Doprava Krimi Pomáháme Složky IZS Středočeský Z domova Zajímavosti Zprávy podle krajů

Poblíž Klíčan likvidovali hasiči masívní únik kyseliny na komunikaci

STŘEDOČESKÝ KRAJ – V neděli 2. září asi půl hodiny před půlnocí byl na linku tísňového volání Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje ohlášen nález dvou tisícilitrových IBC kontejnerů, ze kterých unikaly neznámé čpící látky. Událost se stala na staré teplické silnici na úrovni vodochodského letiště.  

K události byli vysláni profesionální hasiči ze stanice Neratovice a také podniková jednotka Aero Vodochody Aerospace a.s. Po jejich příjezdu bylo zjištěno, že na komunikaci se nachází dva plastové kontejnery, ze kterých vytékají nějaké chemikálie.

Hasiči nejprve vytyčili nebezpečnou zónu a teprve pak v ochranných oblecích s dýchací technikou zahájili podrobný průzkum, při kterém se potvrdilo, že látka je rozlitá na vozovce v délce kolem sedmdesáti metrů a dále unikla do příkopu a do půdy na okraji pole. Vzhledem k tomu, že se na místě nenacházelo žádné vozidlo, ze kterého by mohl náklad vypadnout, bylo pro hasiče zprvu velmi těžké zjistit, o jakou tekutinu jde.

Na místo tak postupně vyjelo ještě šest jednotek, včetně Chemické laboratoře z Kamenice. V rámci mezikrajské výpomoci zasahovala i jednotka HZS hl. města Prahy, která je opěrným bodem pro chemické havárie. Hasiči později rozborem zjistili, že v jednom z kontejnerů byla přepravována 98% kyselina sírová, kapalina ve druhém barelu byla identifikována jako směs oleje s vodou.

Hasiči se především zaměřili na zamezení dalšího úniku látek mimo komunikaci, což se jim zčásti podařilo. Následovala neutralizace kyseliny pomocí hydrogenuhličitanu sodného. Zásah trval prakticky celou noc, krátce po šesté hodině ranní bylo místo předáno speciální sanační firmě. Ta poté zajistila odtěžení asi padesáti kubíků kontaminované zeminy a následnou sanaci komunikace, která byla po celou dobu zásahu zcela uzavřena.

V průběhu likvidace události byl hasičům nahlášen nález dalších dvou obdobných plastových kontejnerů v nedalekém lese, oba byly ale prázdné.

Zdroj : HZS Středočeského kraje

nprap. Petr Svoboda

Jitka Andrlová
Redaktorka jitka.andrlova@jvpress.cz

One Reply to “Poblíž Klíčan likvidovali hasiči masívní únik kyseliny na komunikaci

  1. Pingback: Douceur Beauty

Napsat komentář