Auto-Moto Cestování Doprava Fitness Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Královehradecký Krimi Kultura Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Počasí Praha Složky IZS Sport Středočeský Tipy na výlet Turistika Ústecký Vysočina Z domova Zajímavosti Zlínský

Policie chystá na letošní prázdniny řadu preventivních opatření

Policie České republiky chystá na letošní prázdniny řadu nejen dopravních preventivních opatření. S plánovanými aktivitami a projekty se můžete seznámit v následujících řádcích. 

Mimo jiné chce apelovat na všechny účastníky prázdninového silničního provozu, aby se na silnicích chovali podle pravidel a byli k sobě ohleduplní a tolerantní. Rizikem letního počasí je únava z horka a dlouhých přejezdů. Doporučujeme proto všem řidičům, aby si trasy dopředu plánovali, měli s sebou dostatek nealkoholických nápojů a dodržovali pravidelný pitný režim. Počítat je nutné s možnými uzavírkami a objížďkami a tedy i s časovou rezervou. Pokud se řidič necítí zdravotně vlivem výkyvů teplot dobře, neriskujte, odložte cestu a případně včas vyhledejte lékařskou pomoc. Připomíná ale, že na své bezpečí by občané měli dbát i mimo silniční provoz, ve všech oblastech osobního bezpečí, a to zejména v průběhu svých dovolených.

Léto a dohled na provoz

V pátek 28. června 2019 zvýší policisté dohled nad bezpečností žáků v okolí škol. Zaměří se také na viditelný dohled na hlavních silničních tazích v celé České republice. Se zvýšeným dohledem nad plynulostí a bezpečností silničního provozu se účastníci setkají v prvních dvou prázdninových víkendech a pak také v závěru prázdnin, kdy se lidé budou vracet do svých domovů. Řada regionálních bezpečnostních akcí proběhne během léta po celé republice také ve spojitosti s kulturním děním a turistickým ruchem.

Kromě přímého dohledu připomene v oblasti silničního provozu důležité rady v rozhlasové kampani „Nenech se ovlivnit“.  Spoty, které upozorňují na nejčastější příčinu dopravních nehod nevěnování se řízení, vysílá od června Rádio Dálnice. Forma rozhlasových spotů je ideálním prostředkem k tomu, jak dostat preventivní rady a doporučení Policie ČR k řidičům přímo do kabin vozidel.

Policie o letních prázdninách 2019 podpoří dílčími aktivitami také dlouhodobý projekt „Řídím, piju nealko pivo“, který zacílí především na návštěvníky festivalů. Na vybraných hudebních festivalech budou promotéři Českého svazu pivovarů a sladoven apelovat na zodpovědný odjezd z festivalů, tedy po „vystřízlivění“. Alkohol totiž za volant ani řídítka nepatří.

Konkrétní celorepublikové preventivní projekty pro léto 2019

Zaměřeno na cyklisty

Se slunečným počasím přibývá v silničním provozu počet cyklistů. Ti jsou mnohdy na svou cestu nedostatečně vybaveni, podceňují únavu z horka i chvilkovou nepozornost. Přitom patří mezi jednu z nejrizikovějších skupin. Způsobená zranění mohou mít fatální následky. Jen za loňský rok přišlo na českých silnicích o život 38 cyklistů, z nichž 30 nemělo ochrannou přilbu.

Policisté se proto této skupině účastníků provozu budou v průběhu prázdnin věnovat v rámci celorepublikového projektu „ Na kole jen s přilbou“, jehož cílem je snížení nehodovosti cyklistů. Hlavní důraz je v tomto případě kladen zejména na používání ochranných bezpečnostních přileb. Na vybraných stanovištích budou policisté preventivně kontrolovat povinnou výbavu cyklistů, pomohou a poradí s odstraněním případných nedostatků. Součástí projektu je také distribuce map blízkého okolí s vyznačením cyklotras, které jsou pro jízdu na kole bezpečnější.

O tom, jak si bezpečně a podle předpisů vybavit své kolo, jaké jsou následky dopravních nehod cyklistů a další užitečné rady se mohou zájemci informovat na internetových stránkách https://www.nakolejensprilbou.cz/ .

Zaměřeno na sekundární dopravní nehody

Novinkou mezi preventivními kampaněmi je od letošního května tzv. Bezpečnostní karta. Česká kancelář pojistitelů, společně s BESIP
a Policií České republiky budou v průběhu léta informovat řidiče, kteří se stali účastníky dopravní nehody, nebo měli se svým vozidlem poruchu, jak se v mnohdy vypjaté a nebezpečné situaci zachovat, aby nedošlo ještě k větším škodám (tzv. sekundárním nehodám), ať už na majetku, zdraví či životě.

