Krimi Kultura Složky IZS Ústecký YouTube Z domova Zajímavosti Zprávy podle krajů

AKTUÁLNĚ: Na Mostecku končí letošní KLIMAKEMP 2018! Při obsazení velkorypadla dolu Bílina policisté zadrželi na 300 aktivistů

MOSTECKO/TEPLICKO – Druhý ročník Klimakemp 2018, tábor za klimatickou spravedlnost pořádaný hnutím Limity jsme my dnes v Louce u Litvínova končí. Klimakemp měl za cíl propojit lidi z České republiky i zahraničí, kterým není lhostejná budoucnost planety v souvislosti se stále zhoršujícím se stavem klimatu. 

Účastníci a účastnice kempu plánovali pomáhat obci úklidem Radčického potoka. Součástí kempu je také umělecká zóna, kde budou společně umělci a umělkyně z České republiky a Německa vytvářet díla znázorňující dopady těžby uhlí a změn klimatu.

VIDEOREPORTÁŽ Z PROTESTNÍHO POCHODU…

Videoreportáž připravil: Tonda Musil a Honza Vraný/JV PRESS

Pětistovka lidí rozdělená do čtyř skupinek, takzvaných prstů, včera, tedy v sobotu prošla nahlášenou trasou z Klimakempu přes území bývalých Libkovic, poslední obce zbourané kvůli těžbě uhlí v České republice, až k hraně dolu Bílina. Fialový a zlatý prst čítající přibližně čtyři sta lidí se poté oddělili z legálně nahlášené trasy a zamířili směrem do nitra lomu.

Část lidí při pochodu do lomu zastavila policie, velká skupina obsadila uhelný překladač, ze kterého se uhlí překlápí na dopravníkové pásy. Menší část poté zamířila směrem k rypadlům.

Zelený prst čítající přibližně stovku lidí zůstal na trase nahlášeného pochodu. Cyklistický prst se oddělil již během legálního pochodu a zamířil na projíždku po okolí kempu. Zároveň afinitní skupina šestnácti lidí v noci opustila kemp a počas ranního rozbřezsku vylezla na jedno z rypadel, které těží zeminu v dole Bílina. Pomocí blokovacích pomůcek se připoutali k rypadlu a hodlají na místě vydržet co nejdéle.

Členka hnutí Limity jsme my Marika Volfová řekla: „Změna klimatu začíná tady. Uhlí vytěžené a spálené v Mosteckém uhelném regionu přispívá k celosvětovým škodám způsobeným změnami klimatu. Zatímco uhlobaroni vydělávají miliony korun, změny klimatu dopadají na ty nejzranitelnější z nás, zejména ze zemí globálního Jihu. Chceme co nejrychlejší konec provozu zbytečných uhelných elektráren, jako jsou Počerady nebo Chvaletice, a dolů. Chceme rychlý přechod na čistou energii a spravedlivou společnost.“

První akční den v lomu Bílina skončil. Policie podle našich zpráv zadržela přes tři sta lidí. Posledních šestnáct odvážných slezlo dolů z největšího rypadla v České republice, kde strávili bezmála šestnáct hodin. Policie také postupně propouští zadržené, někteří se již postupně vracejí do kempu. Ten dnes v Louce u Litvínova také končí!

 

VIDEOREPORTÁŽ Z ÚVODU KLIMAKEMPU 2018 V LOUCE U LITVÍNOVA

Videoreportáž připravil: Honza Vraný/JV PRESS

Klimakemp 2018 je také ukázkou udržitelného způsobu života. Elektřinu si lidé na kempu vyrábějí pomocí solárních panelů, podává se výhradně veganské jídlo z lokálních farem a obchodů, třídí se veškerý odpad a kompostují zbytky. O chod kempu se starají všichni účastníci a účastnice, kteří se každé ráno scházejí na pravidelných plénech, kde rozhodují o důležitých věcech týkajících se chodu kempu.

Členka hnutí Limity jsme my Kateřina Kochánková řekla: „Změna klimatu začíná tady. Uhlí vytěžené a spálené v Mosteckém uhelném regionu přispívá k celosvětovým škodám způsobeným změnami klimatu. Proto jsme se sešli právě tady, kde uhlobaroni vydělávají miliony ničením krajiny, ovzduší i celé planety. Společně se budeme bavit, vzdělávat, učit se novým dovednostem a o víkendu protestovat proti fosilnímu průmyslu.“

Samotný kemp bude trvat až do neděle 1. července. První tři dny kempu jsou zaměřeny na vzdělávání, vzájemné učení a budování klimatického hnutí. O takzvaném akčním víkendu se odehraje několik protestů proti těžbě a spalování uhlí v kraji.

Klimakemp má dát lidem prostor pro to, aby nezávisle na organizaci tábora uskutečnili také akce nenásilné občanské neposlušnosti proti některým z místních uhelných dolů či elektráren. Pokud se tak rozhodnou, mají se řídit akčním konsensem, který lze najít na webových stránkách hnutí.

