Krimi Pomáháme Praha Složky IZS Z domova Zajímavosti

Zřízení dětských skupin u Městské Policie Praha

PRAHA – Městská policie hl. m. Prahy připravuje pro své zaměstnance novou formu benefitu spočívající ve zřízení tzv. dětských skupin.

 Projekt připravuje policie společně se Zdravotnickou záchrannou službou hl. m. Prahy a věří, že zaměstnanci městské policie a zdravotnické záchranné služby budou moci umístit své děti v těchto dětských skupinách již v první polovině příštího roku. Pro začátek celého projektu byly vybrány dva vhodné objekty, a to v Lýskově ulici, Praha 13 a v Korunní 98, Praha 10. K tomu, aby se do realizace tohoto projektu mohla policie pustit,  potřebovali znát předběžný zájem ze strany zaměstnanců. 

 V měsíci dubnu a květnu proto probíhal u zaměstnanců obou organizací dotazníkový průzkum. Z něho vyplynulo, že zájem je veliký – předběžně se přihlásilo 51 rodičů. Policie oslovila tedy vlastníky těchto nemovitostí s žádostí o souhlas s umístěním obou skupin a současně probíhá příprava dokumentace k veřejné zakázce na zpracování projektové dokumentace k realizaci nezbytných stavebních úprav.

Zaměstnanci, kteří o umístění svých dětí do dětských skupin projevili zájem, budou na podzim s dostatečným předstihem pozváni na informativní schůzku, kde se dozví podrobnosti o celkovém stavu příprav a další organizační záležitosti ohledně zařazení dětí.

Zdroj : Městská policie hl. m. Prahy

Jitka Andrlová
Redaktorka jitka.andrlova@jvpress.cz

Napsat komentář