HZS Krimi Moravskoslezský Složky IZS Z domova Zajímavosti Zprávy podle krajů

Šedesát profesionálních hasičů z Moravskoslezského kraje absolvovalo ve Švýcarsku speciální výcvik zaměřený na požární zásahy v tunelech

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ – V prvním červencovém týdnu se ve dvou turnusech vystřídalo celkem šedesát příslušníků Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje na speciálním výcviku v Mezinárodní hasičské akademii (IFA) ve Švýcarsku, k němuž si do zahraničí dovezli i dvojici svých cisternových automobilových stříkaček. 

Projekt „Specializovaný výcvik jednotek hasičů pro zdolávání mimořádných událostí v silničních a železničních tunelech“ se zaměřuje na zkvalitnění provádění záchranných prací jednotkami požární ochrany v podobě rozvoje odborných dovedností a znalostí příslušníků zařazených v jednotkách HZS MSK předurčených pro zásahy v silničních a železničních tunelech.

Na projekt se podařilo získat evropské peníze z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Zčásti jej spolufinancoval stát, peníze na něj šly i z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Celkem vyšel výcvik pro zásahy v tunelech na 176 450 EUR.

Dvoudenní velmi intenzivní výcvik byl pro příslušníky HZS MSK připraven ve dvou lokacích IFA a navázal na teoretickou tři dny trvající odbornou přípravu z přelomu února a března, která se konala v Ostravě.

Hasiči tak ve výcvikových tunelech ve švýcarském Balsthalu a Lungernu prakticky rozvíjeli taktiku související s požárními zásahy jak v silničních, tak v železničních tunelech. Zkušení instruktoři upozorňovali především na rizika s těmito situacemi spojená a taky na základní odlišnosti mezi jednotlivými typy podzemní dopravní infrastruktury.

Jednotlivé úseky odborné přípravy byly zaměřeny na čtyři stěžejní oblasti – průzkum, požární zásah, vyhledávání a záchranu osob a práci s termokamerou. Postupně v průběhu kurzu rostla provázanost všech těchto činností při jednotlivých simulovaných scénářích i složitost instruktory připravených situací.

Praktická část výcviku vyvrcholila závěrečným společným zásahem, jehož scénář instruktoři nazývají Hell Fire. Při něm museli hasiči využít veškeré získané znalosti z průběhu kurzu a umět je využít dle prostředí a měnící se situace na místě zásahu.

Rizikovými stavbami pro řešení mimořádných událostí na území Moravskoslezského kraje, na základě kterých byli vybráni hasiči k výcviku, jsou silniční tunel Klimkovice na dálnici D1 a železniční tunel v Mostech u Jablunkova.

Zdroj: HZS ČR

Jan Vraný
Majitel agentury jan.vrany@jvpress.cz
http://www.jvpress.cz

One Reply to “Šedesát profesionálních hasičů z Moravskoslezského kraje absolvovalo ve Švýcarsku speciální výcvik zaměřený na požární zásahy v tunelech

Napsat komentář