Cestování Krimi Pardubický Složky IZS YouTube Z domova Zajímavosti Zprávy podle krajů

VIDEO: Úspěšný start roku pardubické cizinecké policie

PARDUBICKO – Policisté z cizinecké policie Pardubického kraje za sebou mají v novém roce již několik realizací. 

V prvním případě se jednalo o mezinárodně hledaného pětatřicetiletého cizince. Občan Evropské unie využíval volný pohyb v schengenském prostoru k tomu, aby se skrýval mimo svoji domovskou zemi a zejména mimo Německo, kde je stíhán pro rozsáhlou majetkovou trestnou činnost a pro drogové delikty. Pardubická cizinecká policie ve spolupráci s kolegy z Pohotovostního a eskortního oddělení muže zatkla ve vlaku na Hlavním nádraží v Pardubicích. Soud následně rozhodl o jeho vzetí do vazby. Evropský zatýkací rozkaz, vydaný Německem, je právním titulem k předání cizince německým justičním orgánům. Zarážející na celém případu bylo to, že muž přestože byl v pátrání, upozorňoval na sebe svým nevybíravým chováním, ve kterém svou roli jistě sehrál i alkohol. Policisté u něj totiž naměřili bezmála 3 promile. (video ze zatčení viz níže)

I o den později prováděli policisté z cizinecké policie kontrolu vlaku, ve kterém cestoval cizinec ze západní Evropy směrem na východ. V Pardubicích však jeho cesta vlakem skončila a namísto cílové destinace muž po zadržení putoval do policejní cely. Jednatřicetiletý občan Evropské unie byl totiž veden v evidenci nežádoucích osob, a to na základě tří po sobě navazujících rozsudků soudu a uloženého trestu vyhoštění z území České republiky. Policejní orgán cizinecké policie muži sdělil podezření z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Následující den po zadržení byl cizinec eskortován k okresnímu soudu v Chrudimi a odsouzen.

Výhodou schengenského informačního systému je okamžitá dostupnost informací pro všechny smluvní státy o hledaných osobách a věcech. Při kontrolách tří ubytoven na území Pardubic byl vypátrán cizinec, po kterém pátrají justiční orgány sousedního státu. Dále byli nalezeni dva pohřešovaní cizinci a u dalších dvou byly zajištěny cestovní doklady, které jsou vedené jako ztracené nebo odcizené. Kontrolovaní cizinci byli občané Evropské unie a vyhlašujícími státy pátrání byly jejich domovské země.

Ani cizinci ze třetích zemí s neoprávněným pobytem na území České republiky neunikli pozornosti cizinecké policie. Kontrola cizinců proběhla v noční době na Svitavsku. První ze zajištěných cizinců přijel do České republiky v rámci bezvízové dohody. Na povolenou devadesátidenní lhůtu k pobytu však nedbal a svévolně pobýval na území České republiky déle. Další dva cizinci byli držiteli platných schengenských víz vydaných jiným členským státem Evropské unie, nicméně ani tito lidé nejsou oprávněni pobývat na území České republiky déle než tři měsíce. Cizinecká policie shromáždila dostatek důkazů k prokázání jejich neoprávněného pobytu. Se všemi pak bylo zahájeno řízení o správním vyhoštění, kde jim může být rozhodnutím zakázán vstup na území členských států EU po dobu až 3 let.

Pardubická policie v uplynulých dnech řešila i případ cizince třetího státu, jehož pobyt byl v minulosti legální, neboť byl ženatý s občankou ČR. S ní se ale zanedlouho rozvedl a Ministerstvo vnitra ČR zahájilo řízení o ukončení pobytu. Jakmile cizinec vyčerpal veškerá zákonná odvolání proti rozhodnutí o zrušení k pobytu, musel vycestovat. Nicméně nedbal povinnosti zajistit si průjezdní vízum pro stát, přes který chtěl tranzitovat do domovské země. V sousedním státě EU byl kontrolován tamní policií a k povinnosti opustit danou zemi dostal i zákaz vstoupit po dobu 6 měsíců do států Schengenského prostoru. Místo do domovské země se však cizinec vrátil do České republiky. V Pardubicích byl zajištěn cizineckou policií a umístěn v policejní cele. Následující den mu správní orgán cizinecké policie vydal rozhodnutí o správním vyhoštění. Cizinec se vzdal práva na odvolání a bude zařazen do informačních systémů smluvních států EU jako nežádoucí osoba.

Autor: kpt. Mgr. Iveta Skupien

Jan Vraný
Majitel agentury jan.vrany@jvpress.cz
http://www.jvpress.cz

Napsat komentář