Karta má za cíl poukázat zejména na čtyři důležité kroky:

  1. Reflexní vesta – v případě poruchy, nebo pokud jste účastníky nehody, než opustíte vozidlo, nejdříve tuto vestu oblečte.
  2. Výstražný trojúhelník – umístěte jej nejméně 50 metrů za vozidlo, pokud jste na dálnici, je tato vzdálenost stanovena alespoň
    na 100 metrů.
  3. Opuštění vozovky – v případě poruchy či nehody, pokud to je možné, musí celá posádka vozidlo opustit alespoň do vzdálenosti
    5 metrů, nejlépe za svodidla.
  4. V případě poruchy, nehody či nebezpečné situace vždy volejte tísňovou linku Policie ČR na číslo 158, záchrannou službu na tísňovou linku 155, hasiče na tísňovou linku 150 a linku pomoci řidičům na číslo 1224.

Jelikož jsou účastníci ať už poruchy, nebo dopravní nehody většinou vystaveni velkému stresu a mnohdy svým chováním ohrožují sami sebe nebo i ostatní, je dobré mít potřebné rady jak se bezpečně chovat „při ruce“.

Bezpečnostní kartu s instrukcemi, jak správně postupovat právě v případě nehody či poruchy si mohou zájemci stáhnout na stránkách České kanceláře pojistitelů, kde rovněž najdou další cenné rady a videa týkající se uvedené problematiky. V průběhu letních prázdnin budou kartu do vozidel distribuovat i policisté při běžných silničních kontrolách řidičů.

Zaměřeno na zákaz podávání alkoholu dětem

Na konci školního roku se spouští již každoroční preventivní akce HAD (hazard, alkohol a děti), která bude až do konce kalendářního roku probíhat v několika etapách. Policisté se společně s Českou obchodní inspekcí, celníky a dalšími subjekty zaměří na hazardní hraní a zákaz prodeje alkoholu dětem v restauračních provozovnách a dalších zařízeních. V loňském roce bylo v rámci akce HAD zkontrolováno celkem 9032 osob v 2144 restauracích a zábavních klubech. Celkem u 292 mladistvých bylo zjištěno požití alkoholu. V 17 případech alkohol požily osoby mladší 15 let, v šesti případech u sebe osoby ve věku od 15 do 18 let držely omamné a psychotropní látky.

Tato celorepubliková akce má především upozornit na problematiku vysoké konzumace alkoholu, tabáku a drog u dětí, kteří s oslavami konce školního roku a nadcházejícími letními prázdninami mají více volného času a častěji bývají bez dozoru dospělého.

Zaměřeno na pomoc českým turistům v zahraničí

Čeští policisté budou i v létě 2019 pomáhat při nenadálých událostech turistům v oblíbených prázdninových destinacích v Chorvatsku a Bulharsku. Příslušníci Policie ČR slouží v uvedených zahraničních destinacích ve smíšených hlídkách a turisté se na ně mohou obracet při řešení jakéhokoliv protiprávního jednání, při vzniku dopravní nehody, při ztrátě dokladů apod. Kontaktovat lze české policisty i prostřednictvím tísňové linky 112.

Čechům, kteří tráví svoji letní dovolenou v zahraničí, dále doporučujeme, aby si před odjezdem zjistili kontaktní telefonní čísla na tísňové linky země, do které cestují, znali sídlo a kontakt na české konzuláty, zapsali si čísla svých dokladů (pro případ ztráty či odcizení a řešení vystavení náhradních dokladů) a bezpečně manipulovali s platebními kartami.

Zaměřeno na zabezpečení majetku          

Česká republika se v letošním roce připojila k iniciativě Evropské sítě prevence kriminality, která po dobrých zkušenostech v Belgii zavedla tzv. „Evropský den proti vloupání do obydlí“. Termín tohoto dne byl stanoven na 19. června 2019.
Tímto dnem byla spuštěna mediální kampaň, která se nese v duchu motta „Ať se z vysněné dovolené nestane noční můra“. Zaměřuje se na informování veřejnosti o zabezpečení majetku před odjezdem na dovolenou. Využívá nástroje jako videospoty, plakáty, letáky a další materiály, které jsou dostupné na internetových stránkách www.stopvloupani.cz, kde občané naleznou řadu užitečných rad a tipů k tématu zabezpečení svého majetku. Kampaň je spuštěna i ve vybraných prostředcích městské hromadné dopravy napříč celou republikou a apeluje na občany, aby před odjezdy na dovolenou zabezpečovali svá obydlí.

V souvislosti s uvedenou iniciativou byla rozšířena i mobilní aplikace „Zabezpečte se!“. Lidé si mohou stáhnout nově rozšířenou mobilní aplikaci vyvinutou společně s Cechem mechanických zámkových systémů ČR, kde je rovněž mnoho užitečných informací týkajících se zabezpečení domovů. Aplikace je k dispozici pro mobilní platformy Android i iOS.

Autor : plk. Mgr. Zuzana Pidrmanová

Jakub Strnad
REDAKTOR, FOTOGRAF jakub.strnad@jvpress.cz Tel: 601 261 235

Napsat komentář