Vzhledem k naléhavosti klimatické krize jsme se rozhodli protesty proti uhelnému průmyslu posunout o krok dále, přejít od slov k činům. V době konání klimatického kempu se chystáme provést akty nenásilné občanské neposlušnosti proti jedné z uhelných infrastruktur v okolí kempu. Skrze naši přítomnost v blízkosti i uvnitř dolu, elektrárny či jiné technické infrastruktury, donutíme provozovatele těžby zastavit jejich běžnou činnost. Sami se na chvíli staneme limity těžby a spalování uhlí, které jsou největší příčinou změn klimatu a jejich dramatických dopadů.

Podoba akce je veřejně ohlášený akt občanské neposlušnosti nasměrovaný proti jedné z místních uhelných infrastruktur. Kdokoli se ho může zúčastnit, a to bez ohledu na předchozí zkušenost s podobnými protesty. Zapojíme se do legálních demonstrací nebo do odvážnějších nenásilných akcí občanské neposlušnosti. Na akci se dopředu připravíme pomocí tréninků, naučíme se organizovat do afinitních skupin, rozhodovat nehierarchicky a efektivně blokovat. Budeme se chovat klidně a nenásilně. Eskalace nebudou vyprovokovány z naší strany, abychom nikoho nevystavili zbytečnému nebezpečí.

Blokovat a obsazovat budeme vlastními těly či pomocí blokovacích pomůcek určených pro kladení pasivního odporu, nebudeme u toho ničit ani poškozovat žádné stroje ani majetek. Projdeme kolem policejních řad či bariér, budeme se přitom vyhýbat jakémukoliv fyzickému kontaktu s policií či ochrankou dolu vyvolanému z naší strany. Za všech okolností se budeme držet principů nenásilí, nezareagujeme na případné provokace. Naše akce není cílena proti pracovníkům uhelného průmyslu ani proti policii. Bezpečnost zúčastněných lidí a důlních pracovníků bude naší nejvyšší prioritou. Akci se pokusíme udělat co nejvíce kreativní a přístupnou každému.

Všichni společně na sebe bereme odpovědnost za úspěch akce, navzájem se budeme podporovat. Pokud někdo vědomě a úmyslně poruší tento akční konsensus, nemůže si nárokovat právo na pomoc ostatních v případě právních, finačních i jiných důsledků akce. Jsme limity fosilního průmyslu. Limity jsme my!

Důvody konání Klimakempu 2018:

Situace je vážná. Rok 2017 byl opět rokem klimatických extrémů, které se projevily po celém světě. Evropu v létě zachvátilo sucho, které se dlouhodobě nevyhýbá ani České republice. Odborníci se shodují, že se naše planeta rapidně otepluje a lidská činnost je toho hlavní příčinou. Pokud se máme vyhnout katastrofálnímu oteplení o víc než 2 stupně Celsia, musí podle vědců nejméně 80% všech známých zásob fosilních paliv zůstat pod zemí. Fosilní průmysl je ale plánuje vytěžit a spálit.

Z tohoto důvodu se celým světem šíří hnutí za klimatickou spravedlnost. Vzdoruje současnému stavu, kdy velcí znečišťovatelé prostředí vydělávají peníze využíváním přírodních zdrojů a důsledky změny klimatu poté dopadají na ty, kteří prostředí ovlivňují nejméně. Tisíce lidí po celém světě se zapojují do akcí občanské neposlušnosti, při nichž vlastními těly blokují povrchové doly, uhelné přístavy nebo rozestavěné ropovody. Nenásilnými prostředky se dožadují co nejrychlejšího konce spalování fosilních paliv.

Situace v České republice nás opět nutí přikročit k akci. Česká republika neustále provozuje flotilu starých uhelných elektráren, které slouží pouze pro výrobu elektřiny na vývoz do zahraničí a jsou zdrojem velkých příjmů pro uhlobarony. ČEZ nadále pokračuje ve svém plánu rozšířit těžbu hnědého uhlí na dole Bílina i za hranicí limitů těžby, které vláda prolomila v roce 2015. Zásadní debata o změnách klimatu, které ohrožují naší společnou budoucnost, a přechodu na čistou a spravedlivou ekonomiku prakticky neprobíhá. Inspirováni akcemi hnutí za klimatickou spravedlnost jsme se i my rozhodli postavit těžbě a spalování uhlí.

Naši argumentaci najdete rovněž ve výzvě „Za klimatickou spravedlnost a čisté ovzduší bez výjimek“ již podpořilo několik desítek signatářek a signatářů, mimo jiné z řad akademiků, lékařek, umělců a ekologických i lidskoprávních organizací, ZDE.

Zdroj: Limity jsme my

Jan Vraný
Majitel agentury jan.vrany@jvpress.cz
http://www.jvpress.cz

Napsat komentář