medicíny chomutovské nemocnice v I. etapě její rekonstrukce přesáhly 25 milionů korun včetně DPH.

Investiční záměr pro II. etapu modernizace byl vyvolán v souvislosti s rozšířením přístrojového vybavení a poskytovaných služeb oddělení, vše v návaznosti na již uskutečněnou I. etapu, ve které byl umístěn přístroj SPECT/CT.

Rozšíření provozu navazovalo na již fungující provoz stávající vyšetřovny SPECT/CT. Do rekonstruovaných prostor II. části jsou nově umístěny další diagnostické přístroje – přístroj SPECT GE DISCOVERY pořízený za 11 milionů Kč včetně DPH (investice má být podpořena Ústeckým krajem – SOHZ 2018), a starší přístroje – gamakamera Cardio C a planární kamera MB 9200.

Dále zde jsou nově zřízeny místnosti ovladoven těchto diagnostických přístrojů, pracovna pro technika oddělení, čekárna pro nenaaplikované pacienty a hygienická smyčka pro personál. S těmito úpravami rovněž souvisí úprava veškerých instalací – rozvodů vody, kanalizace, vytápění, elektroinstalace a vzduchotechniky.

Plánovaný účel užívání a provoz doplňuje provoz oddělení nukleární medicíny ve 4. NP a 1. NP.

Celkové investiční náklady činí 6,8 milionu Kč včetně DPH dle smlouvy o dílo uzavřené na základě veřejné zakázky. Termín dokončení dle smlouvy byl 14. 5. 2018. Zhotovitelem je společnost RRR, s. r. o. Investice byla podpořena Ústeckým krajem (SOHZ 2017).

Celkem v obou etapách bylo investováno do nukleární medicíny v Nemocnici Chomutov, o. z., bezmála 43 milionů korun včetně DPH:
.    stavební práce  – 18.090.000 Kč včetně DPH
.    pořízení přístrojů – 24.847.240 Kč včetně DPH

Do Oddělení nukleární medicíny Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., V Podhájí bylo investováno více než 117 milionů Kč včetně DPH:
.    stavební práce – 19.380.993 Kč včetně DPH
.    pořízení přístrojů – 97.763.642 Kč včetně DPH (v tom PET/CT za 68.423.806 Kč včetně DPH)

Celkem v obou etapách bylo investováno do nukleární medicíny v Krajské zdravotní, a.s., 160.144.635 Kč včetně DPH.

Zdroj: Krajská zdravotní 

Jan Vraný
Majitel agentury jan.vrany@jvpress.cz
http://www.jvpress.cz

Napsat komentář