Auto-Moto Cestování Doprava Finance Technika Ústecký Z domova Zajímavosti Zprávy podle krajů

ZAUJALO NÁS: Děčín chce vyřešit dlouhé kolony aut na okružní křižovatce u Lidlu

DĚČÍN – Ranní a odpolední dopravní komplikace, kdy vozidla stojí ve čtvrtkilometrové koloně u kruhového objezdu Vilsnické spojky chce město Děčín vyřešit za pomoci děčínské ČVUT. Odborníci ve spolupráci s Dopravním inspektorátem Policie České republiky nyní zjišťují, jakým způsobem kolony odstranit.

Dlouho očekávaná stavba, která měla výrazně zlepšit dopravní situaci ve městě, krátce po svém dokončení kapacitně nevyhovuje. Kolony tvořící se v dopravních špičkách zasahují až k prodejně Albert, z druhé strany končí na Novém mostě.

„Pro řešení podobných situací má ČVUT k dispozici mikrosimulační program PTV Vissim, ve kterém je možné virtuálně namodelovat jakoukoliv dopravní situaci. V takovémto dopravním modelu poté sledují a ovlivňují chování jednotlivých řidičů s cílem zjistit, proč se tak chovají, co je k tomu vede, a především, jaký by měla vliv navrhovaná nápravná opatření. Díky této technice je možné zjišťovat faktory vedoucí ke komplikacím,“ řekl Ondřej Smíšek, radní pro školství, sociální oblast a IT technologie – smart city. Dopravním modelem se před dvěma lety hodnotily různé způsoby uzavírek při výstavbě Vilsnické spojky, nyní se postupuje stejným způsobem.

„Dopravní model byl kalibrován na základě kamerových záznamů tak, aby se každé virtuální auto v modelu chovalo přesně, jako by ho řídil skutečný řidič. Tento krok byl nejdůležitější, jelikož čím více se chování virtuálního řidiče blíží chování skutečného řidiče, tím přesnější a kvalitnější jsou výsledky,“ řekl Martin Scháno, dopravní expert ČVUT, Fakulty dopravní, pracoviště Děčín a autor zmíněného dopravního modelu. „Nastavování přesného chování řidičů nám umožnilo odhalit jistá regionální specifika týkající se způsobu řízení. Děčínští řidiči jezdí mnohem opatrněji, pomaleji, méně agresivně a při dávání přednosti v jízdě vyžadují mnohem větší prostor mezi vozidly na hlavní. To je na jednu stranu správně, ale v tomto případě to znamená, že křižovatkou projede za daný čas výrazně méně vozidel,“ dodal Martin Scháno.

Za tvorbou kolon je tedy několik faktorů. Na příjezdu z Podmokelské ulice bylo zjištění důvodu tvorby kolon jednoduché. Jak již bylo zmíněno, řidiči potřebují pro dání přednosti na vjezdu hodně prostoru od auta jedoucího na okružním pásu. Aby se řidič jedoucí z Podmokelské rozhodl, že může do křižovatky bezpečně vjet, musí být nejbližší vozidlo jedoucí na okruhu někde na úrovni vjezdu od Lidlu. V tom místě však jezdí ve špičce okolo 900 aut za hodinu.

„Problém však je, že přibližně 800 z nich odbočuje na Podmokelskou, a tudíž jim řidiči na vjezdu nemusí dávat přednost,“ vysvětlil Martin Scháno. Jediné reálné řešení této situace je stavební úprava. Je potřeba zvýšit vzdálenost mezi výjezdem a vjezdem tak, aby bylo řidičům na vjezdu z větší vzdálenosti jasné, že vozidlo jedoucí na okruhu odbočuje, tedy že má volnou cestu a nemusí mu dávat přednost.

„Naštěstí je okružní křižovatka stále ve zkušební době a je tedy velice reálné, že může být dodatečně upravena. V takovém případě by dle simulace tento problém zcela zmizel a průměrné zpoždění vozidel ve špičce by se snížilo přibližně o 50 sekund,“ doplnil Ondřej Smíšek.

Co se týče příjezdu z mostu, tam je problém o dost komplikovanější, avšak řešení mnohem jednodušší. Důvodem je veliké množství přijíždějících aut a časté přecházení chodců. Optimálním řešením je v takovém případě přechod řízený semaforem na tlačítko, který zabrání tomu, aby chodci chodili po jednom. Budou tak chodit po skupinách a méně často zastavovat vozidla. Průměrné zpoždění vozidel by tímto opatřením mělo ve špičce klesnout přibližně o 30 sekund.

„Úpravy této okružní křižovatky jsou základem pro další dopravní změny, které město plánuje provést společně s dopravní policií a Fakultou dopravní, vedoucí k celkovému zlepšení a zvýšení plynulosti dopravy,“ dodal Ondřej Smíšek.

Úpravu okružní křižovatky musí udělat Ředitelství silnic a dálnic a je tedy na městě, aby stavební práce vyjednalo. Díky tomu pak budou moci být provedeny i další změny například na Podmokelské ulici.

Autor: Luděk Stínil

Jan Vraný
Majitel agentury jan.vrany@jvpress.cz
http://www.jvpress.cz

Napsat komentář