Auto-Moto Cestování Doprava Finance Politika Technika Ústecký Z domova Zajímavosti Zprávy podle krajů

ZAUJALO NÁS: Stavba tunelu skrz Bílinu by mohla začít dříve! Možná až o čtyři roky…

BÍLINA – Až o čtyři roky dříve oproti původnímu plánu by mohla začít stavba průtahu Bílinou. Ředitelství silnic a dálnic počítalo se začátkem stavby v roce 2029, nyní se přiklání k roku 2025. Vše však závisí na rozhodnutí centrální komise ministerstva dopravy. Průtah je pro Bílinu velmi důležitý, v době dopravních špiček projíždějí kolony aut městem několik desítek minut.

V současné době se zhodnocují výstupy z geologických vrtů, které byly na konci léta ukončené. Zároveň ŘSD zadalo zpracování technicko-ekonomické studie. Na základě těchto podkladů centrální komise rozhodne, zda je tato varianta průtahu Bílinou vhodná a zda se může začít s dalšími přípravnými kroky, například vyhodnocení vlivu na životní prostředí – tzv. EIA či příprava projektové dokumentace pro územní a stavební řízení. “Ze strany Ředitelství silnic a dálnic vnímáme tuto variantu jako nejvíce podporovanou a i my jako město vnímáme tuto variantu jako prioritní oproti východnímu obchvatu,” uvedla starostka města Zuzana Schwarz Bařtipánová.

Tunel by měl být obousměrný, jednopruhový. Stávající dva jízdní pruhy na povrchu zůstanou. Tunel bude sloužit pro tranzit, nadzemní pruhy pro dopravu do města, případně směrem na Louny. Podmínkou zkrácení termínu začátku stavby je schválení novely stavebního zákona, která umožní tyto dopravní stavby zrychlit.

Veřejnost se s konkrétním návrhem stavby a časovým harmonogramem seznámí při veřejné prezentaci, kterou město připraví společně s ŘSD zhruba v polovině listopadu. O přesném termínu jednání budeme včas informovat.

Zdroj: Město Bílina

Jan Vraný
Majitel agentury jan.vrany@jvpress.cz
http://www.jvpress.cz

Napsat komentář