Finance Jihočeský Jihomoravský Královehradecký Krimi Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Plzeňský Praha Složky IZS Středočeský Ústecký Vysočina Z domova Zajímavosti Zdravotnictví Zlínský Zprávy podle krajů

NAPSALI JSTE NÁM: Odhozené stříkačky!

ČESKO – Zvýšený nárůst nálezů odhozených injekčních stříkaček v parcích, na hřištích, u škol či v obytných domech, vyvolává u laické veřejnosti oprávněné otázky i obavy.

Nutno zdůraznit, že pokud zde budou uživatelé drog, bude tu i toxikomanský odpad, včetně použitých injekčních stříkaček. U části neinformovaných lidí převládá názor, že injekční stříkačky zde jsou pro to, že je tady K-centrum, které se zaměřuje na prevenci proti drogám a v jehož náplni je i výměna injekčních stříkaček kus za kus. To je však nepravda. Toxikomani zde nejsou proto, že je tady K-centrum, ale naopak. K-centrum je zde pro to, že tady jsou uživatelé drog. Pokud by tady kontaktní centrum nebylo, válelo by se na ulicích, v parcích a všude ve veřejném prostoru desítky tisíc použitých stříkaček. Toxikomani by neměli komu vracet své použité nádobíčko po nitrožilní aplikaci drog. Je tedy zarážející, že se ještě stále najdou jedinci, kteří proti K-centru a obecně i lidem, kteří s uživateli drog pracují, vymezují s takovou mírou neznalosti a nenávisti.

NE ZADARMO! KUS ZA KUS
Součástí prevence, včetně ochrany veřejného zdraví je motivovat drogami ohrožené skupiny i jednotlivce k tomu, aby s drogami nezačali a pokud již drogy berou, aby s tím přestali. Je to velmi náročný proces, jehož výsledky se dostavují v řádu let. Protidrogové služby – ať již zmiňované K-centrum či terénní programy – fungují na principu minimalizace sociálních a zdravotních rizik. Díky této práci je alespoň část drogové populace pod kontrolou. Omezuje se tím šíření krví přenosných chorob, ale i další negativní jevy, které s užíváním a uživateli drog přímo souvisí. Toxikomani, kteří využívají služeb K-centra anebo terénních programů, jsou motivováni k tomu, aby přinesli použitou stříkačku – a za ní obdrží čistou, sterilní. Bez odevzdané použité stříkačky nedostanou nic. Nedostávají tedy (jak si neznalé osoby mohou myslet) něco zadarmo. Naopak! Je to propracovaná společenská dohoda, že když už někdo bere drogy, fetuje, tak ať svým závislostním chováním co nejméně poškozuje sebe či jiné.

MIGRUJÍCÍ TOXIKOMANI
Mnoho odhozených injekčních stříkaček pochází od těch uživatelů drog, kteří do K-centra nechodí a nejsou napojeni ani na terénní program. Často se jedná o toxikomany, kteří městem pouze projíždějí, anebo kteří si kupují injekční stříkačky v lékárnách a ani netuší, že vůbec existuje něco takového, jako je výměnný program. Tito skrytí uživatelé drog nejsou pod žádnou institucionální kontrolou a po aplikaci drogy do žíly, stříkačku odhodí kdekoli. Je jim to jedno a svým nezodpovědným chováním ubližují všem.

KDO JE NEPŘÍTEL?
Našim společným nepřítelem není toxikoman, ale dealer a výrobce drog. Závislý člověk je obětí výroby a distribuce drog! Je celkem logické, že kdyby se drogy nevyráběly a nedistribuovaly mezi lidi, nebyli by ani jejich konzumenti. Pouze nenávidět „feťáky“ anebo dokonce preventivní zařízení, které s nimi jako jediné skutečně pracuje, je přece jednodušší, než se zamyslet nad faktickými příčinami.

ZRUŠME K-CENTRUM, (NE)BUDE KLID
Neinformované či nevzdělané osoby často navrhují odstěhovat K-centrum někam na okraj města či jej úplně zrušit. Toto myšlení je paradoxem zdravého rozumu, protože by se podle takové logiky tudíž mohla snížit i kriminalita, když nebude policie. Ubylo by nemocných, kdyby nebyla nemocnice. Ve společnosti by ubylo deviantů, kdyby nebyly psychiatři a sexuologové. Neexistovaly by požáry, když nebudou hasiči! Takové úvahy jsou společensky daleko nebezpečnější, než stovky odhozených stříkaček. Zrušením K-centra uživatelé drog nezmizí, ti zde zůstanou a je na pováženou co potom.

PŘÍČINY A DŮSLEDKY
Toxikoman nezneužívá drogy proto, že mu někdo vymění stříkačku, ale proto, že se ať svojí vlastní vinou či vlivem okolností dostal do životní situace, z níž se neumí vymanit. Mnozí uživatelé drog mají velmi kruté a nepěkné dětství. Týrání, znásilňování, frustrace, zneužívání, chudoba, hlad, prostituce, rozpadlá rodina, alkoholismus, domácí násilí, nemoci a špína, to jsou velmi časté příčiny toho, proč lidi sahají k legálním i nelegálním drogám. Ne každý, takovou životní či genetickou zátěž snese bez úhony a ne každý jí umí řešit jinak než drogami.

MÁMA, TÁTA A FEŤÁK
V České republice je evidovaných téměř 36 000 drogově závislých osob. To je pouhý vrchol ledovce! Jsou to lidé, kteří se někomu narodili. Jsou to naši často nechtění, všemi zatracovaní, odsuzovaní spoluobčané, kteří tady s námi žijí, ať už se nám to líbí či nikoli. K-centrum a další programy prevence tady jsou proto, aby alespoň části této drogové populace a jejich blízkým, pomohly najít cestu zpět do normality, protože mnozí z nich si sami už prostě nepomohou. Zároveň také platí, že toxikoman má či jistě musel mít rodiče, babičky, dědy a další příbuzné, jak je tedy možné, že se těmto rodičům, rodí děti, které později začnou brát drogy? Výchova? Škola? Policie? Zdravotnictví? Primární prevence? Sociální služby? Politici? Systém? Na tyto otázky by si měl odpovědět každý, kdo se tak ochotně přidává k davu skupinové hlouposti a sdílené nenávisti.

Autor: Lubomír ŠLAPKA
(Autor je ředitelem Domu humanity v Mostě)

Jan Vraný
Majitel agentury jan.vrany@jvpress.cz
http://www.jvpress.cz

Napsat komentář