Finance Ústecký Z domova Zajímavosti Zdravotnictví Zprávy podle krajů

ZE ZDRAVOTNICTVÍ: Krajská zdravotní má v chomutovské nemocnici magnetickou rezonanci

CHOMUTOV – Radiodiagnostické oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z., má pro své pacienty připraveno zcela nové pracoviště. V přízemí pavilonu C je umístěn vysoce specializovaný přístroj – magnetická rezonance (MR). V rámci Krajské zdravotní, a. s., (KZ) jde o v pořadí již třetí pracoviště pro MR, po Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, kde jsou MR dvě (1,5 T a 3 T) a Nemocnici Teplice. Chomutovská MR bude celkově čtvrtou v Ústeckém kraji. 

„Cena díla, tedy vybudování nového pracoviště magnetické rezonance dle veřejné zakázky je 10,5 milionu Kč včetně DPH. Samotná magnetická rezonance 1,5 T se zaměřením také na onkologii a mamocentrum byla pořízena za částku 32 851 956 Kč včetně DPH. Příprava prostor byla financována s investiční podporou Ústeckého kraje a nákup přístroje z dotace Ústeckého kraje – Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2016,“ rekapituloval nejdůležitější údaje při představení pracoviště v pátek 3. srpna 2018 Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ.

„Dobrou zprávou je, že Komise pro posuzování rozmístění přístrojových zdravotnických prostředků Ministerstva zdravotnictví ČR, tzv. přístrojová komise, vydala souhlasy s tím, že Krajská zdravotní může zakoupit magnetickou rezonanci také pro své nemocnice v Mostě a Děčíně,“ připomněl Ing. Jiří Novák.
„V chomutovské nemocnici máme zcela nové pracoviště magnetické rezonance. Děkuji MUDr. Milouši Dernerovi, že se ujal v nové roli koordinátora péče v radiodiagnostice v rámci KZ i tohoto pracoviště a vychovává své nástupce také v nemocnicích v Děčíně a Mostě, kde ještě budeme MR instalovat,“ řekl Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ.

MUDr. Milouš Derner ve své prezentaci pak seznámil přítomné s principy fungování magnetické rezonance a jejími výhodami ve srovnání např. s počítačovou tomografií (CT). Prezentace je součástí této tiskové zprávy.

Ředitelka zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z., MUDr. Irena Voříšková poděkovala předsedovi představenstva Ing. Jiřímu Novákovi za to, že jeho realizované záměry vyvrátily dřívější obavy některých zaměstnanců, že se na chomutovskou nemocnici nemyslí. „Jste důkazem toho, že se na tuto nemocnici myslí. Je to vidět na otevírání mnoha nových provozů a oddělení. Velice vám děkuji, protože nebýt vás, tak by nám obnova nemocnice tak nešla. Věřím, že se brzy sejdeme po dokončení největší investiční akce, kterou bude vybudování Emergency a nového pracoviště operačních sálů a jednotek intenzivní péče,“ uvedla MUDr. Irena Voříšková a připojila poděkování managementu společnosti, kolegům a všem ostatním zaměstnancům, kteří se na rozvoji nemocnice v Chomutově podílejí.

O vybudování MR v chomutovské nemocnici: 

Pracoviště je umístěno v 1. NP budovy C, konkrétně se jedná o přístavbu podél spojovací chodby mezi radiodiagnostickým oddělením, chirurgickým oddělením a současnou chirurgickou ambulancí.

V rámci stavebních prací došlo ke zcela nové organizaci stávajícího prostoru pro účely provozu pracoviště magnetické rezonance včetně potřebného technického a organizačního  zázemí při zachování dosavadních vstupů a únikových cest stávajícího objektu. Součástí pracoviště je vyšetřovna s přístrojem MR kapacity 1,5 Tesla, technické zázemí, ovladovna, pracoviště lékařského popisu, přípravy pacientů a převzetí pacientů z ARO, příjem, převlékací kabinky, čekárna, bezbariérové WC, denní místnost personálu, vyšetřovna urgentního ultrazvuku a archiv.

V rámci realizovaných stavebních prací byly prováděny bourací práce, nové příčky včetně souvisejících úprav povrchů, tzn. nové vnitřní omítky, kazetové podhledy s integrací vnitřního osvětlení a vzduchotechnických zařízení, nové obklady stěn sanitárních prostorů a  nové podlahové krytiny dle účelu místností. Osvětlení je z důvodu možných vlivů rozptylového magnetického pole navrženo z nemagnetických materiálů (Al, plast) s LED technologií. Součástí nového vzduchotechniky jsou dva oddělené vzduchotechnické systémy s celkem 7 samostatnými zařízeními. Jeden systém je pro zabezpečení provozu přístroje MR a druhý pro dosažení běžné klimatické pohody celého zázemí.

Dále došlo k výměně výplně stavebních otvorů – konkrétně se uskutečnila výměna stávajících dřevěných oken za nová tepelně izolační plastová okna ve standardu okolních objektů nemocnice. Nedílnou součástí stavebních úprav bylo provedení statického zajištění přístroje, kdy došlo k nahrazení konstrukce stropu nad částí 1. PP zájmového pavilonu.

Investice byly podpořeny Ústeckým krajem.

Autor: Krajská zdravotní

Jan Vraný
Majitel agentury jan.vrany@jvpress.cz
http://www.jvpress.cz

Napsat komentář