Ústecký Z domova Zajímavosti Zprávy podle krajů Zvířata

Samice medvěda malajského Babu zamířila do Skotska z ústecké ZOO

ÚSTÍ NAD LABEM – V pondělí 3. prosince 2018 opustila svoji domovskou zoo mladá samice medvěda malajského, která se zde 20. června roku 2011 narodila. „Chov medvědů malajských se v naší zoo datuje k roku 1987, kdy k nám přišla skupina těchto zvířat přímo z Vietnamu. Některá z nich se následně dostala i do dalších zoo České republiky (Zoo Olomouc či Jihlava),“ popisuje tisková mluvčí Věra Vrabcová.

„Jak se ukázalo, odchovy tohoto druhu jsou poměrně vzácné. U nás se za dobu chovu narodila celkem čtyři mláďata; první byla v roce 1993 samička Bora, která odešla do Zoo Frankfurt, druhým byl sameček Cecil (1997), který putoval do Zoo Záhřeb. Matkou obou mláďat byla samice Mišutka, která v roce 2002 uhynula, a poté nastala přestávka až do příchodu nového mladého páru z Zoological Gardens Union of Myanmar v roce 2006. Dostali stylová jména Myanmar a Barma a jejich prvním mládětem byla právě samička Babu, která nyní na doporučení koordinátora EEP odcestovala do skotské Zoo Edinburgh,“ sděluje Věra Vrabcová.

Na dlouhou cestu si však musela několik měsíců počkat. „Problém byl v tom, že Zoo Edinburgh měla dva samce, takže museli nejdříve jednoho přesunout do Zoo Arnhem, aby získali místo právě pro naši samici Babu. Jelikož se jednalo o poměrně složité transporty, naplánovali jsme je společně,“ vysvětluje vedoucí zoologického úseku Lukáš Štěrba. „Před transportem jsme samozřejmě museli splnit všechny veterinární požadavky, aby byla Babu do země puštěna bez problémů. Museli jsme udělat bakteriologické a parazitologické vyšetření trusu, zároveň jsme museli doložit vakcinační schéma, především se jednalo o vzteklinu. Na základě našeho potvrzení vydala skotská strana speciální dokument povolující transport, neboť Skotsko si pečlivě hlídá potencionální zavlečení vztekliny do země. Pak již zbývalo jen sladit přesuny – přepravní společnost převezla jednoho samce z Edinburghu do Zoo Arnhem a pokračovala s prázdnou bednou k nám do Ústí nad Labem. V pondělí 3. 12. jsme ráno Babu uspali, následně jsme ji naložili do bedny a po probuzení se vydala na dalekou cestu. V Edinburghu na ní čeká samec Rotana, který pochází z volné přírody a jeho věk je odhadován na 15 let,“ zakončuje Lukáš Štěrba.

„Dle sdělení našich zahraničních kolegů se Babu zhruba po 28 hodinách jízdy dostala do svého nového domova. Transport přečkala v pořádku a po vypuštění z transportní bedny se s chutí pustila do připraveného krmení. Jsme rádi, že se samice odchovaná v naší zoo zařadí do chovného programu, protože v Evropě je pouze 19 institucí, které tento druh chovají. Navíc je řada jedinců již přestárlých a neschopných reprodukce, takže mláďata jsou velkou vzácností. Od roku 2011, kdy se Babu narodila, nebyl zaznamenán jediný odchov, až po dlouhých sedmi letech se narodilo jedno mládě opět u nás (samička Batu), jedno mládě v Tierparku Berlin a před půl rokem mládě v Zoo Chester,“ doplňuje ředitel zoo Roman Končel.

V Evropské asociaci zoologických zahrad a akvárií (EAZA) je chovu tohoto druhu věnována zvýšená pozornost. Nejen, že je populace v evropských zoo přestárlá a mláďata se rodí pouze sporadicky, ale také klesá počet chovatelů. Úskalí chovu tohoto druhu spočívají hned v několika aspektech. Jednak vybudovat zařízení pro tento tropický druh v souladu s moderními poznatky je velmi nákladné a některé zoo tak raději volí do své koncepce některý z chladnomilných druhů. Dále je tento druh velmi náchylný ke stresu, který často ústí v nesnášenlivost párů, potlačení sexuálního chování či patologickým změnám na reprodukčních orgánech. Měla by být respektována i solitérnost tohoto druhu – harémový chov se ukázal jako naprosto nevhodný, protože u samic, zejména nepříbuzných, dochází k vzájemnému tlumení reprodukce. O to potěšitelnější je fakt, že v letošním roce došlo ve dvou evropských zoo (Zoo Arnhem a Zoo Edinburgh) k sestavení nových nadějných párů.

Zdroj: ZOO Ústí nad Labem

Jan Vraný
Majitel agentury jan.vrany@jvpress.cz
http://www.jvpress.cz

2 Replies to “Samice medvěda malajského Babu zamířila do Skotska z ústecké ZOO

  1. Pingback: Dan Helmer

Napsat komentář