Kultura Pomáháme Školní okénko Složky IZS Ústecký Z domova Zajímavosti Základní škola Zdravotnictví Zprávy podle krajů

NAPSALI JSTE NÁM: Bubny v janovské škole jako prevence proti šikaně a agresi

JANOV – V měsíci květnu proběhl v janovské škole projektový den, který dvakrát ročně probíhá v rámci prevence a minimálního preventivního programu. Do projektového dne byly zapojeny všechny třídy základní školy, zvláštní školy a obě školy mateřské Sluníčko a Paraplíčko. Metodička prevence připravila pro děti pestrý program plný aktivit, názorných ukázek, nových poznatků ze světa ochrany zdraví nejen o prázdninách, ale i za mimořádných událostí.

Každá třída měla svůj harmonogram vhodně sestavený podle věku a během dopoledne žáci procházeli jednotlivými stanovišti:  Zástupce hasičů z Unipetrolu Litvínov, si s dětmi zopakoval pomocí mnemotechnických pomůcek důležitá telefonní čísla. Chování osob za mimořádných událostí – výskyt nebezpečných látek – sirovodík, čpavek.

Nechyběla ani ukázka ochranných chemických obleků a jejich příslušenství.
Preventistka Městské policie z Litvínova, paní Hejčová se u malých dětí zaměřila na bezpečné chování především venku. Děti si zahrály na televizní vysílání a informovaly spolužáky o správném a špatném chování dětí ve škole i venku. Žáci s preventistkou hovořili i o problematice týkající se rvaček a společně hledali řešení, jak se ovládat a jak se výzvám bránit.

Děti z prvních až třetích tříd formou soutěží získaly dovednosti, jak mohou poskytovat první pomoc při úrazech a to nejen při sportu, ale i doma nebo na hřišti. Vyzkoušely si i správné zásady přivolání první pomoci.

Soutěžní hry „ Putování za zdravým pohybem“, byly zaměřené na správné držení těla a pohybové dovednosti, jejichž hlavním smyslem bylo ukázat dětem vhodné využití volného času a možnosti upevňování svého zdraví sportovními aktivitami.
Správné postoje, zodpovědnost a způsob chování si žáci upevnili formou hry „Hravě bez úrazu“.

Starší ročníky měly připravené besedy na téma HOP aneb hravě o pohlavně přenosných chorobách. Žáci si prohloubili znalosti o pohlavních chorobách o jejich nebezpečí. Cílem dvouhodinového bloku bylo, aby se žáci uměli chránit před nákazou pohlavně přenosných chorob.

Zástupce ze Sociální protidrogové poradny, informoval starší žáky o službách, které organizace poskytuje. Pro žáky veškeré informace týkající se této problematiky jsou velice přínosné. V naučném bloku se nediskutovalo jen na téma drogy a snižování rizik, ale i o poradenství v oblasti trhu práce. Pomoci při zorientování se na trhu práce, pomoci s vyřizováním dokladů jako například občanského průkazu, sepsání životopisu a podobně.

Z médií často slýcháme o špatných stravovacích návycích zejména u dětí. Proto preventisté z janovské školy nacvičili a zahráli nejmladším dětem z mateřských škol, přípravných tříd a žákům z prvních a druhých ročníků pohádku „ O kouzelné zahrádce“, ve které se vypráví o různé zelenině a ovoci, které je potřebné zařadit do jídelníčku. Po zhlédnutí pohádky si peer aktivisté s dětmi povídali o ovoci a zelenině. Například jaké množství se má denně sníst a tím dodat organismu vitamíny, vlákninu a stopové prvky. V závěru výstupu nechyběla ani malá ochutnávka.

Samozřejmě nesměli chybět litvínovští hasiči. Možnost sednout si do hasičského auta, vyzkoušet si helmu a popovídat si s hasiči, láká každé dítě.

Do janovské školy přijeli nejen hasiči, ale i Městská policie z Litvínova, která dětem umožnila prohlídku techniky policejního vozu a odpovídala na zvídavé otázky, týkající se práce policie.

I když všechny vstupy byly pro děti koncipované zábavnou formou, nejvíce se pobavily a odreagovaly hrou na bubny, „DrumCircle“ skupinové bubnování. Během dopoledne se u bubnů vystřídala celá škola. Každý ze žáků dostal do ruky buben. Cílem programu je rozvíjet kreativitu a smysl pro týmovou práci.
Celý projektový den byl pěkný a děti se těší už na podzim, kdy škola každoročně připravuje podobný program.

Autor: Alena Pinkasová

Jan Vraný
Majitel agentury jan.vrany@jvpress.cz
http://www.jvpress.cz

Napsat komentář