Finance Politika Pomáháme Technika Ústecký Z domova Zajímavosti Zprávy podle krajů

Těžební společnosti Sev.en Energy podporují Svazek obcí v regionu Krušných hor

LITVÍNOV – Těžební společnosti skupiny Sev.en Energy v letošním roce podpoří SORKH částkou 500 tisíc korun. Dar je určen na realizaci dlouhodobého projektu Bezpečný region. Smlouvu podepsali generální ředitel těžebních společností Sev.en Energy Ing. Vladimír Rouček a předseda SORKH David Kádner ve středu 19. června.

„Těžební společnosti skupiny Sev.en Energy  jsou dlouholetým a stabilním partnerem Svazku obcí v regionu Krušných hor. Finančně podporují činnost svazku každoročně částkou v řádech několika set tisíc korun. Díky podpoře těžebních společností Vršanská uhelná a Severní energetická můžeme realizovat řadu projektů v oblasti propagace. Peníze od těžařů ale pomáhají také ve školství a v rozvoji jednotlivých obcí. Naším cílem je využívat finanční podporu tak, aby měla dopad na všechny členské obce svazku. Partnerství s těžebními společnostmi Sev.en Energy si velmi vážíme. Důležitá je pro nás nejen výše podpory, která je v rozpočtu SORKH nezanedbatelná, ale především to, že na toto partnerství se můžeme spolehnout opakovaně už řadu let,“ poděkoval za podporu David Kádner.

Finanční dary těžebních společností svazek v minulosti využil například na realizaci projektů spojených s propagací regionu a turismu v oblasti SORKH. Mimo jiné byl díky podpoře těžebních společností realizován projekt Do Krušných hor bez bariér, jehož součástí jsou dvojjazyčné turistické materiály, projekt Poznávejte Krušné hory určený pro děti základních škol Ústeckého kraje, obnoveno bylo značení Krušnohorského autookruhu, vyznačeny byly cyklistické trasy v území SORKH a vznikl ucelený přehled nabídky zimních sportů v SORKH.
Projekt Bezpečný region má za cíl sjednocení bezpečnostních dopravních prvků na komunikacích SORKH. Součástí projektu, který je plánován na minimálně tři roky, je v první fázi Studie proveditelnosti sjednocení bezpečnostních prvků na komunikacích SORKH, v dalších letech realizace navržených opatření, instalace nových bezpečnostních prvků, osvěta dětí základních škol v oblasti bezpečného pohybu na komunikacích ve spolupráci s BESIP a asistenty prevence kriminality a zapojení informačního systému o aktuálním stavu sjízdnosti komunikací v horských obcích na příjezdové komunikace do hor v Litvínově a Horním Jiřetíně.

„Na projekt v letošním roce žádáme také o dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí. Konkrétně 240 tisíc korun na studii proveditelnosti. Finanční dar od těžebních společností využijeme na spoluúčast a na realizaci první etapy konkrétních opatření vyplývajících z této studie,“ doplnil David Kádner.

Autor: Eva Maříková

Jan Vraný
Majitel agentury jan.vrany@jvpress.cz
http://www.jvpress.cz

Napsat komentář