Auto-Moto Cestování Doprava Finance Kultura Politika Technika Ústecký Z domova Zajímavosti Zprávy podle krajů

Z DOPRAVY: Průtah Bílinou aktuálně – navržené jsou tři možnosti vedení tunelu pod městem

BÍLINA – V současné době jsou Ředitelstvím silnic a dálnic navržené tři různé varianty vedení tunelu pod městem Bílina. Jako nejvhodnější se jeví zelená trasa, která je nejkratší a je nejvzdálenější řece.

Vychází to z prezentace Ředitelství silnic a dálnic, se kterou již zástupci společnosti seznámili i premiéra ČR Andreje Babiše. Ředitelství silnic a dálnic označuje úsek silnice 1/13 v Bílině za vůbec nejkritičtější. Uvnitř města je silnice zatížena v současnosti více než 16 tisíci vozidel za den, z toho je 20 procent vozidel těžkých.

Plánovaný časový harmonogram vybudování průtahu městem:

2020 – bude studie předložena do Centrální komise Ministerstva dopravy a projednána se zastupiteli města Bílina. Po schválení Centrální komisí MD (předpoklad 03/2020) budou zahájeny práce na zpracování projektové dokumentace podrobného geologického průzkumu a na dokumentaci pro získání stanoviska EIA pro vybranou variantu.
2021 – dokončení realizace podrobného geologického průzkumu, zpracována dokumentace pro územní řízení, vydání stanoviska EIA
2022 – inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí a územní řízení pro stavbu
2023 – zpracování dokumentace pro stavební řízení – DSP
2024 – inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení a stavební řízení pro stavbu, majetkoprávní vypořádání
2025 – zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele, zahájení veřejné zakázky na realizaci stavby, zahájení realizace stavby

poznámka: Výše uvedené termíny jsou pro ideální průběh stavby a mohou být ovlivněny skutečnostmi, které vzejdou z prováděných průzkumů či projednání a průběhu majetkoprávního vypořádání. Je třeba upozornit na složité geologické poměry (území zasažené důlní činností a zároveň prameny spodních vod – lázně).

Zdroj: ŘSD

Jan Vraný
Majitel agentury jan.vrany@jvpress.cz
http://www.jvpress.cz

Napsat komentář