Královehradecký Krimi Pomáháme Složky IZS Z domova Zajímavosti Zprávy podle krajů

Počet požárů se kvůli suchu zvyšuje, hejtman Jiří Štěpán vyhlásil období mimořádných klimatických podmínek

KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ – K zajištění požární bezpečnosti by měli občané dodržovat stanovené povinnosti, které ukládá nařízení Královéhradeckého kraje.  

Na základě návrhu ředitele hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje a v souvislosti s vyšší četností požárů v přírodním prostředí vyhlásil hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán dne 25. 7. období mimořádných klimatických podmínek. V tomto období, které platí až do odvolání, je nutné, aby občané dodržovali povinnosti nutné k zajištění požární bezpečnosti.

Mezi povinnosti fyzických osob patří například zákaz:

kouření, rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně na lesních pozemcích do vzdálenosti 50 metrů od okraje lesního pozemku
rozdělávání a udržování otevřeného ohně v přírodním prostředí
táboření na lesních pozemcích a ve volné přírodě mimo vyhrazená místa
odhazování hořících nebo doutnajících předmětů na lesních pozemcích a ve volné přírodě
spalování odpadů a dalších hořlavých látek na volném prostranství, jakož i jejich hromadění v blízkosti lesních porostů, polí s obilovinami a pícninami

Autor : Martina Götzová

 

Jitka Andrlová
Redaktorka jitka.andrlova@jvpress.cz

Napsat komentář