Nezaradené

ZAUJALO NÁS: Patrony nově vysazených hrušní v Braňanech se staly děti z tamní mateřinky

BRAŇANY – Nově vysazených dvaadvacet hrušní a čtyři krmítka pro drobné ptactvo s logem Nadace ČEZ nyní lemují turistickou stezku z Braňan u Mostu pod vrch Kaňkov. Ovocné stromy doplnily původní alej hrušní, přičemž nahradily ty, které již byly nemocné či poškozeny svým stářím tak, že musely být odstraněny. Na výsadbu zeleně získala obec finanční prostředky ve výši 149 929 korun právě od Nadace ČEZ v rámci grantu Stromy.

„Turisticky značená cesta vede z Braňan na Kaňkov a prakticky se dá tím směrem dojít až do lázní Kyselka v Bílině. Její část vedoucí z obce až pod vrch Kaňkov byla vždy osázena hrušněmi. Bohužel řada stromů již byla odumřelých nebo potřebovala značně prořezat. Proto jsme se rozhodli oslovit Nadaci ČEZ, která má pro výsadbu nové zeleně speciální grant s názvem Stromy,“ říká starosta obce Petr Škanta s tím, že do budoucna plánují vytvořit z aleje naučnou stezku pro děti i dospělé. „Tím vlastně bude splňovat dvojí účel. Až začnou hrušně rodit, bude si moci každý utrhnout nějakou tu hrušku na cestu a zároveň se dozví něco o přírodních a dalších zajímavostech v okolí Braňan.“ Jak doplnil starostova slova jeho zástupce Lukáš Šťastný, na konci aleje je rovněž pěkný výhled do krajiny, proto by zde měla vyrůst jakási vyhlídka v podobě dřevěné pergoly.

Nadace ČEZ podporuje vznik nových stromořadí i obnovu historických alejí, které buď zcela zanikly, nebo už byly přestárlé, od roku 2011. Za necelých osm let tak již byla schválena 391 žádost o některý z typů výsadby nové zeleně. Jen letos na jaře bylo správní radou nadace schváleno 28 projektů za celkem 2 766 611 Kč. Nejčastěji se sázely lípy a ovocné stromy kolem cest a cyklostezek, případně se obnovovala původní parková zeleň. Nezřídka se do výsadby zapojily školy či rodiny s dětmi. „U nás v Braňanech sice stromy vysadila specializovaná firma na zahradní architekturu a služby, ovšem nad všemi hrušněmi převzalo patronát osmačtyřicet dětí z naší mateřské školy. Mají to sem ze sídliště kousek, takže v rámci svých procházek do přírody budou sledovat, jak se mají stromy k světu. O budoucí údržbu, hlavně obsekávání v lokalitě se budou pochopitelně starat zaměstnanci obce,“ dodal ještě starosta Petr Škanta.

K 28 stromořadím či alejím, které od jara nově vyrůstají v Čechách i na Moravě mohou letos přibýt ještě další. Až do konce července mohou totiž města a obce žádat prostřednictvím grantu Stromy o nadační příspěvek v maximální výši 150 tisíc korun pro podzimní výsadbu. „Klimatické podmínky se v Evropě mění, o to více roste význam zeleně v našem okolí. Výsadba či obnova zeleně a alejí však nemá význam jen pro člověka, je třeba myslet i na ptactvo nebo včely a další hmyz. Mnohdy také liniová výsadba slouží jako obrana proti hluku a prachu. Rádi proto podpoříme výsadbu všude tam, kde dává smysl a prospěje přírodě i místním občanům,“ uzavírá ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková s tím, že více informací lze získat na http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/stromy.html .

O schválení grantové žádosti rozhodne v průběhu srpna správní rada Nadace ČEZ, přičemž všechny stromy financované z nadačního příspěvku v roce 2018 musí být vysazeny do konce letošního roku.

Autor: Ota Schnepp
mluvčí Skupiny ČEZ pro severní a střední Čechy

Jan Vraný
Majitel agentury jan.vrany@jvpress.cz
http://www.jvpress.cz

Napsat komentář