Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Královehradecký Kultura Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Praha Složky IZS Středočeský Ústecký Vysočina Z domova Zajímavosti Zlínský Zprávy podle krajů

Hlasujte v anketě Dobrovolní hasiči roku 2018 v kategorii o nejlepší sbor dobrovolných hasičů obce

ČESKÁ REPUBLIKA – Začalo finále 8. ročníku Ankety Dobrovolní hasiči roku, do kterého postupuje 25 jednotek a 25 sborů dobrovolných hasičů ze všech krajů České republiky.

Hlasovat pro svůj dobrovolný sbor můžete ZDE. Finalisty nominovala devítičlenná odborná porota složená ze zástupců profesionálních i dobrovolných hasičů a zástupců partnerů ankety. Letošní ročník je se 170 doručenými přihláškami druhým nejúspěšnějším v osmileté historii ankety. Finalisté jsou oceňováni titulem Dobrovolní hasiči roku 2018 za profesionálně provedené zásahy v případě jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (JSDHO) a v případě sborů a hasičských sborů (SDH a HS) za preventivní a výchovné akce. Výsledné pořadí finalistů vzejde z veřejného hlasování, které potrvá až do 25 října. Mezi vítěze bude opět rozděleno 1 750 000 korun a hasičská technika v hodnotě přes 600 000 korun.

Již v průběhu prázdnin se členové Odborné poroty začali podrobně seznamovat s obsahem 101 došlých přihlášek SDH a HS a 69 přihlášek JSDHO a hodnotit uvedené údaje v souladu s nastavenými kritérii. Na svém včerejším zasedání pak nominovala 25 jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a 25 sborů dobrovolných hasičů z celé České republiky, kteří postupují do finále. Celkem tak připadá 5 jednotek a 5 sborů na každou z pěti oblastí, do kterých je Česká republika rovnoměrně rozdělena (sever Moravy, jih Moravy, východ Čech, střed-sever Čech a jih-západ Čech).

„Letošní nezvykle suché léto přineslo více zásahů dobrovolných hasičů a tím i vyšší vnímání jejich společenského významu. Už osm let to stejné poskytuje i Anketa Dobrovolní hasiči roku, která pro hasiče nepřináší pouze možnost získání finanční a věcné podpory jejich činnost, ale je morálním ocenění jejich práce širokou veřejností. Veřejnost si tak může být jistá, že v případě nouze jsme zde společně s dobrovolnými hasiči připraveni poskytnout jim vždy včas potřebnou pomoc,“ zdůraznil předseda poroty a generální ředitel HZS ČR, genmjr. Ing. Drahoslav Ryba.

Osmý ročník ankety je u příležitosti 100. výročí vzniku Československa tematicky rozšířen o zapojení dobrovolných hasičů do projektu Stromy svobody, které byly před 100 lety vysazovány a právě dobrovolní hasiči byly velmi často u toho. Proto se mohli zapojit do výsadeb nových lip srdčitých a rozšířit tak počty těchto pamětních stromů.

Vybrat ze všech přihlášených pouze 25 finalistů v každé kategorii je díky vysoké úrovni přihlášených zásahů velmi těžkým úkolem. Někdy rozhodují detaily samotných akcí a diskuze je často skutečně napínavá. Určitě ale můžu prohlásit, že všichni nominovaní si postup do finále skutečně zaslouží,“ popsal své pocity Pavel Káčer, člen poroty a jednatel generálního partnera GridServices.

Díky partnerům ankety a jejich dlouhodobé podpoře dobrovolných hasičů obdrží finalisté finanční prostředky v celkové výši 1 750 000 Kč a záchranářskou techniku v hodnotě 600 000 Kč. Generálním partnerem je GridServices, člen innogy. Hlavními partnery Ankety jsou společnosti NET4GAS, Lesy České republiky, Česká pošta, Nadace ČEZ, STIHL, FORD MOTOR a DCom. Partnery jsou ČEPS, Gina Software, E-On, ZPMV, Techsport a Brnocar, Rescop a Teleskopické stožáry. Finanční prostředky jsou účelově vázány na pořízení hasičského vybavení a zařízení spojené s posláním dobrovolných hasičů. Za tento finanční dar si finalisté pořizují například nové požární hadice, proudnice nebo čerpadla pro čerpání zatopených prostor.

 „Rostoucí počet přihlášek potvrzuje, že Anketa je vhodným nástrojem, jak propagovat činnost dobrovolných hasičů a že naše dlouhodobá podpora Ankety má smysl. O to složitější je role poroty při výběru finalistů, jelikož činnost všech dobrovolných hasičů, kteří nezištně pomáhají v rozmanitých oblastech a při různých událostech, leckdy extrémních, si zaslouží náš respekt a ocenění,“dodal Radek Benčík, člen poroty a jednatel společnosti NET4GAS, která je provozovatelem přepravní soustavy pro zemní plyn.

Hlasovat lze dvěma způsoby. Buď prostřednictvím hlasovacího formuláře přímo na stránkách ankety www.adhr.cz, anebo zasláním hlasovací SMS. Do hlasování se může zapojit široká veřejnost, nejen hasičská obec. Každý hlasující může hlasovat oběma způsoby a přidělit svůj hlas jedné jednotce i jednomu sboru, a to v každé z pěti soutěžních oblastí. Hlasující může tedy udělit maximálně 5 hlasů jednotkám a 5 hlasů sborům prostřednictvím hlasovacího formuláře, a jeden hlase jednotce a jeden hlas sboru zasláním SMS. Přesný postup hlasování je popsán na stránkách ankety.

Výsledky ankety budou slavnostně vyhlášeny v listopadu. Slavnostní vyhlášení budou moci všichni zájemci sledovat živě prostřednictvím on-line streamu na internetu nebo v záznamu v České televizi, kde uvedení vyhlášení nejlepších jednotek a sborů dobrovolných hasičů roku 2018 proběhne formou zábavného společenského pořadu.

Přílohou tiskové zprávy, kterou naleznete níže, je seznam finalistů letošního ročníku pro veřejné hlasování.

Autor: Jiří Bezděk

Jan Vraný
Majitel agentury jan.vrany@jvpress.cz
http://www.jvpress.cz

Napsat komentář