Doprava Krimi Pomáháme Složky IZS Ústecký Z domova Zajímavosti Zprávy podle krajů

Dopravní policisté se zaměřili na kontroly nákladních vozidel

TEPLICE –   Během uplynulého víkendu probíhala celorepubliková dopravně bezpečnostní akce, při které policisté věnovali zvláštní pozornost nákladní a autobusové dopravě a to v rámci mezinárodní organizace TISPOL (European Traffic Police Network). 

 Ta představuje síť evropských dopravních policií a klade si za cíl zvyšování bezpečnosti provozu a vynutitelnost práva na silnicích. Usiluje o snížení počtu osob zabitých nebo vážně zraněných při dopravních nehodách na evropských silnicích.

    Do akce se zapojili i tepličtí dopravní policisté, kteří se mimo jiné zaměřili také na dodržování dohody AETR, která předepisuje například profesní způsobilost řidičů, maximální dobu řízení, délku a četnost povinných přestávek, nebo dodržování předepsané doby odpočinku a dohody ADR, která upravuje podmínky přepravy nebezpečných věcí a předmětů, pro jejichž vlastnosti (hořlavost, žíravost, výbušnost a další) může být jejich přepravou ohrožena bezpečnost osob, majetku a životního prostředí.

     Policisté během akce zkontrolovali 48 vozidel a zjistili 20 případů porušení platných předpisů. V jednom případě byla zjištěna závada na technickém stavu vozidla, osm osob nebylo za jízdy připoutáno bezpečnostními pásy a jeden řidič nepředložil doklad o pojištění odpovědnosti. Celkem policisté přestupcům udělili blokové pokuty v celkové výši 7 900 korun, jeden případ porušení zákona oznámili k projednání ve správním řízení na příslušný úřad.

Autor : por. Bc. Daniel Vítek

 

Jitka Andrlová
Redaktorka jitka.andrlova@jvpress.cz

Napsat komentář