Ústecký Z domova Zajímavosti Zdravotnictví Zprávy podle krajů

ZDRAVOTNICTVÍ: Novým pracovištěm v ústecké Masarykově nemocnici je oddělení klinické imunologie a alergologie 

ÚSTÍ NAD LABEM – Oddělení klinické imunologie a alergologie (OKIA) je novým pracovištěm Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Rozšířilo tak jejich počet v největší krajské nemocnici na 49 primariátů včetně 11 klinik ustavených ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Tým OKIA tvoří v současné době dva lékaři a dvě sestry. Po plánovaném přestěhování do nových, rekonstruovaných prostor v pavilonu T, kde budou v provozu tři ordinace, dojde k personálnímu posílení. Oddělení by se zároveň mělo stát akreditovaným pracovištěm pro školení mladých lékařů v tomto oboru. Specialisté se starají nejen o alergie, které dnes již řadíme k civilizačním nemocem, ale také o poruchy imunity – jejího nedostatku, snížení nebo na druhé straně se zabývají stavy, při kterých má pacient imunitu nadbytečnou, kdy se může jednat o tzv. autoimunitní choroby.

„Zhruba 80 % lékařů se v našem oboru alergologie a klinická imunologie zaměřuje především na alergie, jejichž různými formami dnes trpí asi jedna třetina populace. Na rozdíl od imunologických poruch, které jsou mnohem méně časté. Na tuto oblast se na nově zřízeném OKIA budeme zaměřovat a proto máme v názvu oddělení klinickou imunologii uvedenou na prvním místě. Naše oddělení nevzniklo na „zelené louce“, ale jeho založení bylo umožněno přechodem části lékařů a sester ze Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem, kde má imunologické pracoviště dlouhou historii a tradici. Novým a velmi přínosným prvkem je skutečnost, že oddělení je součástí nemocnice, což umožňuje přímou spolupráci s dalšími lékařskými obory, a to je pro řešení mnohých našich složitějších pacientů nezbytné. Součástí OKIA je Centrum pro léčbu imunodeficitních pacientů a podílíme se na práci Centra pro léčbu těžkého bronchiálního astmatu, kdy spolupracujeme s plicním oddělením a léčíme pacienty velmi nákladnou biologickou léčbou. Spolupracujeme rovněž s některými fakultními nemocnicemi, např. v problematice tzv. ANCA asociovaných vaskulitid. Naše pracoviště je v Ústeckém kraji jediné tohoto typu, a tak není divu, že kolegyně a kolegové alergologové ze specializovaných ordinací nám rádi odešlou pacienta, abychom ho z imunologického hlediska vyřešili,“ vysvětluje MUDr. Dalibor Jílek, CSc., primář Oddělení klinické imunologie a alergologie Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

„Velmi mě potěšilo, že tak jedinečné pracoviště, jakým je oddělení klinické imunologie a alergologie, přibylo do spektra zdravotních služeb poskytovaných Krajskou zdravotní. Přeji panu primáři Jílkovi a celému kolektivu oddělení mnoho pracovních úspěchů a pacientům co nejvíce příznivých výsledků z laboratorních rozborů, které se na tomto pracovišti provádějí,“ řekl Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

„Oddělení klinické imunologie a alergologie je po kardiochirurgii již druhým letos vzniklým pracovištěm v největší nemocnici Krajské zdravotní a tedy i důkazem jejího dalšího rozvoje,“ uvedl Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

„Oddělení klinické imunologie a alergologie má své nezastupitelné místo v  nadregionální nemocnici, jakou Masarykova nemocnice neoddiskutovatelně je. Cením si zejména  možnosti mezioborové spolupráce, zvláště s interními obory a centrem biomedicíny v Masarykově nemocnici. Těším se, že budou v průběhu příštího roku dokončeny rekonstrukční práce v pavilonu T a oddělení získá krásné větší prostory než doposud,“ zdůraznil MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Zdroj: Krajská zdravotní 

Jan Vraný
Majitel agentury jan.vrany@jvpress.cz
http://www.jvpress.cz

Napsat komentář