Politika Ústecký Z domova Zajímavosti Zdravotnictví Zprávy podle krajů

ZE ZDRAVOTNICTVÍ: Krajská zdravotní vybudovala nový stravovací provoz v chomutovské nemocnici

CHOMUTOV – Krajská zdravotní, a. s., (KZ) vybudovala zcela nový stravovací provoz v areálu Nemocnice Chomutov, o. z. Moderní zařízení, které vzniklo v nevyužité části komplexu pavilonu C, zajistí více než 200 obědů denně pro zaměstnance a téměř 300 obědů pro pacienty, v obdobném množství připraví i snídaně a večeře. V současnosti zde zajišťuje stravování 32 pracovníků. Představitelé vedení KZ se s novým provozem za 52,6 milionu Kč včetně DPH podrobně seznámili 3. srpna 2018.

„Je třeba zdůraznit, že KZ postupuje při obnově majetku cílevědomě a systematicky. To se jí daří i díky velké finanční investiční podpoře Ústeckého kraje, což se v tomto případě týkalo jak přípravy prostor, tak technologie. Nový stravovací provoz v chomutovské nemocnici nahrazuje stávající, v současnosti nevyhovující požadavkům na moderní stravování odpovídající začátku třetího tisíciletí. Cena stavební části dle veřejné zakázky je 35,7 milionu Kč včetně DPH. Technologické vybavení provozu dle veřejné zakázky vyšlo na 16,9 milionu Kč včetně DPH,“ uvedl Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ.

„Musíme poděkovat všem, kdo se na akci podíleli, měli stavbu na starosti, ředitelce zdravotní péče chomutovské nemocnice MUDr. Ireně Voříškové a jejím spolupracovníkům, ale také personálu. Pro budování kuchyně bylo totiž důležité, že budova byla prázdná a nic nás při zakázce nezdržovalo. Jsem přesvědčen, že realizace této investiční akce posunula chomutovskou nemocnici zase o kus dál,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák.

„Poděkování patří Ing. Zdeňku Brabcovi, který má v KZ stravovací úsek na starosti, Jaroslavu Urbánkovi zodpovídajícímu za odbor provozních služeb, všem jejich kolegům, zaměstnancům, kteří zajišťovali, aby to tady fungovalo. Věřím, že se jim bude v novém provozu líbit,“ připojil se Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ, který poté účastníky v prezentaci seznámil s ukončenými, probíhajícími a připravovanými investičními akcemi v nemocnici v Chomutově. Prezentace je součástí této tiskové zprávy.

Ředitelka zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z., MUDr. Irena Voříšková připomněla, že s myšlenkou na změnu přišel její předchůdce MUDr. Jiří Mrázek, MHA, MBA. „Realizace se rodila velmi těžko. Nejprve se uvažovalo o rekonstrukci starého stravovacího provozu a poté o přesunu do nevyužité sousedící budovy. Ukázalo se, že rozhodnutí bylo správné, protože umožní další rozvoj nemocnice – budeme moci vybudovat Emergency s novými operačními sály a jednotkami intenzivní péče,“ uvedla MUDr. Irena Voříšková.

O vybudování nového stravovacího provozu v chomutovské nemocnici: 

Investičním záměrem bylo vybudování nového stravovacího provozu v chomutovské nemocnici. Stravovací provoz je umístěn v budově C, která byla v současné době bez využití. Vstup pro zaměstnance je z jihovýchodní strany objektu. Vstup pro hosty je vybudován pomocí ocelového schodiště na jihozápadní fasádě. Rozvoz jídel po areálu nemocnice bude zajištěn pomocí tabletových vozíků a jejich expedice bude probíhat přes nově vybudovanou zvedací plošinu v severozápadní části objektu. Budova má 4 podlaží, kde 1. podlaží je řešeno jako suterén a 4. podlaží je podkroví.

1. PP je využito přibližně z 60 %, zbylé prostory jsou připraveny k případnému dalšímu využití. V 1. PP se bude nacházet sociální zázemí pro zaměstnance, kancelář skladníka, hrubá příprava masa a zeleniny, skladové prostory, chladící a mrazicí boxy a technická místnost s umístěním technologie vzduchotechniky.
1. NP je řešeno jako jídelna s výdejem jídel pro zaměstnance nemocnice, sociální zázemí pro návštěvníky a zaměstnance, příprava pokrmů a varna, kancelářské prostory, denní místnost pro zaměstnance, expedice a místo pro mytí tabletových vozíků.

V rámci realizovaných stavebních prací byly prováděny hrubé stavební práce, montáže vnitřních instalací (elektroinstalace, rozvody ZTI, VZT apod.), fasáda, montáž okenních dveřních výplní, podlahové konstrukce (zátěžové PVC v kancelářských prostorách), keramické dlažby s potřebnou úpravou proti skluzu, konstrukce truhlářské (osazení dveřních výplní a zařízení kancelářských prostor), tepelné izolace, izolace proti vodě, výměna dešťových svodů aj.

Předmětem veřejné zakázky vybudování stravovacího provozu byla také dodávka a montáž gastrotechnologie, např. chladící a mrazicí boxy, chladící stoly, stolní mixéry, elektrické konvektomaty, elektrické sporáky, univerzální šlehací a míchací stroje, elektrické varné kotle, elektrické sklopné a multifunkční  pánve, transportní vozíky aj.

Investice byly podpořeny Ústeckým krajem.

Zdroj: Krajská zdravotní

Jan Vraný
Majitel agentury jan.vrany@jvpress.cz
http://www.jvpress.cz

Napsat komentář